bến quê

21 200 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:44

Giáo viên: Nguyễn Thị Ngọc Tiết 136, 137: Hớng dẫn đọc thêm Nguyễn Minh Châu Tiết 136, 137: Hớng dẫn đọc thêm : Bến quê I TIP XC VN BN c Túm tt Tiết 136, 137: Hớng dẫn đọc thêm : Bến quê BN QUấ (NGUYN MINH CHU) Nh - nhõn vt chớnh ca truyn, tng i khp ni trờn trỏi t, cui i b lõm bnh him nghốo, n ni khụng th t chuyn dch ly vi mi phõn trờn chic phn g kờ bờn ca s Nhng chớnh lỳc ny, Nh phỏt hin bói bi bờn sụng ca quờ hng mỡnh tht p, tht quyn r V cng phi n lỳc ny, Nh mi cm nhn c ht s tn to vt v, tỡnh yờu thng v c hi sinh thm lng ca v mỡnh l Liờn Trong lũng anh bng tro dõng mt khao khỏt: c t chõn mt ln lờn cỏi b bói bờn sụng Anh nh cu trai thc hin h mỡnh c m y a khụng hiu ý b nờn nhn li mt cỏch cng Trờn ng i, cu ta li sa vo ỏm chi phỏ c th trờn hố ph v l chuyn ũ nht ngy T tỡnh ny, Nh chiờm nghim c cỏi quy lut ph bin ca i ngi :"Con ngi ta trờn i tht khú trỏnh nhng iu vũng vốo chựng chỡnh cuc sng" Cui truyn, thy ũ ngang chm mi vo b bờn ny, Nh thu ht tn lc cui cựng ca mỡnh u mỡnh nhụ ngoi ca s, gi cỏnh tay gy guc khoỏt khoỏt y nh ang khn thit thỳc gic Tiết 136, 137: Hớng dẫn đọc thêm : Bến quê BN QUấ (NGUYN MINH CHU) Nh - nhõn vt chớnh ca truyn, tng i khp ni trờn trỏi t, cui i b lõm bnh him nghốo, n ni khụng th t chuyn dch ly vi mi phõn trờn chic phn g kờ bờn ca s Nhng chớnh lỳc ny, Nh phỏt hin bói bi bờn sụng ca quờ hng mỡnh tht p, tht quyn r V cng phi n lỳc ny, Nh mi cm nhn c ht s tn to vt v, tỡnh yờu thng v c hi sinh thm lng ca v mỡnh l Liờn Trong lũng anh bng tro dõng mt khao khỏt: c t chõn mt ln lờn cỏi b bói bờn sụng Anh nh cu trai thc hin h mỡnh c m y a khụng hiu ý b nờn nhn li mt cỏch cng Trờn ng i, cu ta li sa vo ỏm chi phỏ c th trờn hố ph v l chuyn ũ nht ngy T tỡnh ny, Nh chiờm nghim c cỏi quy lut ph bin ca i ngi :"Con ngi ta trờn i tht khú trỏnh nhng iu vũng vốo chựng chỡnh cuc sng" Cui truyn, thy ũ ngang chm mi vo b bờn ny, Nh thu ht tn lc cui cựng ca mỡnh u mỡnh nhụ ngoi ca s, gi cỏnh tay gy guc khoỏt khoỏt y nh ang khn thit thỳc gic Tiết 136, 137: Hớng dẫn đọc thêm : Bến quê I Tiếp xúc văn Đọc: 2.Chú thích: a.Tác giả - Quê: Quỳnh Lu Nghệ An - Chặng đờng văn học: + Trớc năm 1975: Nguyễn Minh Châu (1930 1989) + Sau năm 1975: Đề tài chiến tranh Đề tài nhân sinh Cảm hứng lãng mạn khuynh h ớng sử thi Trang văn nặng chất suy t chiều sâu triết lí Cây bút văn xuôi tiêu biểu văn học thời kỳ kháng chiến chống Mỹ Ngời mở đờng tinh anh tài văn học thời kỳ đổi Một số tập truyện Tiết 136, 137: Hớng dẫn đọc thêm : Bến quê I Tiếp xúc văn Đọc Chú thích a Tác giả: b Tác phẩm: - Nằm tập truyện ngắn Bến quê xuất năm 1985 - Phơng thức biểu đạt: tự + Miêu tả, biểu cảm, nghị luận Tiết 136, 137: Hớng dẫn đọc thêm : Bến quê II Hớng dẫn tìm hiểu văn Tình truyện -> Một nhận thức đời tổng kết trải nghiệm đời ngời -> T tởng nhà văn muốn gửi gắm qua nhân vật Nhĩ Nhĩ khắp Khi phát nơi giới vẻ đẹp >< cuối đời bến sông lại phải nằm trớc nhà liệt >< lại không giờng bệnh thể đến đợc Nhĩ nhờ trai giúp >< lại sa vào đám chơi phá cờ Không thực đựoc Tình truyện đợc xây dựng chuỗi nghịch lý Tiết 136, 137: Hớng dẫn đọc thêm : Bến quê II Hớng dẫn tìm hiểu văn Tình truyện -> Một nhận thức đời tổng kết trải nghiệm đời ngời -> T tởng nhà văn muốn gửi gắm qua nhân vật Nhĩ Nhĩ khắp Khi phát nơi giới vẻ đẹp >< cuối đời bến sông lại phải nằm trớc nhà liệt >< lại không giờng bệnh thể đến đợc Nhĩ nhờ trai giúp >< lại sa vào đám chơi phá cờ Không thực đựoc Tình truyện đợc xây dựng chuỗi nghịch lý Tiết 136, 137: Hớng dẫn đọc thêm: Bến quê II Hớng dẫn tìm hiểu văn Tình truyện Những cảm xúc suy nghĩ Nhĩ a Cảnh vật thiên nhiên - Thời gian: buổi sáng đầu thu - Trình tự: Từ gần đến xa - Hình ảnh : + Hoa lăng: Tha thớt nhật dần đậm sắc + Sông Hồng: Nớc đỏ nhạt, mặt sông nh rộng + Vòm trời: Cao + Bãi bồi: Màu vàng thau xen ln mu xanh non Tiết 136, 137: Hớng dẫn đọc thêm: Bến quê II Hớng dẫn tìm hiểu văn Tình truyện Những cảm xúc suy nghĩ Nhĩ a Cảnh vật thiên nhiên : + Hoa lăng + Sông Hồng + Vòm trời + Bãi bồi Tâm trạng Nhĩ: Sử dụng nhiều tính từ nghệ thuật so sánh -> Cảnh thiên nhiên gần gũi, quen thuộc bình dị -> Biểu tợng cho vẻ đẹp quê hơng Buồn, xót xa, tiếc nuối pha lẫn ân hận Tiết 136, 137: Hớng dẫn đọc thêm: Bến quê I Tiễp xúc văn Ii Hớng dẫn tìm hiểu văn * Luyện tập: Hãy điểm giống khác hai tranh thu hai văn Sang thu Hữu Thỉnh Bến quê - Nguyễn Minh Châu SANG THU Giống BếN QUÊ - Hình ảnh gần gũi, thân thuộc, mang dấu ấn tài hoa tinh tế - Hình ảnh thiên nhiên mang hai lớp nghĩa Khác - Thời khắc chớm thu - Con ngời trải, bình tĩnh vững vàng trớc biến động đời - Thời khắc lập thu ( sang thu ) - Con ngời chiêm nghiệm rút ý nghĩa triết lí sâu sắc Hớng dẫn nhà - Tiếp tục tự học văn Bến quê ( tiết 137 ) - Làm tập phần Luyện tập (SGK T108) [...]... quen thuộc và rất bình dị -> Biểu tợng cho vẻ đẹp của quê hơng Buồn, xót xa, tiếc nuối và pha lẫn ân hận Tiết 136, 137: Hớng dẫn đọc thêm: Bến quê I Tiễp xúc văn bản Ii Hớng dẫn tìm hiểu văn bản * Luyện tập: Hãy chỉ ra điểm giống và khác nhau trong hai bức tranh thu ở hai văn bản Sang thu Hữu Thỉnh và Bến quê - Nguyễn Minh Châu SANG THU Giống BếN QUÊ - Hình ảnh gần gũi, thân thuộc, mang dấu ấn của... đọc thêm: Bến quê II Hớng dẫn tìm hiểu văn bản 1 Tình huống truyện 2 Những cảm xúc và suy nghĩ của Nhĩ a Cảnh vật thiên nhiên - Thời gian: một buổi sáng đầu thu - Trình tự: Từ gần đến xa - Hình ảnh : + Hoa bằng lăng: Tha thớt nhật dần đậm sắc hơn + Sông Hồng: Nớc đỏ nhạt, mặt sông nh rộng ra + Vòm trời: Cao hơn + Bãi bồi: Màu vàng thau xen ln mu xanh non Tiết 136, 137: Hớng dẫn đọc thêm: Bến quê II Hớng...Tiết 136, 137: Hớng dẫn đọc thêm : Bến quê II Hớng dẫn tìm hiểu văn bản 1 Tình huống truyện -> Một nhận thức về cuộc đời và tổng kết những trải nghiệm của cả đời ngời -> T tởng của nhà văn muốn gửi gắm qua nhân vật Nhĩ Nhĩ đi khắp Khi phát hiện nơi trên thế giới ra vẻ đẹp của >< cuối đời bến sông lại phải nằm ngay trớc nhà liệt trên >< lại không giờng bệnh thể... đợc xây dựng trên một chuỗi nghịch lý Tiết 136, 137: Hớng dẫn đọc thêm : Bến quê II Hớng dẫn tìm hiểu văn bản 1 Tình huống truyện -> Một nhận thức về cuộc đời và tổng kết những trải nghiệm của cả đời ngời -> T tởng của nhà văn muốn gửi gắm qua nhân vật Nhĩ Nhĩ đi khắp Khi phát hiện nơi trên thế giới ra vẻ đẹp của >< cuối đời bến sông lại phải nằm ngay trớc nhà liệt trên >< lại không giờng bệnh thể... trải, bình tĩnh vững vàng trớc những biến động của cuộc đời - Thời khắc lập thu ( đã sang thu ) - Con ngời chiêm nghiệm và rút ra những ý nghĩa triết lí sâu sắc Hớng dẫn về nhà - Tiếp tục tự học văn bản Bến quê ( tiết 137 ) - Làm bài tập 1 phần Luyện tập (SGK T108)
- Xem thêm -

Xem thêm: bến quê , bến quê , bến quê

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay