PHÂN LẬP CẤU TỬ CAO PHÂN ĐOẠN CLOROFORM

28 247 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:35

xác định hoạt tính sinh học, tính kháng khuẩn, tính oxi hóa....cấy mán đỉa là một cây thuốc quý, nhiều tác dụng sinh học, chữa được nhiều bệnh khác nhau..luận văn này là một quá trình nghiên cứu và tìm tòi ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC KHOA HÓA TÊN ĐỀ TÀI: PHÂN LẬP CẤU TỬ CAO PHÂN ĐOẠN CLOROFORM VÀ XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC MỘT CẤU TỬ PHÂN LẬP ĐƯỢC TỪ CÂY MÁN ĐỈA – ARCHIDENRON CLYPEARIA (JACK).J.NIELS Giáo viên hướng dẫn: Ths Trần Thanh Minh Ths Lê Lâm Sơn Sinh viên thực hiện: Nguyễn Tường Diễm Châu Đinh Văn Sao Lê Duy Trung Huế, 12/2015 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Cây Mán Đỉa Chưa đầy đủ (trong y cổ truyền kinh nghiệm thành phần chữa bệnh dân tộc Pako) Tách chất PS độc tế bào ung thư, kháng oxy hóa, trị sơ gan Phân lập Các cấu tử (Xác định cấu trúc) “Phân lập xác định cấu trúc cấu tử phân lập từ Cây Mán đỉa (Archidendron clypearia (Jack) I.Niels)” MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU - Quy trình phân lập hợp chất - Xác định cấu trúc hóa học cấu tử phân lập ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Thành phần mặt đất Mán đỉa ( Archidendron clypearia (Jack) I Niels) Tổng quan Mán Đỉa Archidendron clypearia Danh pháp khoa học Được định danh vào năm 2009 Phân họ Trinh nữ (Mimosaceae) Chi Archidendron Loài Archidendron clypearia Hình Cây Mán đỉa Archidendron clypearia Phân bố thực vật chi Archidendron Thế giới: vùng nhiệt đới Châu Á Ở Việt Nam: Quảng Trị, Huế, Đồng Nai, Bạc Liêu, Tổng quan Mán Đỉa Archidendron clypearia Đặc điểm Mán đỉa – Archidendron Clypearia - Ưa sáng, ưa chua, ưa ẩm - Mọc hoang nhiều tỉnh từ Bắc vào Nam - Cây nhỡ/cây gỗ, 10 – 15m - Ra hoa tháng – 4; từ tháng – - Quả dẹp, xoắn hình trôn ốc, màu cam vàng mặt ngoài, có lông tơ Tổng quan Mán Đỉa Archidendron clypearia Các nhóm chất loài Archidendron Clypearia - Flavonoid Chiếm số lượng lớn - Saponin - Acid hữu cơ, Bảo vệ gan, chống độc, ngăn chặn trình oxy hóa, Hoạt tính sinh học loài Archidendron Clypearia - Kháng viêm - Kháng virus - Chống dị ứng Tổng quan phương pháp nghiên cứu Phương pháp chiết cao toàn phần phương pháp chiết rắn - lỏng Hình Sơ đồ chiết cao toàn phần phương pháp chiết rắn – lỏng Tổng quan phương pháp nghiên cứu Phương pháp chiết phân đoạn phương pháp chiết lỏng – lỏng Hình Sơ đồ chiết cao phân đoạn phương pháp chiết phân đoạn lỏng – lỏng Tổng quan phương pháp nghiên cứu Phương pháp phân lập Sắc kí lớp mỏng SKC pha thường SKC pha đảo Tổng quan phương pháp nghiên cứu Phương pháp xác định cấu trúc Kết thảo luận Xác định cấu trúc cấu tử phân lập C vòng benzen Csp3 (CH, CH2,CH3) C không liên kết với H C bậc 3CH CH3 11CH2 3CH3 Các tín hiệu carbon gán với tín hiệu proton tương ứng thông qua phổ HSQC Nhóm –OH nhóm CH3 thế vị trí 6,5,7,8,2 Tương tác mạch nhánh, với tương tác nhóm  metyl vị trí 4’, 8’, 12’ δH 2,11 δC 144,5 δC 145,6 Bảng 3.1 Số liệu phổ NMR hợp chất chất tham khảo [42] C DEPT Chất chuẩn: δC(#) Chất phân tích: δCa, b δHa, c (J, Hz) 74,5 74,5 C − 2a 23,8 23,8 CH3 1,23 s 31,6 31,6 CH2 1,78 m 20,8 20,8 CH2 2,60 t (7,0) 4a 117,4 117,4 C − 118,5 118,5 C − 5a 11,3 11,3 CH3 2,11 s 144,5 144,5 C − 121,0 121,0 C − 7a 12,2 12,2 CH3 2,16 s 122,6 122,6 C − 8a 145,6 145,6 C − 8b 11,8 11,8 CH3 2,11 s 1’ 39,8 39,8 CH2 2' 21,1 21,1 CH2 1,43 m 3', 5', 7', 9' 37,3 - 37,5 37,3 – 37,5 CH2 1,08 – 1,25 m 4', 8' 32,8 32,8 CH 1,39 – 1,40 d (6,5) 4'a, 8'a 19,8 19,8 CH3 0,84 – 0,85 d (6,5) 6' 24,5 24,5 CH2 1,92 m 10' 24,8 24,8 CH2 1,28 m 11' 39,4 39,4 CH2 1,05 m 12' 28,0 28,0 CH 1,53 d (6,5) 12'a 22,6 22,6 CH3 0,87 d (6,5) 13' 22,7 22,7 CH3 0,87 d (6,5) 1,54 m 1,41 m - Các tín hiệu carbon gán với tín hiệu proton tương ứng thông qua phổ HSQC - Từ phân tích nêu - Sự phù hợp số liệu phổ - Các tài liệu công bố [42] => Cho phép xác định cấu trúc hóa học hợp chất α-tocopherol Hình 3.7 Cấu trúc hóa học α-tocopherol (C29H50O2) Kết luận Về chiết xuất Đã chiết cao toàn phần cao phân đoạn Mán đỉa - Archidendron Clypearia Về phân lập Phân lập hợp chất tinh khiết dạng dầu màu trắng, tan tốt axeton từ phân đoạn cloroform Về xác định cấu trúc Bằng phương pháp phân tích liệu phổ, đối chiếu với phổ chuẩn xác định cấu trúc chất phân lập αtocopherol (C29H50O2) Kiến nghị - Tiếp tục nghiên cứu hợp chất có phân đoạn lại Mán đỉa – Archidendron Clypearia (Jack) I.Niels - Nghiên cứu sâu hoạt tính sinh học khác phân đoạn Tài liệu tham khảo CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ CHÚ Ý LẮNG NGHE! [...]... quay chân không) Cao MeOH (750 gam) 1 Phân tán trong nước 2 Chiết với dung môi có độ phân cực tăng dần Cao n-hexan Cao clorofom Cao etylaxetat Cao n – butanol Cao nước Cao H: 100 g Cao W: 145 g Cao W: 250 g Cao W: 145 g Cao B: 105 Hình 4 Sơ đồ chiết cao tổng và các cao phân đoạn củagcây Mán đĩa Kết quả và thảo luận 2 Phân lập các cấu tử từ cao phân đoạn choloroform Cao chloroform SKC pha thường 20:1 40:1... 1 • Chiết cao tổng và các cao phân đoạn của cây Mán đỉa 2 • Phân lập các cấu tử từ cao phân đoạn choloroform 3 • Xác định cấu trúc của 1 cấu tử phân lập được Kết quả và thảo luận 1 Chiết cao tổng và các cao phân đoạn của cây Mán đỉa Bột khô Mán đỉa (5kg) 1 Phơi, sấy khô, nghiền mịn 2 Ngâm chiết methanol (8-10 ngày x3lần) Bã rắn 3 Lọc Dịch methanol Cất đuổi dung môi (t0, cô quay chân không) Cao MeOH... trong axeton từ phân đoạn cloroform 3 Về xác định cấu trúc Bằng phương pháp phân tích dữ liệu phổ, đối chiếu với phổ chuẩn đã xác định cấu trúc 1 chất phân lập được là αtocopherol (C29H50O2) Kiến nghị - Tiếp tục nghiên cứu các hợp chất có trong các phân đoạn còn lại của cây Mán đỉa – Archidendron Clypearia (Jack) I.Niels - Nghiên cứu sâu hơn các hoạt tính sinh học khác của các phân đoạn Tài liệu tham... ứng thông qua phổ HSQC - Từ các phân tích nêu trên - Sự phù hợp về số liệu phổ - Các tài liệu đã được công bố [42] => Cho phép xác định cấu trúc hóa học của hợp chất là α-tocopherol Hình 3.7 Cấu trúc hóa học của α-tocopherol (C29H50O2) Kết luận 1 Về chiết xuất Đã chiết được cao toàn phần và các cao phân đoạn của cây Mán đỉa - Archidendron Clypearia 2 Về phân lập Phân lập được 2 hợp chất tinh khiết ở... qua gel SKC pha thường C5.1.3.3 C2.2.2.4 Chloroform/ethylacetat/methanol (15:1:0,1; v/v) C2.2.4.1 C5.1.3.2 C2.2.4.2 C2.2.4.3 Methanol/nước (2:1,v/v) Chất 2 Kết quả và thảo luận 3 Xác định cấu trúc của 1 cấu tử phân lập được C của vòng benzen Csp3 (CH, CH2,CH3) C không liên kết với H C bậc 4 3CH 5 CH3 11CH2 3CH3 Các tín hiệu carbon được gán với tín hiệu proton tương ứng thông qua phổ HSQC Nhóm –OH và... nhánh, cùng với tương tác giữa các nhóm  metyl được thế ở các vị trí 4’, 8’, 12’ δH 2,11 δC 144,5 δC 145,6 Bảng 3.1 Số liệu phổ NMR của hợp chất 1 và chất tham khảo [42] C DEPT Chất chuẩn: δC(#) Chất phân tích: δCa, b δHa, c (J, Hz) 1 2 74,5 74,5 C − 2a 23,8 23,8 CH3 1,23 s 3 31,6 31,6 CH2 1,78 m 4 20,8 20,8 CH2 2,60 t (7,0) 4a 117,4 117,4 C − 5 118,5 118,5 C − 5a 11,3 11,3 CH3 2,11 s 6 144,5 144,5
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN LẬP CẤU TỬ CAO PHÂN ĐOẠN CLOROFORM, PHÂN LẬP CẤU TỬ CAO PHÂN ĐOẠN CLOROFORM, PHÂN LẬP CẤU TỬ CAO PHÂN ĐOẠN CLOROFORM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay