đất cà mau

14 184 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:21

t mi C Mau Tinh thần thượng võ cha ông nung đúc lưu truyền để khai phá gi gỡn mũi đất tận Tổ quốc ? Cây cối đất Cà Mau mọc sao? Người Cà Mau dựng nhà nào? Cõy bỡnh bỏt Cõy bn Cõy c Cõy c Th nm ngy thỏng nm 2010 * Sự khắc nghiệt thiên nhiên Cà Mau góp phần hun đúc nên tính cách kiên cường người Cà Mau Sống đất mà ngày xưa, sông sấu cản mũi thuyền cạn hổ rình xem hát này, người phải thông minh giàu nghị lực Họ thích kể, thích nghe huyền thoại người vật hổ, bắt cá sấu, bắt rắn hổ mây Tinh thần thư ợng võ cha ông nung đúc lưu truyền để khai phá giữ gìn mũi đất tận Tổ quốc Sống đất mà ngày xưa, sông sấu cản mũi thuyền , cạn hổ rình xem hát này, người phải thông minh giàu nghị lực Họ thích kể, thích nghe huyền thoại người vật hổ, bắt cá sấu, bắt rắn hổ mây Tinh thần thượng võ cha ông nung đúc lưu truyền để khai phá giữ gìn mũi đất tận Tổ quốc [...]...Sống trên cái đất mà ngày xưa, dưới sông sấu cản mũi thuyền trên cạn hổ rình xem hát này, con người phải thông minh và giàu nghị lực Họ thích kể, thích nghe những huyền thoại về người vật hổ, bắt cá sấu, bắt rắn hổ mây Tinh thần thư ợng võ của cha ông được nung đúc và lưu truyền để khai phá giữ gìn mũi đất tận cùng này của Tổ quốc Sống trên cái đất mà ngày xưa, dưới sông sấu cản... phải thông minh và giàu nghị lực Họ thích kể, thích nghe những huyền thoại về người vật hổ, bắt cá sấu, bắt rắn hổ mây Tinh thần thượng võ của cha ông được nung đúc và lưu truyền để khai phá giữ gìn mũi đất tận cùng này của Tổ quốc
- Xem thêm -

Xem thêm: đất cà mau , đất cà mau , đất cà mau

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay