công cơ học

22 165 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:46

Kiểm tra cũ: - Điều kiện để vật chìm xuống, lên, lơ lửng chất lỏng -Khi vật mặt thoáng chất lỏng lực đẩy Ac-si-mét tính theo công thức nào? ĐÁP ÁN Câu Một vật nhúng chất lỏng : - Nổi dần lên khi: P < FA - Chìm dần xuống khi: P > FA - Lơ lửng chất lỏng khi: P = FA * Công thức tính độ lớn lực đẩy Ác-si-mét vật mặt thoáng chất lỏng là: FA = d.V đó: FA lực đẩy Ác-si-mét d trọng lượng riêng chất NHỮNG CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY … NHỮNG CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY … Tiết 15: CÔNG CƠ HỌC I.Công học: Con ngựa kéo xe đường Trong trường hợp này, người ta nói lực kéo ngựa thực công học A B Hai trường hợp có giống khác nhau? Người lực sĩ đỡ tạ tư đứng thẳng Mặc dù mệt nhọc, tốn nhiều sức lực, trường hợp người ta nói lực sĩ không thực công học Tiết 15: CÔNG CƠ HỌC I.Công học: Con ngựa kéo xe đường Trong trường hợp này, người ta nói lực kéo ngựa thực công học A B Hai trường hợp có giống khác nhau? Người lực sĩ đỡ tạ tư đứng thẳng Mặc dù mệt nhọc, tốn nhiều sức lực, trường hợp người ta nói lực sĩ không thực công học Tiết 15: CÔNG CƠ HỌC I.Công học: C1: Từ trường hợp quan sát trên, em cho biết có công học? Khi có lực tác dụng vào vật làm cho vật chuyển dời có công học Tiết 15: CÔNG CƠ HỌC I.Công học: - Công học công lực - Công học thường gọi công Tiết 15: CÔNG CƠ HỌC I.Công học: - Công học công lực - Công học thường gọi công Tiết 15: CÔNG CƠ HỌC a Người CN đẩy xe goòng c Học sinh học c b Máy xúc đất làm việc d Lực sĩ nâng tạ lên Tiết 15: CÔNG CƠ HỌC I.Công học: a) Đầu tàu hỏa kéo toa tàu chuyển động c) Người công nhân dùng hệ thống ròng  Lực kéo đầu tàu hỏa rọc kéo vật nặng lên cao  Lực kéo người công nhân b) Quả bưởi rơi từ xuống C4  Lực hút trái đất làm bưởi rơi A Tiết 15: CÔNG CƠ HỌC I.Công học: c) Người công nhân dùng hệ thống ròng rọc kéo vật nặng lên cao  Lực kéo người công nhân Tiết 15: CÔNG CƠ HỌC I.Công học: Công lực hai trường hợp có không ? A Làm để biết công trường hợp lớn ? Tiết 15: CÔNG CƠ HỌC I.Công học: Công lực hai trường hợp có không ? A Làm để biết công trường hợp lớn ? Tiết 15: CÔNG CƠ HỌC I.Công học: II.Công thức tính công Nếu có lực F tác dụng vào vật, làm vật dịch chuyển quãng đường s theo phương lực công lực F tính theo công thức : F A A = F.s s B đó: A công lực F F lực tác dụng vào vật s quãng đường vật dịch chuyển Tiết 15: CÔNG CƠ HỌC I.Công học: II.Công thức tính công Đơn vị công: Nếu F = 1N ; s = 1m A = 1J Đơn vị công : Jun kí hiệu: J Ngoài dùng kJ kJ = 1000J Chú ý Nếu vật chuyển dời không theo phương lực công lực tính công thức khác học lớp Nếu vật chuyển dời theo phương vuông góc với phương lực công lực Tiết 15: CÔNG CƠ HỌC I.Công học: II.Công thức tính công Vận dụng: F = 5000N s =1000m C5 Đầu tàu hỏa kéo toa xe với lực kéo F = 5000N làm toa xe 1000m Tính công lực kéo đầu tàu A = ? (J) Công lực kéo đầu tàu : Ta có : A = F s = 5000N 1000m = 5000000 (J) = 5000 (KJ) F Tiết 15: CÔNG CƠ HỌC I.Công học: II.Công thức tính công Vận dụng: F = 5000N s =1000m C5 Đầu tàu hỏa kéo toa xe với lực kéo F = 5000N làm toa xe 1000m Tính công lực kéo đầu tàu A = ? (J) Công lực kéo đầu tàu : Ta có : A = F s = 5000N 1000m = 5000000 (J) = 5000 (KJ) F Tiết 15: CÔNG CƠ HỌC I.Công học: II.Công thức tính công Vận dụng:  P C6 Một bưởi có khối lượng 2kg rơi từ cách mặt đất 6m Tính công trọng lực h = 6m m = 2kg ; h = s = 6m AP = ? (J) Trọng lực tác dụng lên bưởi : P = 10m = 10 = 20 (N) Công trọng lực : Ta có : AP = F.s = P h = 20N 6m = 120 (J) Tiết 15: CÔNG CƠ HỌC C7 Tại công học trọng lực trường hợp bi chuyển động mặt sàn nằm ngang Vận dụng: F P  Vì trọng lực có phương thẳng đứng, vuông góc với phương chuyển động ngang bi, nên công học trọng lực : AP = Củng cố: - Khi có lực tác dụng vào vật làm cho vật chuyển dời có công học - Công thức tính công học: A = F.s đó: A công lực F lực tác dụng vào vật s quãng đường vật dịch chuyển HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Học theo phần ghi nhớ - Làm tập SBT - Ôn tập toàn chương trình học kì I [...]... người công nhân Tiết 15: CÔNG CƠ HỌC I .Công cơ học: Công của lực trong hai trường hợp dưới đây có bằng nhau không ? A Làm sao để biết công trong trường hợp nào lớn hơn ? Tiết 15: CÔNG CƠ HỌC I .Công cơ học: Công của lực trong hai trường hợp dưới đây có bằng nhau không ? A Làm sao để biết công trong trường hợp nào lớn hơn ? Tiết 15: CÔNG CƠ HỌC I .Công cơ học: II .Công thức tính công Nếu có một lực F tác... 5000000 (J) = 5000 (KJ) F Tiết 15: CÔNG CƠ HỌC I .Công cơ học: II .Công thức tính công 2 Vận dụng: F = 5000N s =1000m C5 Đầu tàu hỏa kéo toa xe với lực kéo F = 5000N làm toa xe đi được 1000m Tính công của lực kéo của đầu tàu A = ? (J) Công của lực kéo của đầu tàu : Ta có : A = F s = 5000N 1000m = 5000000 (J) = 5000 (KJ) F Tiết 15: CÔNG CƠ HỌC I .Công cơ học: II .Công thức tính công 2 Vận dụng:  P C6 Một quả...Tiết 15: CÔNG CƠ HỌC I .Công cơ học: a) Đầu tàu hỏa kéo các toa tàu chuyển động c) Người công nhân dùng hệ thống ròng  Lực kéo của đầu tàu hỏa rọc kéo vật nặng lên cao  Lực kéo của người công nhân b) Quả bưởi rơi từ trên cây xuống C4  Lực hút của trái đất làm quả bưởi rơi A Tiết 15: CÔNG CƠ HỌC I .Công cơ học: c) Người công nhân dùng hệ thống ròng rọc kéo vật nặng lên cao  Lực kéo của người công nhân... công của lực F được tính theo công thức : F A A = F.s s B trong đó: A là công của lực F F là lực tác dụng vào vật s là quãng đường vật dịch chuyển Tiết 15: CÔNG CƠ HỌC I .Công cơ học: II .Công thức tính công Đơn vị công: Nếu F = 1N ; s = 1m thì A = 1J Đơn vị công : Jun kí hiệu: J Ngoài ra còn dùng kJ 1 kJ = 1000J Chú ý Nếu vật chuyển dời không theo phương của lực thì công của lực được tính bằng một công. .. ngang của hòn bi, nên không có công cơ học của trọng lực : AP = 0 Củng cố: - Khi có lực tác dụng vào vật làm cho vật chuyển dời thì có công cơ học - Công thức tính công cơ học: A = F.s trong đó: A là công của lực F là lực tác dụng vào vật s là quãng đường vật dịch chuyển HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Học theo phần ghi nhớ - Làm các bài tập trong SBT - Ôn tập toàn bộ chương trình học kì I ... của lực được tính bằng một công thức khác sẽ học ở lớp trên Nếu vật chuyển dời theo phương vuông góc với phương của lực thì công của lực đó bằng 0 Tiết 15: CÔNG CƠ HỌC I .Công cơ học: II .Công thức tính công 2 Vận dụng: F = 5000N s =1000m C5 Đầu tàu hỏa kéo toa xe với lực kéo F = 5000N làm toa xe đi được 1000m Tính công của lực kéo của đầu tàu A = ? (J) Công của lực kéo của đầu tàu : Ta có : A = F s... Vận dụng:  P C6 Một quả bưởi có khối lượng 2kg rơi từ trên cây cách mặt đất 6m Tính công của trọng lực h = 6m m = 2kg ; h = s = 6m AP = ? (J) Trọng lực tác dụng lên quả bưởi : P = 10m = 10 2 = 20 (N) Công của trọng lực : Ta có : AP = F.s = P h = 20N 6m = 120 (J) Tiết 15: CÔNG CƠ HỌC C7 Tại sao không có công cơ học của trọng lực trong trường hợp hòn bi chuyển động trên mặt sàn nằm ngang 2 Vận dụng:
- Xem thêm -

Xem thêm: công cơ học , công cơ học , công cơ học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay