toán lớp 1 tiết 31 luyện tập

10 196 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:43

Thứ năm ngày 21 tháng 10 năm 2010 Toán: Kiểm tra cũ: Đọc bảng cộng phạm vi 4+1= 1+4= 2+3= 3+2= Thứ năm ngày 21 tháng 10 năm 2010 Toán: Luyện tập Bài 1( 50 ): Tính 1+1=2 1+2=3 2+1=3 2+2=4 1+3=4 2+3=5 1+4= 3+1=4 3+2=5 2+3=3+2 + =5 4+1=1+4 Thứ năm ngày 21 tháng 10 năm 2010 Toán: Luyện tập Bài 2( 50 ): Tính + + + + + + Thứ năm ngày 21 tháng 10 năm 2010 Toán: Luyện tập Bài 3( 50 ): Tính + 1+ = 3+1+1= 1+2+1= 1+3+1= Thứ năm ngày 21 tháng 10 năm 2010 Toán: Luyện tập Bài 4( 50 ): > + =
- Xem thêm -

Xem thêm: toán lớp 1 tiết 31 luyện tập , toán lớp 1 tiết 31 luyện tập , toán lớp 1 tiết 31 luyện tập

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay