bảo vệ loài vật có ích 1

19 190 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:20

Giáo án Bài 14 : Bảo vệ loài vật có ích Người soạn : Đào Hồng Thuý Trường : Tiểu học Cát Linh Mục tiêu 1- Kiến thức 2- Kĩ 3- Thái độ Kiến thức Nhớ : Bảo vệ loài vật có ích Hiểu: + Bảo vệ loài vật có ích việc nên làm + Nên làm không nên làm để bảo vệ loài vật có ích + ích lợi số loài vật sống người Vận dụng : Chăm sóc, bảo vệ vật có ích xung quanh Kĩ Phân biệt hành vi hành vi sai loài vật có ích Xử lý tình có liên quan đến loài vật có ích Bảo vệ loài vật có ích sống hàng ngày Thái độ Có thái độ đồng tình với người biết bảo vệ loài vật có ích Không đồng tình với người ý thức bảo vệ loài vật có ích nội dung giảng Kiểm tra cũ Bài Củng cố dặn dò Trò chơi Bắt chuột Lấy thịt Cày ruộng Làm cảnh Lấy thịt, trứng Trông nhà Làm cảnh Bắt chuột Lấy thịt Cày ruộng Lấy thịt, trứng Nếu vật có ích bị tiêu diệt chuyện xảy sồng chung ta? Cuộc sống người gặp khó khăn, thiếu niềm vui Bài 14 : Bảo vệ loài vật có ích Truyện kể: Cô bé, bé, mèo cún Ghi nhớ: Loài vật có ích quanh ta Em bảo vệ trò ngoan -Nên: Chăm sóc yêu thương -Không nên: Chêu trọc, hành hạ, chơi ác Bài tập 1: Điền Đ/S trước việc làm sau Đ S Đ Đ Bài tập ? Hãy đánh dấu + vào trước cách ứng sử trường hợp chơi vườn thú, em thấy bạn nhỏ dùng gậy chọc ném đá vào thú chuồng S a/ Mặc bạn, không quan tâm S b/ Đứng xem, tán thưởng trò ngịch bạn S c/ Cùng than gia trò nghịch với bạn Đ d/ Khuyên ngăn bạn Đ e/ Mách người lớn Đây việc nên làm loài vơí loài vật có ích 10 11 12 13 14 RESET [...]... thịt, trứng Nếu những con vật có ích này bị tiêu diệt thì chuyện gì sẽ xảy đối với cuộc sồng của chung ta? Cuộc sống của con người gặp khó khăn, thiếu niềm vui Bài 14 : Bảo vệ loài vật có ích Truyện kể: Cô bé, chú bé, mèo con và cún con Ghi nhớ: Loài vật có ích quanh ta Em luôn bảo vệ mới là trò ngoan -Nên: Chăm sóc yêu thương -Không nên: Chêu trọc, hành hạ, chơi ác Bài tập 1: Điền Đ/S trước mỗi việc... quan tâm S b/ Đứng xem, tán thưởng trò ngịch của các bạn S c/ Cùng than gia trò nghịch với các bạn Đ d/ Khuyên ngăn các bạn Đ e/ Mách người lớn Đây là việc nên làm đối với loài vơí loài vật có ích 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 RESET
- Xem thêm -

Xem thêm: bảo vệ loài vật có ích 1 , bảo vệ loài vật có ích 1 , bảo vệ loài vật có ích 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay