ẩn dụ

21 188 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:42

Chào mừng thầy cô dự KIỂM TRA BÀI CŨ: nhân hóa để miêu tả tranh sau: Quan sát đặt câu có sử dụng phép Chú Mèo an ủi Vịt Hai “Cầu thủ” Mèo giao bóng 3 nhân hóa để miêu tả tranh sau: Quan sát đặt câu có sử dụng phép Chú Mèo an ủi Vịt Hai “Cầu thủ” Mèo giao bóng TIẾT 95: ẨN DỤ Tiết 95: ẨN DỤ *Ngữ liệu PT ngữ liệu I BÀI HỌC 1.Ẩn dụ gì? Tiết 95: ẨN DỤ *Ngữ liệu PT ngữ liệu Ngữ liệu Anh đội viên nhìn Bác Càng nhìn lại thương Người cha mái tóc bạc Đốt lửa cho anh nằm Nhận xét: Cụm từ “Người cha” Bác Hồ Vì Bác với người cha có phẩm chất giống nhau: tuổi tác, tình u thương, chăm sóc chu đáo… I BÀI HỌC: 1.Ẩn dụ gì? - Là gọi tên vật tượng tên vật tượng khác có nét tương đồng Tiết 95: ẨN DỤ *Ngữ liệu PT ngữ liệu Ngữ liệu Anh đội viên nhìn Bác Càng nhìn lại thương Người cha mái tóc bạc Đốt lửa cho anh nằm Nhận xét: Cụm từ “Người cha” Bác Hồ Vì Bác với người cha có phẩm chất giống nhau: tuổi tác, tình u thương, chăm sóc chu đáo… I BÀI HỌC: 1.Ẩn dụ gì? - Là gọi tên vật tượng tên vật tượng khác có nét tương đồng Phân biệt Ẩn dụ So sánh: SO SÁNH ẨN DỤ Giống nhau: - Dựa sở nét tương đồng hai vật, việc, tượng - Tác dụng: làm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho diễn đạt… Khác nhau: - Có cấu trúc đầy đủ hai vế A B -Cấu trúc có 1vế B(sự vật dùng - Làm bật đặc điểm vật, để so sánh ngầm), ẩn vế A việc, tăng sức gợi hình - Làm cho câu văn, câu thơ có tính hàm súc, có giá tri biểu cảm cao Tiết 95: ẨN DỤ *Ngữ liệu PT ngữ liệu I BÀI HỌC: Ngữ liệu 2: 1.Ẩn dụ gì? a.Về thăm nhà Bác làng Sen Tác dụng Ẩn dụ: Có hàng râm bụt thắp lên lửa hồng - Làm cho câu văn, câu thơ có b Người cha mái tóc bạc tính hàm súc, tăng sức gợi Đốt lửa cho anh nằm hình, gợi cảm cho diễn c Chao ơi, trơng sơng , vui đạt thấy nắng giòn tan sau kì * Ghi nhớ 1(SGK tr 68) mưa dầm, vui nối lại chiêm bao ngắt qng Các kiểu Ẩn dụ: a.Về thăm nhà Bác làng Sen Có hàng râm bụt thắp lên lửa hồng Lửa hồng “màu đỏ” Ẩn dụ dựa vào tương đồng hình thức vật, tượng (ẩn dụ hình thức) Thắp “nở hoa” Ẩn dụ dựa vào tương đồng cách thức thực hành động (ẩn dụ cách thức) a.Về thăm nhà Bác làng Sen Có hàng râm bụt thắp lên lửa hồng Lửa hồng “màu đỏ” Ẩn dụ dựa vào tương đồng hình thức vật, tượng (ẩn dụ hình thức) Thắp “nở hoa” Ẩn dụ dựa vào tương đồng cách thức thực hành động (ẩn dụ cách thức) b Người cha mái tóc bạc Đốt lửa cho anh nằm Người cha Bác Hồ Ẩn dụ dựa vào tương đồng phẩm chất vật, tượng (ẩn dụ phẩm chất) c Chao ơi, trơng sơng , vui thấy nắng giòn tan sau kì mưa dầm, vui nối lại chiêm bao ngắt qng (nắng) giòn tan (nắng) “to, rực rỡ” Ẩn dụ dựa vào chuyển đổi cảm giác (ẩn dụ chuyển đổi cảm giác) Lửa hồng “màu đỏ” - Ẩn dụ dựa vào tương đồng hình thức vật, tượng (ẩn dụ hình thức) Thắp “nở hoa” - Ẩn dụ dựa vào tương đồng cách thức thực hành động (ẩn dụ cách thức) Người Cha Bác Hồ - Ẩn dụ dựa vào tương đồng phẩm chất vật, tượng (ẩn dụ phẩm chất) (nắng) giòn tan (nắng) “to, rực rỡ” - Ẩn dụ dựa vào chuyển đổi cảm giác (ẩn dụ chuyển đổi cảm giác) Lửa hồng “màu đỏ” - Ẩn dụ dựa vào tương đồng hình thức vật, tượng (ẩn dụ hình thức) Thắp “nở hoa” - Ẩn dụ dựa vào tương đồng cách thức thực hành động (ẩn dụ cách thức) Người Cha Bác Hồ - Ẩn dụ dựa vào tương đồng phẩm chất vật, tượng (ẩn dụ phẩm chất) (nắng) giòn tan (nắng) “to, rực rỡ” - Ẩn dụ dựa vào chuyển đổi cảm giác (ẩn dụ chuyển đổi cảm giác) Tiết 95: ẨN DỤ *Ngữ liệu PT ngữ liệu I BÀI HỌC: Ngữ liệu 2: a.Về thăm nhà Bác làng Sen Cĩ hàng râm bụt thắp lên lửa hồng b Người cha mái tóc bạc Đốt lửa cho anh nằm c Chao ơi, trơng sơng , vui thấy nắng giòn tan sau kì mưa dầm, vui nối lại chiêm bao ngắt qng 1.Ẩn dụ gì? Tác dụng Ẩn dụ: Các kiểu Ẩn dụ: Có bốn kiểu ẩn dụ thường gặp: Ẩn dụ hình thức ; Ẩn dụ cách thức ; Ẩn dụ phẩm chất ; Ẩn dụ chuyển đổi cảm giác Ghi nhớ: SGK tr 69 II LUYỆN TẬP: Bài 1: So sánh đặc điểm tác dụng ba cách diễn đạt sau đây: Cách 1: Bác Hồ mái tóc bạc  Diễn đạt bình thường Đốt lửa cho anh nằm Cách 2: Bác Hồ Người Cha  Sử dụng so sánh Đốt lửa cho anh nằm Cách 3: Người Cha mái tóc bạc  Sử dụng ẩn dụ Đốt lửa cho anh nằm - So sánh ẩn dụ tạo cho câu nói có tính hình tượng, biểu cảm so với cách nói bình thường - Ẩn dụ làm cho câu nói có tính hàm súc cao Ăn nhớ kẻ trồng Gần mực đen, gần đèn sáng Thuyền có nhớ bến Bến khăng khăng đợi thuyền Bài Tìm ẩn dụ chuyển đổi cảm giác nêu tác dụng? a) Cha lại dắt cát mịn Ánh chảy nắng chảy đầy vai b)Thơng)Ngồi thềm rơi đa Tiếng rơi mỏng rơi nghiêng c) (Hồng Trung (Trần Đăng Khoa) Em thấy trời Xun qua kẽ Ướt Em thấy mưa rào Ướt tiếng cười bố THẢO LUẬN NHĨM: Tìm so sánh, nhân hóa ẩn dụ sử dụng ví dụ sau: a Q hương tơi có sơng xanh biếc Nước gương soi tóc hàng tre Tâm hồn tơi buổi trưa hè Tỏa nắng xuống lòng sơng lấp lống b Từ tơi bừng nắng hạ Mặt trời chân lý chói qua tim Hồn tơi vườn hoa Rất đậm hương rộn tiếng chim c Ngày ngày mặt trời qua lăng Thấy mặt trời lăng đỏ Ngày ngày dòng người thương nhớ Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín mùa xn Hoạt động tiếp nối Lµm tiếp bµi tËp (SGK trang 70) HiĨu vµ nhí ®­ỵc: - Ẩn dụ lµ gì? Tác dụng? - Các kiểu ẩn dụ? 3.Chn bÞ bµi:Luyện nói văn miêu tả [...]... mt tri trong lng rt Ngy ngy dũng ngi i trong thng nh Kt trng hoa dõng by mi chớn mựa xuõn Hot ng tip ni 1 Làm tip bài tập (SGK trang 70) 2 Hiểu và nhớ được: - n d là gỡ? Tỏc dng? - Cỏc kiu n d? 3.Chuẩn bị bài:Luyn núi vn miờu t
- Xem thêm -

Xem thêm: ẩn dụ , ẩn dụ , ẩn dụ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay