chiến thắng bạch đằng do ngô quyền lãnh đạo

12 224 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:45

Thứ t ngày tháng năm 2009 Lịch sử - Kiểm tra cũ : -Quan sát lợc đồ cho biết lợc đồ khu vực nổ khởi nghĩa ? LượcưđồưkhuưvựcưchínhưnổưraưcuộcưkhởiưnghĩaưHaiưBàưTrưng Thứ t ngày tháng năm 2009 Lịch sử Bàiư5: ChiếnưthắngưBạchưĐằngưdoưNgôưQuyềnưlãnhưđạoư(Nămư938) Hoạt động 1: ĐọcưthầmưSGKư ưtừưđầuưđếnưthấtưbại vàưtrảưlời Ngôưquyềnưđãưdùngưkếưgìưđểưđánhư giặcưvàưkếtưquảưraưsao?ư Phc kớch Chú thích: Sông cửa biển Bạch Đằng xa (giả định) Quân thủy Bãi cọc (giả định) Quân mai phục Quân địch Quân địch tháo chạy Lợc đồ: Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 Phn cụng Gi thua nh ch Khiờu chin Hoạt động 2: ĐọcưthầmưđoạnưtừưMùaưxuânư đếnưdânưtộcưvàưtrảưlờiư:Chiếnư thắngưBạchưĐằngưcóưýưnghĩaư nhưưthếưnàoưđốiưvớiưnướcưta? Chấmưdứtưhoànưtoànưhơnưmộtưnghìnưnămư dânưtaưsốngưdướiưáchưđôưhộưcủaưphongưkiếnưphươngưBắcư vàưmởưraưthờiưkìưđộcưlậpưlâuưdàiưcủaưDânưtộcư Nội dung bài: QuânưNamưHánưkéoưquânưsangưđánhưnướcư taư.NgôưQuyềnưchỉưhuyưquânưtaư,lợiưdụngư thuỷưtriềuưlênưxuốngưtrênưsôngưBạchư Đằngư,ưnhửưgiặcưvàoưbãiưcọcưrồiưđánhưtanư quânưxâmưlượcư(nămư938) NgôưQuyềnưlênưngôiưvuaưđãưkếtưthúcưưhoànư toànưthờiưkìưđôưhộưcủaưphongưkiếnưphươngư Bắcưvàưmởưđầuưthờiưkìưđộcưlậpưlâuưdàiưcủaư nướcưtaư KhiưNgôưQuyềnưmấtưđểưtưởngưnhớưôngưnhânưdânưđãưlàmưgìư? -ưXâyưLăngưđểưtưởngưnhớưôngư Lăng Ngô Quyền xã Đờng Lâm (Thị xã Sơn Tây , Hà Tây) Củng cố : - Nhắc lại nội dung : QuânưNamưHánưkéoưquânưsangưđánhưnướcưtaư.Ngôư Quyềnưchỉưhuyưquânưtaư,lợiưdụngưthuỷưtriềuưlênưxuốngư trênưsôngưBạchưĐằngư,ưnhửưgiặcưvàoưbãiưcọcưrồiưđánhư tanưquânưxâmưlượcư(nămư938) NgôưQuyềnưlênưngôiưvuaưđãưkếtưthúcưưhoànưtoànưthờiưkìư đôưhộưcủaưphongưkiếnưphươngưBắcưvàưmởưđầuưthờiưkìưđộcư lậpưlâuưdàiưcủaưnướcưtaư Dặn dò : Về nhà xem lại Chúc em học giỏi chăm ngoan [...]...Củng cố : - Nhắc lại nội dung bài : QuânưNamưHánưkéoưquânưsangưđánhưnướcưtaư .Ngô Quyền chỉưhuyưquânưtaư,lợiưdụngưthuỷưtriềuưlênưxuốngư trênưsông Bạch Đằng ,ưnhửưgiặcưvàoưbãiưcọcưrồiưđánhư tanưquânưxâmưlượcư(nămư938) Ngô Quyền lênưngôiưvuaưđãưkếtưthúcưưhoànưtoànưthờiưkìư đôưhộưcủaưphongưkiếnưphươngưBắcưvàưmởưđầuưthờiưkìưđộcư lậpưlâuưdàiưcủaưnướcưtaư Dặn
- Xem thêm -

Xem thêm: chiến thắng bạch đằng do ngô quyền lãnh đạo , chiến thắng bạch đằng do ngô quyền lãnh đạo , chiến thắng bạch đằng do ngô quyền lãnh đạo

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay