học toán với phần mền

15 159 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:39

Nhiệt liệt chào mừng thầy, cô đến dự Tin học lớp 5C Kiểm tra cũ Em tợng tợngbiểu tợng đâubiểu biểu suốt không suốt? suốt? vàtrong không suốt? a b Em đâu công cụ chèn văn công cụ dới đây? a b c d công cụ chèn văn e Gii thiu phn mm Cựng hc toỏn - Giỳp em hc, ụn luyn v lm bi mụn Toỏn theo chng trỡnh sỏch giỏo khoa Cựng hc toỏn Cựng hc v dy toỏn Để ôn luyện làm tập em chọn biểu tợng Cựng hc toỏn Mn hỡnh ng Mn hỡnh thc hin mt bi toỏn bi cn lm im s ca em Khu vc thc hin quỏ trỡnh tớnh toỏn c th Khu vc nhp d liu Khu vc th hin ỏp s cui cựng ca bi toỏn Tr giỳp bi khỏc Kim ktkhin qu trongLm Cỏc nỳt lnhtra iu quỏ trỡnh lm bi Lm li t u Sau ó lm xong nm phộp tớnh ca cựng mt dng toỏn, phn mm s hin hp thoi: Kt thỳc ụn luyn Nhỏy chut vo õy thoỏt chng trỡnh - Mun quay v ca s ụn luyn chớnh Dặn dò: Tắt máy quy trình Xin Xin cảm cảm ơn ơn và kính kính chúc chúc các thầy thầy cô cô mạnh mạnh khỏe! khỏe!
- Xem thêm -

Xem thêm: học toán với phần mền , học toán với phần mền , học toán với phần mền

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay