bài giảng chính sách thương mại quốc tế chương 9 part 2 các biện pháp phi thuế quan

21 66 1
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:48

2 Cỏc bin phỏp phi thu quan Hn ch nh lng Cm Hn ngch Giy phộp Qun lý v giỏ Giỏ tớnh thu hi quan Ph thu Quyn kinh doanh Quyn kinh doanh nhp khu u mi nhp khu Cỏc ro cn k thut Quy nh k thut, tiờu chun Kim dch ng thc vt Nhón mỏc Quy nh v mụi trng Cỏc bin phỏp phi thu quan (t) Bin phỏp liờn quan n u t nc ngoi Thụng qua cỏc hot ng dch v Yờu cu t l ni a húa Yờu cu t l xut khu bt buc Yờu cu gn vi phỏt trin ngun nguyờn liu nc Dch v phõn phi Dch v ti chớnh, ngõn hng: s dng ngoi t, vay ngoi t Cỏc bin phỏp hnh chớnh t cc nhp khu Hng i hng Th tc hi quan Cỏc bin phỏp bo v thng mi tm thi Thu chng bỏn phỏ giỏ Thu chng tr cp/i khỏng Thu chng phõn bit i x Cỏc bin phỏp t v A Hn ch nh lng Các biện pháp hạn chế định lượng việc cấm hạn chế thương mại với hay nhiều quốc gia khác, bao gồm biện pháp cấm NK, hạn ngạch NK hay hình thức khác i Cấm NK Mc ích: - đảm bảo an ninh quốc gia - đảm bảo trật tự an toàn xã hội - cấm NK nhm bảo hộ sản xuất nước Hàng cấm NK áp dụng cho thời kỳ 2001 - 2005 theo định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 4/4/2001 Tài liệu trang 188 Quan im ca WTO ii Hạn ngạch NK Khái niệm Hạn ngạch NK quy định NN số lượng giá trị mặt hàng NK nói chung từ trường thời gian định (thường năm) Hình thức: - Quy định theo mặt hàng thời gian - Có thể quy định thị trường không - Mục đích áp dụng hạn ngạch + bảo hộ sản xuất nước + sử dụng hiệu qũy ngoại tệ + thực cam kết phủ với Quan điểm WTO Tác động tương tự thuế quan - Bảo hộ sản xuất nước, nâng giá hàng nư ớc, sản lượng hh nước sản xuất tăng lên - Hướng dẫn tiêu dùng - Hạn ngạch dẫn tới lãng phí cải xã hội thuế nk Tác động khác với thuế quan - Chính phủ doanh nghiệp nắm trước khối lượng giá trị hàng NK - Thuế quan lượng NK phụ thuốc vào biến động cung cầu, khả xác định trước - Chính phủ thu nhập từ hạn ngạch - Hạn ngạch biến DN nước thành kẻ độc quyền - thu lợi nhuân độc quyền Sơ đồ: Lợi ích chi phí hạn ngạch P S PD a b c d D PW Q1 Q3 Q4 Q2 Q Sơ đồ: kết hợp áp dụng hạn ngạch thuế quan P PD= PW(1+t) S a b d c D PW Q1 Q3 Q4 Q2 Q iii, Giấy phép NK Phân loại: - Giấy phép tự động - người NK xin phép NK cấp không cần đòi hỏi - Giấy phép không tự động - muốn NK, người NK phải có hạn ngạch NK bị ràng buộc hạn chế khác NK Việt nam: Giấy phép nhập chuyến - theo chuyến hàng - bãi bỏ từ ngày 15/12/1995 Ngày 4/4/2001, Thủ tướng phủ ban hành định ssó 46/2001/QĐ-TTg quy định chế quản lý hh xnk thời kỳ 2001 2005 : quản lý thông qua hình thức cấp giấy phép Bộ thương mại Bộ chuyên ngành Quyết định số 41/2005/QĐ-TTg ngày 02/3/2005 Ban hành Quy chế cấp phép nhập hàng hóa iv, Hạn ngạch thuế quan Tariff Quota Khái niệm: Hạn ngạch thuế quan chế độ thuế áp dụng mức thuế suất 0% thấp hàng hóa nhập giới hạn số lượng hạn ngạch quy định, nhập vượt số lượng quy định phải chịu mức thuế suất cao với phần vượt So sánh với: Thuế hạn ngạch nhập Phạm vi áp dụng Việt Nam Quan điểm WTO B Các biện pháp quản lý giá i, Giá tính thuế hải quan Trường hợp 1: Xác định trị giá theo GATT Nghị định số 60/2002/NĐ-CP ngày 06/6/2002 Thông tư số 118/2003/TT-BTC ngày 08/12/2003 Phạm vi áp dụng: hàng doanh nghiệp FDI Hàng hóa có xuất xứ từ nước có thoả thuận Phương pháp áp dụng: Trị giá giao dịch thực tế Trị giá giao dịch hàng giống hệt Trị giá giao dịch hàng tương tự Trị giá khấu trừ Trị giá tính toán (tạm thời chưa áp dụng) Phương pháp khác B Các biện pháp quản lý giá i, Giá tính thuế hải quan Trường hợp 2: xác định trị giá không theo GATT Công văn số 5784/TCHQ-KTTT ngày 29/11/2004 Đối với hàng hoá nhập theo hợp đồng mua bán hàng hoá, hợp đồng thể đầy đủ yếu tố quy định Điều 50 Luật Thương mại : Giá tính thuế xác định theo giá thực tế giá thực tế lô hàng xác định trị giá đạt từ 90% trở lên so với trị giá mặt hàng giống hệt, tương tự có "Danh mục liệu giá" Trường hợp hợp đồng hợp đồng không đủ điều kiện áp dụng giá Danh mục liệu giá ii, Phụ thu - phần thu thêm thuế NK Phụ thu phần thuế quan có tác dụng bình ổn giá cả, tạo nguồn thu cho ngân sách bảo hộ sản xuất nước - ví dụ thép ống - tỷ lệ phụ thu 10% với mục đích bình ổn giá - Phân bón ure, tỷ lệ phụ thu 3% - mục đích thu ngân sách thời gian bắt đầu thị hành 18 - 1998, bãi bỏ thi hành ngày - - 2000 C Nhóm biện pháp quản lý liên quan đến quyền kinh doanh DN i, Quyền kinh doanh NK ii, Đầu mối NK chế quản lý NK VN, có số mặt hàng NN quy định NK thông qua số DN đinh đư ợc NN cho phép gọi đầu mối NK Các mặt hàng - xăng dầu, phân bón, xi măng, rượu, dược phẩm Mục đích - kiểm soát cung cầu, ổnđịnh xã hội, sức khỏe cộng đồng bảo hộ sản xúat nước D Các biện pháp rào cản kỹ thuật nhóm giải pháp gián tiếp ngăn cản giám sát hh NK từ nước vào thị trường nội địa i, Các quy định kỹ thuật,tiêu chuẩn Biện pháp nước phát triển áp dụng phổ biến Muốn hàng hóa thâm nhập vào thị trường quốc gia hh NK cần phải đáp ứng tiêu chuẩn cung quy đinh kỹ thuật liên quan đến an toàn, vệ sinh, bảo vệ sức khoe, bảo vệ môi trường Việt nam chưa sử dụng biên pháp để kiểm soát hạn chế hàng NK Lý do: hệ thống tiêu chuẩn chưa hoàn thiện + việc quản lý theo tiêu chuẩn, kiểm tra việc thỏa mãn tiêu chuẩn nhiều yếu Xu hướng: hài hòa hóa quy định tiêu chuẩn với giới => giúp dễ áp dụng quản lý ii, Kiểm dịch động thực vật : Các phương tiện vận tải, vật phẩm nguồn gốc thực vật, tác nhân sinh học gây hại cho sinh thái nhập phải kiểm dịch iii, Yêu cầu nhãn mác hh NK: - yêu cầu ngôn ngữ - yêu cầu nội dung bắt buộc: tên hàng hóa, địa chịu, định lượng, thành phần cấu tạo, thời hạn sử dụng vv iv, Các yêu cầu quyền sở hữu sáng chế, sở hữu công nghiệp Các nước phát triển sử dụng biện pháp chặt chẽ nhằm bảo hộ sản xuất nước đảm bảo quyền lợi cho DN nước v Yêu cầu môi trường E Các biện pháp liên quan đến đầu tư nước i, Yêu cầu tỷ lệ nội địa hóa Việt nam áp dụng cho ngành - dự án sản xuất lắp ráp sản phẩm hoàn chỉnh thuộc ngành khi, đin, điện tử, - sx lắp ráp ô tô, - sx lắp ráp xe máy phụ tùng , sx lắp ráp sản phẩm điện tử dân dụng Vì nói: yêu cầu có tác dụng hạn ngạch nhập hàng hóa nguyên liệu đầu vào? ii, Yêu cầu tỷ lệ XK bắt buộc Việt nam ban hành danh mục 24 sản phẩm công nghiệp có dự án đầu tư nước phải đảm bảo xuất 80% iii Yêu cầu phải gắn với nguồn nguyên liệu nước Ví dụ: dự án đầu tư sản xuất chế biến sữa, dầu thực vật, đường sữa, chè, tinh bột sắn vv F Quản lý điều tiêt NK thông qua họat động dịch vụ i, Dịch vụ phân phối Ví dụ DN có vốn đầu tư nước phép NK nguyên liệt vật tư phục vụ cho sx, không dược phép NK để trực tiếp bán hàng thị trường nội địa ii, Dịch vụ tài ngân hàng - hạn chế giao dịch toán - ví dụ không cho phép mở thư tín dụng trả chậm NK hàng tiêu dùng - hạn chế sử dụng ngoại tệ : DN có vốn đầu tư nước tự đảm bảo ngoại tệ cho hđ kinh doanh DN việt nam phải kết hối lượng ngoại tệ thu thành tiền việt nam - quy định cụ thể có thời kỳ 40% - 80% - quản lý vay ngoại tê: vay ngoại tệ phải chấp thuận ngân hàng iii, Các dịch vụ khác: giám định hàng hóa, dịch vụ vận tải dịch vụ khai báo tính thuế G Các biện pháp quản lý hành i, Đặt cọc NK : ối với hàng không khuyên khích NK DN phải đặt cọc tiền Ngân hàng mà không hưởng lãi ii, Hàng đổi hàng : Hàng muốn NK phải gắn với xk hàng hóa sản xuất chủ yếu từ nguồn nguyên liệu nước, hạn chế NK, khuyếnkhích xk Việt nam thực với Lào iii Thủ tục hải quan ược thiết kế phiền hà hay thuận lợi để tác động vào trình nhập hàng hóa H Bin phỏp bo v thng mi tm thi nh hng s dng cụng c qun lý nhp khu Thu quan u im Rừ rng, n nh d d oỏn Tng thu NSNN D m phỏn ct gim mc bo h Nhc im: Khụng to c ro cn nhanh chúng Phi thu quan u im: Phong phỳ v hỡnh thc ỏp ng c nhiu mc tiờu Nhiu bin phỏp khụng phi cam kt ct gim hay loi b Nhc im: Khụng rừ rng, khú d oỏn Thc thi khú khn v tn kốm Nh nc khụng thu c li ớch ti chớnh
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng chính sách thương mại quốc tế chương 9 part 2 các biện pháp phi thuế quan , bài giảng chính sách thương mại quốc tế chương 9 part 2 các biện pháp phi thuế quan , bài giảng chính sách thương mại quốc tế chương 9 part 2 các biện pháp phi thuế quan , A. Hạn chế định lượng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay