toán luyện tập

7 190 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:43

Thứ hai ngày tháng 11 năm 2010 Toán: Kiểm tra cũ: Nêu quy tắc tìm số hạng chưa biết tổng? Tìm x x + 13 = 38 41 + x = 75 x = 38 - 13 x = 75 - 41 x = 25 x = 34 Muốn tìm số hạng ta lấy tổng trừ số hạng Thứ hai ngày tháng 11 năm 2010 Toán: Luyện tập Bài1(46) Tìm x x + = 10 x + = 10 30 + x = 58 x = 10 - x = 10 - x = 58 - 30 x=2 x=3 x = 20 Thứ năm ngày 21 tháng 10 năm 2010 Toán: Luyện tập Bài 2(46) Tính nhẩm + = 10 10 = 10 = + = 10 10 = 10 = + = 10 10 = 10 = Thứ hai ngày tháng 11 năm 2010 Toán: Luyện tập Bài 4(46) Vừa cam vừa quýt có 45 quả, có 25 cam Hỏi có quýt? Bài giải Có số quýt là: 45 - 25 = 20 (quả) Đáp số: 20 Thứ hai ngày tháng 11 năm 2010 Toán: Luyện tập Củng cố: Trò chơi Ai nhanh Khoanh vào chữ đặt trước kết Tìm x, biết x + = A x = B x = 10 C x= C
- Xem thêm -

Xem thêm: toán luyện tập , toán luyện tập , toán luyện tập

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay