học vần

13 194 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:22

Sử dụng công nghệ thông tin hỗ trợ dạy học Môn Tiếng việt lớp Giáo viên thực Trần Thị Hòa Thứ ba, ngày 16 tháng 11 năm 2010 Học vần 47: A- Bài cũ: ôn ơn Thứ ba, ngày 16 tháng 11 năm 2010 Học vần 47: chồn cá thờn bơn Thứ ba, ngày 16 tháng 11 năm 2010 Học vần 47: Sau ơn ma, nhà cá bơi bơi lại bận rộn ôn Thứ ba, ngày 16 tháng 11 năm 2010 Học vần 47: B- Bài mới: sen Thứ ba, ngày 16 tháng 11 năm 2010 Học vần 47: sen sen Thứ ba, ngày 16 tháng 11 năm 2010 Học vần 47: en sen en Thứ ba, ngày 16 tháng 11 năm 2010 Học vần 47: sen en nhện Thứ ba, ngày 16 tháng 11 năm 2010 Học vần 47: sen en nhện Thứ ba, ngày 16 tháng 11 năm 2010 Học vần 47: en en ên en, ên Thứ ba, ngày 16 tháng 11 năm 2010 Học vần 47: en sen sen en, ên ên nh ên nhện Thứ ba, ngày 16 tháng 11 năm 2010 Học vần 47: en, ên áo len mũi tên Khen ngợi nhà Bài học đến hết Qua học em biết vần en vần ên Mời em nghỉ giải lao, tiết sau lại học tiếp Cám ơn em./ [...]...Thứ ba, ngày 16 tháng 11 năm 2010 Học vần bài 47: en sen lá sen en, ên ên nh ên con nhện Thứ ba, ngày 16 tháng 11 năm 2010 Học vần bài 47: en, ên áo len mũi tên Khen ngợi nền nhà Bài học của chúng ta đến đây là hết rồi Qua bài học các em đã biết về vần en và vần ên Mời các em nghỉ giải lao, tiết sau chúng ta lại học tiếp Cám ơn các em./
- Xem thêm -

Xem thêm: học vần , học vần , học vần

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay