tập đọc sau cơn mưa

8 165 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:23

Th nm ngy 22 thỏng nm 2010 TP C Sau cn ma Sau trn ma ro, mi vt u sỏng (1) v ti Nhng oỏ rõm bt thờm chúi.(2) (3) Bu tri xanh búng nh va c gii My ỏm mõy bụng trụi nhn nh, sỏng rc (4) lờn ỏnh mt tri (1) M g mng r tc, tc dt by (5) quõy quanh vng nc ng vn.(2) Th gión TIET Th nm ngy 22 thỏng nm 2010 Tp c Sau cn ma Trò chơi Tỡm ting ngoi bi : - cú õy - cú uõy Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô em
- Xem thêm -

Xem thêm: tập đọc sau cơn mưa , tập đọc sau cơn mưa , tập đọc sau cơn mưa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay