câu trần thuật đơn

25 192 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:45

Ngi thc hin: Nguyn Th Mai Hng Kiểm tra cũ - Th no l thnh phn chớnh ca cõu? - Xỏc nh thnh phn chớnh ca cõu sau: Mt th k qua, cu Long Biờn ó chng C kin bao s kin lch s ho hựng, bi V Tr li: Thnh phn chớnh ca cõu l nhng thnh phn bt buc phi cú mt cõu cú cu to hon chnh v din t c mt ý trn Thnh phn chớnh gm cú ch ng v v ng Tiết 110 Tiết 110: câu trần thuật đơn *Ng liu v phõn tớch 1/Ng liu 1:(SGK-101) (1)Chưa nghe hết câu, hếch lên xì rõ dài Rồi, với(2) điệu khinh khỉnh, mắng: -Hức! Thông ngách sang nhà ta? Dễ (3) nhỉ!(4) Chú mày hôi cú mèo nghe (6) Thôi, im điệu này,(5) ta chịu hát mưa dầm sùi sụt Đào tổ nông cho(7) chết! Tôi về, không chút bận tâm (8) ( Tụ Hoi ) (9) I, Bi hc Câu trần thuật đơn gì? a/Cõu trn thut Tiết 110: câu trần thuật đơn * Ng liu v phõn tớch NL Câu trần thuật đơn gì? Cỏc cõu on Mc ớch núi Cõu 1: Cha nghe ht cõu, tụi ó hch rng lờn, xỡ mt hi rừ di K Cõu 2: Ri, vi mt b iu khinh khnh, tụi mng T, kể Cõu 3: Hc! Cõu 4: Thụng ngỏch sang nh ta? Bc l cm xỳc Hi Cõu 5: D nghe nh! Bc l cm xỳc Cõu 6: Chỳ my hụi nh cỳ mốo th ny, ta no chu c Nêu ý kiến Cõu 7: Thụi, im cỏi iu hỏt ma dm sựi st y i Cu khin Cõu 8: o t nụng thỡ cho cht! Cõu 9: Tụi v, khụng mt chỳt bn tõm Bc l cm xỳc K v nờu ý kin Tiết 110: câu trần thuật đơn * Ng liu v phõn tớch NL Câu trần thuật đơn gì? Cỏc cõu on Mc ớch núi Kiu cõu Cõu 1: Cha nghe ht cõu, tụi ó hch rng lờn, xỡ mt hi rừ di K Cõu k Cõu 2: Ri, vi mt b iu khinh khnh, tụi mng T, kể Cõu k Cõu 3: Hc! Bc l cm xỳc Cõu cm thỏn Cõu 4: Thụng ngỏch sang nh ta? Hi Cõu 5: D nghe nh! Cõu nghi Bc l cm xỳc Cõu cm thỏn Cõu 6: Chỳ my hụi nh cỳ mốo th ny, ta no chu c Nêu ý kiến Cõu 7: Thụi, im cỏi iu hỏt ma dm sựi st y i Cu khin Cõu 8: o t nụng thỡ cho cht! Bc l cm xỳc Cõu cm thỏn Cõu 9: Tụi v, khụng mt chỳt bn tõm - Cõu k :Cõu 1,2,6,9 -> Cõu trn thut - Cõu cm thỏn : cõu 3,5,8 Cõu k Cõu cu khin K v nờu ý kin Cõu k -Cõu nghi (cõu hi) :4 - Cõu cu khin :cõu Tiết 110: câu trần thuật đơn *Ng liu v phõn tớch NL I, Bi hc Câu trần thuật đơn gì? a/Cõu trn thut -Câu trần thuật loại câu dùng để giới thiu, tả kể việc, vật hay để nêu ý kiến Tiết 110: câu trần thuật đơn 2/ Ng liu 2:Xột cỏc cõu trn thut Câu trần thuật đơn gì? ? Xếp câu trần thuật vừa tìm thành hai loại: - Cõu cm C - V to thnh? Cõu 1,2,9 - Cõu hoc nhiu cm C - V súng ụi (C-V, C-V) to thnh? Cõu (1) Cha nghe ht cõu ,tụi ó hch rng xỡ lờn ,mt hi rừ di CN VN => Cõu cú cm C-V (2) Rồi, với điệu khinh khỉnh, mắng => Cõu cú cm C-V CN VN (6) Chỳ my hụi nh cỳ mốo th ny, ta no chu c CN1 VN1 => Cõu cú cm C-V (9) Tụi v, khụng mt chỳt bn tõm CN VN => Cõu cú cm C-V CN2 VN2 Tiết 110: câu trần thuật đơn *Ng liu v phõn tớch NL * Nhận xét Câu 1, 2, Xột v cu to: L cõu n ch cú mt cm C-V Xột v mc ớch núi:dựng gii thiu,k, t, nờu ý kin 1,2,9 câu trần thuật đơn I, Bi hc Câu trần thuật đơn gì? a, Cõu trn thut b, Cõu trn thut n Câu trần thuật đơn loại câu cụm C-V tạo thành, dùng để giới thiu, tả kể việc vật hay để nêu ý kiến * Ghi nhớ (SGK/101) Tiết 110: câu trần thuật đơn I, Bi hc *Ng liu v phõn tớch Câu trần thuật đơn gì? - Lũng yờu nh, yờu lng xúm, 2.Lu ý: C1 C2 Cõu trn thut n cú yờu quờ tr nờn lũng yờu th cú mt hay nhiu C3 V ch ng hoc mt hay T quc nhiu v ng - Tre trụng cao, gin d, V1 V2 C khớ nh ngi V3 =>Cõu trn thut n Tiết 110: câu trần thuật đơn II Luyn tp: Bi 1(101) Tỡm cõu trn thut n on trớch di õy? Cho bit nhng cõu trn thut n y c dựng lm gỡ? (1)Ngy th trờn o Cụ Tụ l mt ngy tro, sỏng sa (2) T cú vnh Bc B v t qun o Cụ Tụ mang ly du hiu ca s sng ngi thỡ, sau mi ln giụng bóo, bao gi bu tri Cụ Tụ cng sỏng nh vy (3) Cõy trờn nỳi o li thờm xanh mt, nc bin li lam bic m hn ht c mi khi, v cỏt li vng giũn hn na (4) V nu cỏ cú vng tm bit tớch mt ngy ng bóo, thỡ li cng thờm nng m cỏ gió ụi (Nguyn Tuõn) Tiết 110: câu trần thuật đơn II Luyn tp: Bi 1: Tr li: Cỏc cõu trn thut n (1) Ngy th nm trờn o Cụ Tụ l mt ngy tro sỏng sa - > Gii thiu v p ca Cụ Tụ (2)T cú vnh bc b v t cú qun o Cụ Tụ mang ly du hiu ca s sng ngi thỡ sau mi ln dụng bóo, bao gi bu tri Cụ Tụ cng sỏng nh vy -> Nêu ý kiến nhận xét vẻ đẹp sáng Cô Tô sau trận bão câu trần thuật đơn II Luyn tp: Tiết 110: 2.Bi 2: Di õy l mt s cõu m u cỏc truyn em ó hc Chỳng thuc loi cõu no v cú tỏc dng gỡ? a) Ngy xa, t Lc Vit, c nh bõy gi l Bc B nc ta, cú mt v thn thuc nũi rng, trai thn Long n, tờn l Lc Long Quõn (Con Rng, chỏu Tiờn) Cõu trn thut n - gii thiu nhõn vt : Lc Long Quõn b) Cú mt ch sng lõu ngy mt ging n Cõu trn thut n - gii thiu nhõn vt : ch ( ch ngi ỏy ging) c) B Trn l ngi huyn ụng Triu (V Trinh) Cõu trn thut n - gii thiu nhõn vt :b Trn Tiết 110: câu trần thuật đơn II Luyn tp: 3.Bài tập : (SGK/102) So sánh cách giới thiệu nhân vật tập phần a v phần b với cách giới thiệu nhân vật câu tập (T102) thảo luận nhóm - Thời gian : phút Tiết 110: câu trần thuật đơn So sánh cách giới thiệu nhân vật tập BT Cõu /on Cỏch gii thiu nhõn vt b, Cú mt ch sng lõu ngy mt ging n c, B Trn l ngi huyn ụng Triu a, Tc truyn i Hựng Vng th sỏu, lng Giúng cú hai v chng ụng lóo chm ch lm n v cú ting l phỳc c Hai ụng b ao c cú mt a Mt hụm b ng trụng thy mt vt chõn rt to, lin t bn chõn mỡnh lờn m th xem thua kộn bao nhiờu Khụng ng v nh b th thai v mi hai thỏng sau sinh mt cu mt mi rt khụi ngụ (Thỏnh Giúng) b Hùng Vương thứ mười tám có người gái tên Mị Nương, người đẹp hoa, tính nết hiền dịu Vua cha yêu thương nàng hết mực, muốn kén cho người chồng thật xứng đáng ( Sn Tinh, Thy Tinh ) Gii thiu nhõn vt chớnh Gii thiu nhõn vt ph trc, ri t nhng vic lm ca nhõn vt ph mi gii thiu nhõn vt chớnh Dựa vào hình đây, đặt câu trần thuật đơn Nm ụng thy búi l cỏc nhõn vt truyn Thy búi xem voi -> gii thiu Dựa vào hình đây, đặt câu trần thuật đơn Lm eo cỏi xc xinh xinh v i m ca lụ lch sang mt bờn -> t Dựa vào hình đây, đặt câu trần thuật đơn Vnh H Long l mt thng cnh p -> Nờu ý kin Dựa vào hình đây, đặt câu trần thuật đơn H Ni H Ni l th ụ ca nc Vit Nam -> gii thiu Tiết 110: câu trần thuật đơn II Luyện tập Bài tập (SGK/105) Ngoài tác dụng giới thiệu nhân vật, câu mở đầu sau có tác dụng gỡ ? ( Đẽo cày đường) b) Người kiếm củi tên mỗ huyện Lạng Giang, bổ củi sườn núi, thấy thung lũng phía xa, cỏ lay động không ngớt vác búa đến xem, thấy hổ trán trắng, cúi đầu cào bới đất, nhảy lên, vật xuống, lấy tay móc họng, mở miệng nhe cỏi răng, máu me, nht dãi trào a) Xưa có người thợ mộc dốc hết vốn nhà mua gỗ để làm nghề đẽo cày ( Vũ Trinh ) => Cõu m u ngoi gii thiu nhõn vt cũn miêu tả hoạt động nhân vật Bài tập Trắc nghiệm Cõu 1: Câu trần thuật đơn : A Là loại câu cụm C-V tạo thành, dùng để bộc lộ cảm xúc B Là loại câu cm C-V tạo thành, dùng để cầu khiến C Là loại câu cụm C - V tạo thành, dùng để giới thiệu , tả kể vic, vật hay để nêu ý kiến D Là loại câu cụm C-V tạo thành, dùng để hỏi Cõu 2: Câu Trường em mang tên người anh hùng Võ Thị Sáu thuộc kiểu câu ? A Câu trần thuật đơn B Câu nghi vấn C Câu cầu khiến D Câu cảm thán Câu : Đây dãy chữ bí mật gồm 15 chữ ? C â u t r ầ n t huậ t đ n Hoàn thiện tập Chuẩn bị : Câu trần thuật đơn có từ Là - Soạn : Lòng yêu nước [...]... đặt câu trần thuật đơn Nm ụng thy búi l cỏc nhõn vt trong truyn Thy búi xem voi -> gii thiu Dựa vào bức hình dưới đây, đặt câu trần thuật đơn Lm eo cỏi xc xinh xinh v i m ca lụ lch sang mt bờn -> t Dựa vào bức hình dưới đây, đặt câu trần thuật đơn Vnh H Long l mt thng cnh p -> Nờu ý kin Dựa vào bức hình dưới đây, đặt câu trần thuật đơn H Ni H Ni l th ụ ca nc Vit Nam -> gii thiu Tiết 110: câu trần thuật. .. Câu trần thuật đơn là : A Là loại câu do một cụm C-V tạo thành, dùng để bộc lộ cảm xúc B Là loại câu do một cm C-V tạo thành, dùng để cầu khiến C Là loại câu do một cụm C - V tạo thành, dùng để giới thiệu , tả hoặc kể về một sự vic, sự vật hay để nêu một ý kiến D Là loại câu do một cụm C-V tạo thành, dùng để hỏi Cõu 2: 2 Câu Trường của em mang tên người anh hùng Võ Thị Sáu thuộc kiểu câu nào ? A Câu. .. thành, dùng để hỏi Cõu 2: 2 Câu Trường của em mang tên người anh hùng Võ Thị Sáu thuộc kiểu câu nào ? A Câu trần thuật đơn B Câu nghi vấn C Câu cầu khiến D Câu cảm thán Câu 3 : Đây là một dãy chữ bí mật gồm 15 chữ cái ? C â u t r ầ n t huậ t đ ơ n Hoàn thiện các bài tập Chuẩn bị bài : Câu trần thuật đơn có từ Là - Soạn : Lòng yêu nước ... huyn ụng Triu (V Trinh) Cõu trn thut n - gii thiu nhõn vt chính :b Trn Tiết 110: câu trần thuật đơn II Luyn tp: 3.Bài tập 3 : (SGK/102) So sánh cách giới thiệu nhân vật chính ở bài tập 3 phần a v phần b với cách giới thiệu nhân vật ở các câu trong bài tập 2 (T102) thảo luận nhóm - Thời gian : 3 phút Tiết 110: câu trần thuật đơn So sánh cách giới thiệu nhân vật chính ở 2 bài tập BT Cõu /on vn Cỏch gii... Tuõn) Tiết 110: câu trần thuật đơn II Luyn tp: 1 Bi tp 1: Tr li: Cỏc cõu trn thut n (1) Ngy th nm trờn o Cụ Tụ l mt ngy trong tro sỏng sa - > Gii thiu v p ca Cụ Tụ (2)T khi cú vnh bc b v t khi cú qun o Cụ Tụ mang ly du hiu ca s sng con ngi thỡ sau mi ln dụng bóo, bao gi bu tri Cụ Tụ cng trong sỏng nh vy -> Nêu ý kiến nhận xét về vẻ đẹp trong sáng của Cô Tô sau trận bão câu trần thuật đơn II Luyn tp:...Tiết 110: câu trần thuật đơn II Luyn tp: 1 Bi tp 1(101) Tỡm cõu trn thut n trong on trớch di õy? Cho bit nhng cõu trn thut n y c dựng lm gỡ? (1)Ngy th 5 trờn o Cụ Tụ l mt ngy trong tro, sỏng sa (2) T khi cú vnh Bc B v... đơn Vnh H Long l mt thng cnh p -> Nờu ý kin Dựa vào bức hình dưới đây, đặt câu trần thuật đơn H Ni H Ni l th ụ ca nc Vit Nam -> gii thiu Tiết 110: câu trần thuật đơn II Luyện tập 4 Bài tập 4 (SGK/105) Ngoài tác dụng giới thiệu nhân vật, những câu mở đầu sau đây còn có tác dụng gỡ ? ( Đẽo cày giữa đường) b) Người kiếm củi tên mỗ ở huyện Lạng Giang, đang bổ củi ở sườn núi, thấy dưới thung lũng phía xa,
- Xem thêm -

Xem thêm: câu trần thuật đơn , câu trần thuật đơn , câu trần thuật đơn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay