câu trần thuật

23 186 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:45

GV: Trn Thu Hng Kiểm tra cũ Cõu hi: Nờu c im hỡnh thc v chc nng ca cõu cm thỏn? Cho vớ d? ỏp ỏn: Hỡnh thc: - Cú nhng t ng cm thỏn nh: ụi, than ụi, hi i, bit bao, xit bao - Khi vit thng kt thỳc bng du chm than Chc nng: Dựng bc l trc tip cm xỳc ca ngi núi (ngi vit) Vớ d: Tri i, tụi kh quỏ! Tiết Ng89 liu v phõn tớch I Bài học c im hỡnh thc v chc nng Tiết 89 Ng liu v phõn tớch a) Lch s ta ó cú nhiu cuc khỏng chin v i chng t tinh thn yờu nc ca dõn ta Chỳng ta cú quyn t ho vỡ nhng trang lch s v vang thi i B Trng, B Triu, Trn Hng o, Lờ Li, Quang Trung,Chỳng ta phi ghi nh cụng lao ca cỏc v anh hựng dõn tc, vỡ cỏc v y l tiờu biu ca mt dõn tc anh hựng b) Tht nhiờn mt ngi nh quờ, mỡnh my lm lỏp, qun ỏo t m, tt t chy xụng vo, th khụng li: - Bmquan lnờ v mt ri! c) Cai T l mt ngi n ụng thp v gy, tui bn lm, nm mi Mt lóo vuụng nhng hai mỏ húp li d) ễi To Khờ! Nc To Khờ lm ỏ mũn y! Nhng dũng nc To Khờ khụng bao gi cn chớnh l lũng chung thu ca ta! Tiết 89 Ng liu v phõn tớch a) Lch s ta ó cú nhiu cuc khỏng chin v i chng t tinh thn yờu nc ca dõn ta Chỳng ta cú quyn t ho vỡ nhng trang lch s v vang thi i B Trng, B Triu, Trn Hng o, Lờ Li, Quang Trung,Chỳng ta phi ghi nh cụng lao ca cỏc v anh hựng dõn tc, vỡ cỏc v y l tiờu biu ca mt dõn tc anh hựng b) Tht nhiờn mt ngi nh quờ, mỡnh my lm lỏp, qun ỏo t m, tt t chy xụng vo, th khụng li: - Bmquan lnờ v mt ri! c) Cai T l mt ngi n ụng thp v gy, tui bn lm, nm mi Mt lóo vuụng nhng hai mỏ húp li d) ễi To Khờ! Nc To Khờ lm ỏ mũn y! Nhng dũng nc To Khờ khụng bao gi cn chớnh l lũng chung thu ca ta! Tiết 89 Ng liu v phõn tớch a) Lch s ta ó cú nhiu cuc khỏng chin v i chng t tinh thn yờu nc ca dõn ta Chỳng ta cú quyn t ho vỡ nhng trang lch s v vang thi i B Trng, B Triu, Trn Hng o, Lờ Li, Quang Trung,Chỳng ta phi ghi nh cụng lao ca cỏc v anh hựng dõn tc, vỡ cỏc v y l tiờu biu ca mt dõn tc anh hựng b) Tht nhiờn mt ngi nh quờ, mỡnh my lm lỏp, qun ỏo t m, tt t chy xụng vo, th khụng li: - Bmquan lnờ v mt ri! c) Cai T l mt ngi n ụng thp v gy, tui bn lm, nm mi Mt lóo vuụng nhng hai mỏ húp li d) ễi To Khờ! Nc To Khờ lm ỏ mũn y! Nhng dũng nc To Khờ khụng bao gi cn chớnh l lũng chung thu ca ta! Tiết 89 Ng liu v phõn tớch ễi To Khờ! L cõu cm thỏn - Cỏc cõu khỏc l cõu trn thut Tiết Ng89 liu v phõn tớch I Bài học c im hỡnh thc v chc nng Hỡnh thc: - Khụng cú c im hỡnh thc ca cỏc kiu cõu nghi vn, cu khin, cm thỏn - Thng kt thỳc bng du chm, ụi cú th kt thỳc bng du chm than hoc du chm lng Tiết 89 Ng liu v phõn tớch a/ Lch s ta cú nhiu cuc khỏng chin v i chng t tinh thn yờu nc ca dõn ta Trỡnh by Chỳng ta cú quyn t ho vỡ nhng trang lch s v vang thi i B Trng, B Triu, Trn Hng o, Lờ Li, Quang Trung, Trỡnh by Chỳng ta phi ghi nh cụng lao ca cỏc v anh hựng dõn tc, vỡ cỏc dõn tc y l tiờu biu cho mt dõn tc anh hựng Yờu cu (H Chớ Minh, Tinh thn yờu nc ca nhõn dõn ta) b/ Tht nhiờn mt ngi nh quờ, mỡnh my lm lỏp, qun ỏo t m, tt t chy xụng vo, th khụng li: K, t Thụng bỏo - Bmquan lnờ v mt ri! ( Phm Duy Tn, Sụng cht mc bay) Tiết 89 Ng liu v phõn tớch on (c): - Cai T l mt ngi n ụng thp v gy, tui bn lm, nm mi Miờu t - Mt lóo vuụng nhng hai mỏ húp li Miờu t on (d) : - Nc To Khờ lm ỏ mũn y! Nhận định -Nhng dũng nc To Khờ khụng bao gi cn chớnh l lũng chung thy ca ta ! Bc l tỡnh cm, cm xỳc Tiết Ng89 liu v phõn tớch I Bài học c im hỡnh thc v chc nng Hỡnh thc: - Khụng cú c im hỡnh thc ca cỏc kiu cõu nghi vn, cu khin, cm thỏn - Thng kt thỳc bng du chm, ụi cú th kt thỳc bng du chm than hoc du chm lng Chc nng: - K, thụng bỏo, nhn nh, miờu t - Yờu cu, ngh, bc l tỡnh cm, cm xỳc Ghi nh (SGK trang 46) Tiết 89 II.Luyn tp: Bi 1: Hóy xỏc nh kiu cõu v chc nng ca nhng cõu sau: a) Th ri D Chot tt th Tụi thng lm Va thng va n nn ti mỡnh b) Mó Lng nhỡn cõy bỳt bng vng sỏng lp lỏnh, em sung sng reo lờn: - Cõy bỳt p quỏ! Chỏu cm n ụng! Cm n ụng Tiết 89 II.Luyn tp: Bi 1: Hóy xỏc nh kiu cõu v chc nng ca nhng cõu sau: a) 1.Th ri D Chot tt th Tụi thng lm Va thng va n nn ti mỡnh k Bc l tỡnh cm, cm xỳc Bc l tỡnh cm, cm xỳc Tiết 89 II.Luyn tp: Bi 1: Hóy xỏc nh kiu cõu v chc nng ca nhng cõu sau: a) 1.Th ri D Chot tt th Tụi thng lm Va thng va n nn ti mỡnh k Bc l tỡnh cm, cm xỳc Bc l tỡnh cm, cm xỳc Tiết 89 II.Luyn tp: Bi 1: Hóy xỏc nh kiu cõu v chc nng ca nhng cỏc cõu sau: b) Mó Lng nhỡn cõy bỳt bng vng sỏng lp lỏnh, em sung sng reo lờn: k Cõy bỳt p quỏ! Cõu cm thỏn: bc l tỡnh cm, cm xỳc Chỏu cm n ụng! Cm n ụng! Bc l tỡnh cm, cm xỳc Tiết 89 II.Luyn tp: Bi 2: c cõu th hai phn dch ngha bi th Ngm trng ca H Chớ Minh (Trc cnh p ờm bit lm th no?) v cõu th cõu th hai phn dch th (Cnh p ờm nay, khú hng h;) Cho nhn xột v kiu cõu v ý ngha ca hai cõu ú Tiết 89 II.Luyn tp: Bi 2: c cõu th hai phn dch ngha bi th Ngm trng ca H Chớ Minh (Trc cnh p ờm bit lm th no?) v cõu th cõu th hai phn dch th (Cnh p ờm nay, khú hng h;) Cho nhn xột v kiu cõu v ý ngha ca hai cõu ú Tiết 89 II.Luyn tp: Bi 2: Trc cnh p ờm bit lm th no? L cõu nghi Cnh p ờm khú hng h; L cõu trn thut Khỏc v kiu cõu, nhng cựng din t mt ý ngha: ờm trng p gõy s xỳc ng mónh lit cho nh th, khin nh th mun lm mt iu gỡ ú Tiết 89 II.Luyn tp: Bi 3: Xỏc nh ba cõu sau õy thuc kiu cõu no v c s dng lm gỡ Hóy nhn xột s khỏc bit v ý ngha ca nhng cõu ny a) Anh tt thuc lỏ i! b) Anh cú th tt thuc lỏ c khụng? c) Xin li, õy khụng c hỳt thuc lỏ Tiết 89 II.Luyn tp: Bi 3: Xỏc nh ba cõu sau õy thuc kiu cõu no v c s dng lm gỡ Hóy nhn xột s khỏc bit v ý ngha ca nhng cõu ny a) Anh tt thuc lỏ i! b) Anh cú th tt thuc lỏ c khụng? c) Xin li, õy khụng c hỳt thuc lỏ Tiết 89 II.Luyn tp: Bi 3: a) Anh tt thuc lỏ i! Cõu cu khin b) Anh cú th tt thuc lỏ c khụng? Cõu nghi c) Xin li, õy khụng c hỳt thuc lỏ Cõu trn Tiết 89 II.Luyn tp: Bi 5: t cõu trn thut dựng hn, xin li, cm n, chỳc mng, cam oan Gi ý: - Mỡnh s n ỳng gi - Em xin li cụ ! - Chỏu cm n bỏc - M chỳc mng con! - Tụi cam oan nhng iu trờn õy l hon ton ỳng s tht Kính chào, kính chúc sức khoẻ thầy giáo, cô giáo em học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: câu trần thuật , câu trần thuật , câu trần thuật , a) 1.Thế rồi Dế Choắt tắt thở.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay