BÁNH CHƯNG, BÁNH GIẦY

12 325 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:44

Kiểm tra cũ: Trình bày đặc điểm truyền thuyết? Kể tóm tắt truyện Con Rồng, cháu Tiên? Em hiểu nghĩa từ đồng bào nào? Nêu ý nghĩa truyện Con Rồng, cháu Tiên? Tiết 2: Hướng dẫn đọc thêm: BÁNH CHƯNG, BÁNH GIẦY (Truyền thuyết) I.Tiếp xúc văn bản: 1.Đọc, kể: - Giọng chậm rãi, tình cảm Lời nói thần giấc mộng Lang Liêu giọng âm vang, xa vắng Giọng vua Hùng đĩnh đạc, khỏe - Các việc chính: + Vua truyền người nối nhân lễ Tiên vương + Lang Liêu thần mách dùng gạo làm bánh + Vua chọn bánh Lang Liêu làm để tế trời đất, Tiên vương, nhường cho chàng Tìm hiểu thích: SGK Bố cục: Đoạn 1: Từ đầu -> “chứng giám” - Vua Hùng chọn người nối Đoạn 2: Tiếp -> “ hình tròn” - Cuộc đua tài, dâng lễ vật Đoạn 3: Còn lại - Kết thi tài Tiết 2: Hướng dẫn đọc thêm: BÁNH CHƯNG, BÁNH GIẦY (Truyền thuyết) I.Tiếp xúc văn bản: 1.Đọc, kể: - Giọng chậm rãi, tình cảm Lời nói thần giấc mộng Lang Liêu giọng âm vang, xa vắng Giọng vua Hùng đĩnh đạc, khỏe - Các việc chính: + Vua truyền người nối nhân lễ Tiên vương + Lang Liêu thần mách dùng gạo làm bánh + Vua chọn bánh Lang Liêu làm để tế trời đất, Tiên vương, nhường cho chàng Tìm hiểu thích: SGK Bố cục: Đoạn 1: Từ đầu -> “chứng giám” - Vua Hùng chọn người nối Đoạn 2: Tiếp -> “ hình tròn” - Cuộc đua tài, dâng lễ vật Đoạn 3: Còn lại - Kết thi tài Tiết 2: Hướng dẫn đọc thêm: BÁNH CHƯNG, BÁNH GIẦY (Truyền thuyết) II Tìm hiểu văn bản: 1.Vua Hùng chọn người nối ngôi: - Hoàn cảnh: Giặc yên, vua già yếu - Ý vua: Người nối phải nối chí vua, không thiết trưởng - Cách thức: Thử tài câu đố -> Vua trọng người tài, tư tưởng tiến Cuộc đua tài, dâng lễ vật: Tiết 2: Hướng dẫn đọc thêm: BÁNH CHƯNG, BÁNH GIẦY (Truyền thuyết) II Tìm hiểu văn bản: 1.Vua Hùng chọn người nối ngôi: - Hoàn cảnh: Giặc yên, vua già yếu - Ý vua: Người nối phải nối chí vua, không thiết trưởng - Cách thức: Thử tài câu đố -> Vua trọng người tài, tư tưởng tiến Cuộc đua tài, dâng lễ vật: Tiết 2: Hướng dẫn đọc thêm: BÁNH CHƯNG, BÁNH GIẦY (Truyền thuyết) II Tìm hiểu văn bản: Cuộc đua tài, dâng lễ vật: - Các lang: Đua tìm lễ vật quí hiếm, làm cỗ thật hậu - Lang Liêu: Được thần mách lấy gạo làm bánh lễ Tiên vương -> Thông minh, khéo tay, đề cao giá trị hạt gạo Kết thi tài: - Bánh Lang Liêu vua cha chọn tế Trời, Đất, Tiên vương đặt tên bánh chưng, bánh giầy - Lang Liêu chọn nối vua -> Quyết định vua thật sáng suốt Tiết 2: Hướng dẫn đọc thêm: BÁNH CHƯNG, BÁNH GIẦY (Truyền thuyết) III Tổng kết – Ghi nhớ: Tổng kết: * Nghệ thuật: Chi tiết hoang đường tăng sức hấp dẫn cho câu chuyện * Nội dung – Ý nghĩa: - Giải thích nguồn gốc, phong tục làm bánh chưng , bánh giầy , tục thờ tổ tiên ngày tết - Đề cao nghề nông , trồng lúa nước - Mơ uớc vua sáng hiền , đất nước thái bình Ghi nhớ: SGK IV Luyện tập: Kể tóm tắt truyện Ý nghĩa phong tục ngày tết nhân dân ta làm bánh chưng, bánh giầy? - Đề cao nghề nông, đề cao thờ kính trời đất tố tiên - Giữ gìn truyền thống văn hóa đậm đà sắc dân tộc Em thích chi tiết truyện? Vì sao? Tiết 2: Hướng dẫn đọc thêm: BÁNH CHƯNG, BÁNH GIẦY (Truyền thuyết) III Tổng kết – Ghi nhớ: Tổng kết: * Nghệ thuật: Chi tiết hoang đường tăng sức hấp dẫn cho câu chuyện * Nội dung – Ý nghĩa: - Giải thích nguồn gốc, phong tục làm bánh chưng , bánh giầy , tục thờ tổ tiên ngày tết - Đề cao nghề nông , trồng lúa nước - Mơ uớc vua sáng hiền , đất nước thái bình Ghi nhớ: SGK IV Luyện tập: Kể tóm tắt truyện Ý nghĩa phong tục ngày tết nhân dân ta làm bánh chưng, bánh giầy? - Đề cao nghề nông, đề cao thờ kính trời đất tố tiên - Giữ gìn truyền thống văn hóa đậm đà sắc dân tộc Em thích chi tiết truyện? Vì sao? Dặn dò: - Học bài, kể câu chuyện, phân tích truyện - Soạn bài: Thánh Gióng [...]...Tiết 2: Hướng dẫn đọc thêm: BÁNH CHƯNG, BÁNH GIẦY (Truyền thuyết) III Tổng kết – Ghi nhớ: 1 Tổng kết: * Nghệ thuật: Chi tiết hoang đường tăng sức hấp dẫn cho câu chuyện * Nội dung – Ý nghĩa: - Giải thích nguồn gốc, phong tục làm bánh chưng , bánh giầy , tục thờ tổ tiên ngày tết - Đề cao nghề nông , trồng lúa nước - Mơ uớc vua sáng tôi... ngày tết - Đề cao nghề nông , trồng lúa nước - Mơ uớc vua sáng tôi hiền , đất nước thái bình 2 Ghi nhớ: SGK IV Luyện tập: 1 Kể tóm tắt truyện 2 Ý nghĩa của phong tục ngày tết nhân dân ta làm bánh chưng, bánh giầy? - Đề cao nghề nông, đề cao sự thờ kính trời đất và tố tiên - Giữ gìn truyền thống văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc 3 Em thích nhất chi tiết nào trong truyện? Vì sao? Dặn dò: - Học bài, kể
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁNH CHƯNG, BÁNH GIẦY , BÁNH CHƯNG, BÁNH GIẦY , BÁNH CHƯNG, BÁNH GIẦY

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay