tập viết anh em một nhà

16 191 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:23

Bài 1: A , Anh em thuận hoà Gv: Trần Kim Dung Trường: Tiểu học Ngô Quyền Năm học 2003 - 2004 Mục tiêu Kiến thức: Nhớ hình dáng chữ A, qui trình viết A, Anh Thái độ: Kiên nhẫn, cẩn thận để viết đều,đẹp chữ A câu Anh em thuận hoà Kĩ năng: +Viết nét chữ A, viết cách nối A sang n chữ Anh +Viết đẹp chữ câu Anh em thuận hoà u ầ đ Mở Lớp Lớp Làm quen với chữ hoa Tập viết chữ hoa qua tập tô chữ câu có chữ hoa Chữ A viết nét ? Chữ A viết nét ? Nét : Gần giống nét móc ngược nghiêng bên phải lượn đầu Nét : Móc phải Nét : Lượn ngang Viết nét Từ ĐK3 đặt bút viết nét móc ngư ợc nghiêng bên phải lượn đầu.Dừng bút ĐK6 Viết nét Từ ĐK6 chuyển hướng bút viết nét móc phải Viết nét Lia bút lên khoảng thân chữ A đặt bút viết nét lượn ngang từ trái sang phải ? Anh em thuận hoà ? Anh em thuận hoà anh em nhà phải yêu thương Anh em thuận hoà Hãy nhận xét độ cao ? chữ câu? Cao li rưỡi ? (Chữ A, h) Cao li rưỡi ? (Chữ t) Cao li ? (Chữ n, e, m, u, â, o, a) Anh em thuận hoà ? Nêu cách đặt dấu câu ? Chữ thuận dấu nặng đặt chữ â Chữ hoà dấu huyền đặt đầu chữ a Anh em thuận hoà ? Các chữ câu cách khoảng chừng ? Khoảng cách chữ câu cách khoảng chữ o Cách viết chữ Anh Đặt bút ĐK3 viết chữ A Từ điểm cuối chữ A nối liền với điểm đầu chữ n tạo khoảnh cách vừa phải A n Viết tiếp chữ n h Những điểm cần lưu ý nối chữ Nối chữ â với n tiếng thuận ân Nối chữ h với chữ o tiếng hoà ho Cần tạo khoảng cách cân đối vừa phải hai chữ Bài tập thể dụcgiữa Múa tập thể: Lí xanh Viết tập viết 1dòng chữ A cỡ vừa cao li dòng chữ A cỡ nhỏ cao li rưỡi 1dòng chữ Anh cỡ vừa dòng chữ Anh cỡ nhỏ dòng câu Anh em thuận hoà Cô khen lớp cố gắng tập viết Dặn dò Về nhà : Tập viết nốt dòng lại [...]... viết chữ Anh Đặt bút tại ĐK3 viết chữ A như ở trên Từ điểm cuối của chữ A nối liền với điểm đầu của chữ n tạo một khoảnh cách vừa phải giữa A và n Viết tiếp chữ n và h Những điểm cần lưu ý về nối chữ Nối giữa chữ â với n trong tiếng thuận ân Nối giữa chữ h với chữ o trong tiếng hoà ho Cần tạo ra khoảng cách cân đối vừa phải giữa hai con chữ Bài tập thể dụcgiữa giờ Múa tập thể: Lí cây xanh Viết vở tập. .. cách cân đối vừa phải giữa hai con chữ Bài tập thể dụcgiữa giờ Múa tập thể: Lí cây xanh Viết vở tập viết 1dòng chữ A cỡ vừa cao 5 li 1 dòng chữ A cỡ nhỏ cao 2 li rưỡi 1dòng chữ Anh cỡ vừa 1 dòng chữ Anh cỡ nhỏ 2 dòng câu Anh em thuận hoà Cô khen cả lớp đã rất cố gắng trong giờ tập viết Dặn dò Về nhà : Tập viết nốt những dòng còn lại
- Xem thêm -

Xem thêm: tập viết anh em một nhà , tập viết anh em một nhà , tập viết anh em một nhà

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay