đêm nay bác không ngủ

19 159 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:47

KIỂM TRA BÀI CŨ Câu hỏi: Đọc thuộc lòng hai khổ thơ đầu thơ “ Đêm Bác không ngủ”? Cho biết diễn biến tâm trạng anh đội viên hai lần thức dậy thấy Bác không ngủ Tiết 93, 94: Đêm Bác không ngủ Minh Huệ I TIẾP XÚC VĂN BẢN II TÌM HIỂU VĂN BẢN Hai lần anh đội viên thức dậy Lần thứ ba anh đội viên thức dậy Bác Anh đội viên đinh ninh - hốt hoảng - Bác…đinh giật …râu…phăng phăng phắc -> Bất ngờ, lo sợ -> Từ láy -> Tư ngồi yên, bất động, tâm trạng lo lắng đến cao độ điều Tiết 93, 94: Đêm Bác không ngủ Minh Huệ I TIẾP XÚC VĂN BẢN II TÌM HIỂU VĂN BẢN Hai lần anh đội viên thức dậy Lần thứ ba anh đội viên thức dậy Anh đội viên - Mời Bác ngủ Bác ơi! Trời sáng Bác ơi! Mời Bác ngủ Bác - Chú việc ngủ ngon Ngày mai đánh giặc -> An ủi, yêu thương anh đội viên - Bác thương…dân công Càng thương nóng ruột -> Nghệ thuật đảo -> Năn nỉ, khẩn cầu Bác ngủ -> Điệp từ, ngôn ngữ giản dị, chân thực -> Tình yêu thương quên Bác với đoàn dân công Tiết 93, 94: Đêm Bác không ngủ Minh Huệ I TIẾP XÚC VĂN BẢN II TÌM HIỂU VĂN BẢN Hai lần anh đội viên thức dậy Lần thứ ba anh đội viên thức dậy Tiết 93, 94: Đêm Bác không ngủ Minh Huệ I TIẾP XÚC VĂN BẢN II TÌM HIỂU VĂN BẢN Hai lần anh đội viên thức dậy Lần thứ ba anh đội viên thức dậy Anh đội viên - Mời Bác ngủ Bác ơi! Trời sáng Bác ơi! Mời Bác ngủ Bác - Chú việc ngủ ngon Ngày mai đánh giặc -> An ủi, yêu thương anh đội viên - Bác thương…dân công Càng thương nóng ruột -> Nghệ thuật đảo -> Năn nỉ, khẩn cầu Bác ngủ -> Điệp từ, ngôn ngữ giản dị, Thức Bác chân thực -> Tình yêu thương quên Cảm phục Theo gương Bác Bác với đoàn dân công => Tình thương yêu, cảm hóa lớn Bác với chiến sỹ Tiết 93, 94: Đêm Bác không ngủ Minh Huệ I TIẾP XÚC VĂN BẢN II TÌM HIỂU VĂN BẢN Hai lần anh đội viên thức dậy Lần thứ ba anh đội viên thức dậy Bốn câu cuối * Đêm Bác không ngủ khứ tương lai lo kháng chiến ( nhiều đêm Bác không ngủ) * Bởi… thường tình……Hồ Chí Minh Bình dị ( Người cha- bác) lo cho dân, nước Vĩ đại ( Lãnh tụ) => Thống vẻ đẹp vĩ đại giản dị Bác Tiết 93, 94: Đêm Bác không ngủ Minh Huệ I TIẾP XÚC VĂN BẢN II TÌM HIỂU VĂN BẢN Hai lần anh đội viên thức dậy Lần thứ ba anh đội viên thức dậy Bốn câu cuối III TỔNG KẾT, GHI NHỚ Tổng kết * Nghệ thuật: - Thể thơ chữ, nhiều vần liền thích hợp với lối văn kể chuyện - Bài thơ giàu chất trữ tình, chi tiết giản dị, cảm động; nhịp, ngôn ngữ thơ cô đúc, nén chặt nét khắc; từ láy, phép đảo, điệp từ * Nội dung: - Ngợi ca tình cảm rộng lớn Bác với đội nhân dân, đồng thời thể tình cảm yêu kính, cảm phục chiến sỹ với Bác Ghi nhớ( Sgk 67) Tiết 93, 94: Đêm Bác không ngủ I TIẾP XÚC VĂN BẢN II TÌM HIỂU VĂN BẢN III TỔNG KẾT, GHI NHỚ IV LUYỆN TẬP Minh Huệ Bài tập Đánh dấu vào chữ đầu ý nghệ thuật đặc sắc thơ A Lựa chọn, sử dụng thể thơ năm chữ, kết hợp miêu tả, biểu cảm, tự B Lựa chọn, sử dụng lời thơ giản dị, có nhiều hình ảnh thể tình cảm tự nhiên, chân thành C Sử dụng từ láy tạo giá trị gợi hình biểu cảm, khắc họa hình ảnh cao đẹp Bác Hồ kính yêu D Tất ý kiến T¹i “Đªm B¸c kh«ng ngñ“ A Bác người khó ngủ B Bác bận việc C Bác lo lắng cho chiến sĩ chiến dịch ngày mai D Trời rét Bác không ngủ Ý nghĩa khổ thơ cuối cùng? A Đêm nhiều đêm Bác không ngủ Bµi häc B Cả đời Bác dành chọn vẹn cho dân cho nước rút từ truyÖn C Đó lẽ sống tất cả”chỉ quên “ThÇy bãi“ Nâng xemniuvoi Bác” ? D Tất ý Đọc thuộc khổ thơ đầu thơ “Đêm Bác không ngủ” Em hát hát Bác Hồ Mời bạn nghe hát - Học thuộc lòng thơ - Thấy kết hợp độc đáo, phù hợp thể thơ năm chữ lối kể chuyện kết hợp miêu tả, biểu cảm - Sưu tầm số thơ nói lên tình cảm nhân dân Bác Hồ kính yêu • Chuẩn bại mới: - Chuẩn bị Ẩn dụ - Đọc phân tích ngữ liệu [...]... và biểu cảm, khắc họa hình ảnh cao đẹp về Bác Hồ kính yêu D Tất cả các ý kiến trên T¹i sao “Đªm nay B¸c kh«ng ngñ“ A Bác là người khó ngủ B Bác đang bận việc C Bác lo lắng cho chiến sĩ và chiến dịch ngày mai D Trời rét quá Bác không ngủ được Ý nghĩa của khổ thơ cuối cùng? A Đêm nay chỉ là một trong rất nhiều đêm Bác không ngủ Bµi häc nào được B Cả cuộc đời Bác dành chọn vẹn cho dân cho nước rút ra... quên “ThÇy bãi“ Nâng xemniuvoi mình của Bác ? D Tất cả các ý trên Đọc thuộc 9 khổ thơ đầu của bài thơ Đêm nay Bác không ngủ Em hãy hát một bài hát về Bác Hồ Mời bạn nghe hát - Học thuộc lòng bài thơ - Thấy được sự kết hợp độc đáo, phù hợp giữa thể thơ năm chữ và lối kể chuyện kết hợp miêu tả, biểu cảm - Sưu tầm một số bài thơ nói lên tình cảm của nhân dân đối với Bác Hồ kính yêu • Chuẩn bại bài mới:
- Xem thêm -

Xem thêm: đêm nay bác không ngủ , đêm nay bác không ngủ , đêm nay bác không ngủ , I. TIẾP XÚC VĂN BẢN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay