luyện tập

10 175 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:40

Giáo viên: LÊ THỊ HẠNH Thứ tư, ngày 17 tháng 11 năm 2010 Toán Nêu cách so sánh số lớn gấp Lần số bé ? Thứ tư, ngày 17 tháng 11 năm 2010 Toán LUYỆN TẬPc Bài 1/58: Trả lời câu hỏi sau a/ Sợi dây dài 18mdài gấp lần sợi dây dài 6m? b/ Bao gạo 35 kg cân nặng gấp lần bao gạo 5kg? Bài 2:Có trâu 20 bò Hỏi số bò gấp lần số trâu? Chọn đáp số em cho    AA Đáp số : lần B Đáp số: 15lần C Đáp số: 20lần × Bài 3: Thu hoạch ruộng thứ 127kg cà chua Ở ruộng thứ hai đïc nhiều gấp lần số cà chua ruộng thứ nhất.Hỏi thu hoạch hai ruộng kg cà chua ? Tóm tắt : 127kg Thửa ruộng 1: ?kg Thửa ruộng 2: Bài giải: Thửa ruộng thứ thu hoạch số kilogam cà chua là: 127 x = 381 (kg) Cả ruộng thu hoạch số kilogam cà chua là: 127 + 381 = 508 (kg) Đáp số: 508 (kg) cà chua Bài 4:Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu) số lớn 15 30 42 42 70 32 số bé 7 Số lớn số bé đơn vò ? Số lớn gấp lần số bé? 12 25 36 35 63 28 10 Chọn câu trả lời đúng: 56 gấp 7: A lần B lần C lần Chọn câu trả lời đúng: 45 gấp 5: A lần B lần C 10 lần Chúc thâøy cô mạnh khoẻ Chúc em chăm ngoan , học tốt
- Xem thêm -

Xem thêm: luyện tập , luyện tập , luyện tập

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay