Đơn xin chuyển lớp 10a8

3 356 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:17

123Câu 5: Ngày 2021947, Bác Hồ vào thăm Thanh Hóa đã căn dặn: “Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu... phải làm sao cho mọi mặt chính trị, kinh tế, quân sự phải là là tỉnh kiểu mẫu , làm hậu phương vững chắc cho cuộc kháng chiến”. Thực hiện lời căn dặn của Bác, sau 30 năm đổi mới (19862016) Đảng bộ, quân và dân Thanh Hóa đã phấn đấu đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế xã hội. Em hãy nêu một thành tựu nổi bật nhất góp phần đưa Thanh Hóa từng bước trở thành tỉnh kiểu mẫu. Liên hệ trách nhiệm bản thân? Bài làm: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập –Tự – Hạnh phúc ĐƠN XIN CHUYỂN LỚP Kính gửi: BGH Trường THPT Lương Bắc Bằng - Cô giáo chủ nhiệm lớp 10a8 - Cô giáo chủ nhiệm lớp 10a9 Tên là: Phạm Thị Tú sống xã Hoằng Hà - Hoằng Hóa - Thanh Hóa Là phụ huynh học sinh;Nguyễn Quang Minh, sinh ngày 11/6/2001,là học sinh lớp 10a8 Con theo học lớp 10a8 từ đầu năm học đến nay,cháu cảm thấy khả để theo học ban khoa học tự nhiên có nguyên vọng theo học sang khoa học xã hội Cho nên,tôi viết đơn xin chuyển cho cháu sang lớp 10a9 để theo học ban khoa học xã hội Vậy kính mong ban giám hiệu nhà trường cô giáo chủ nhiệm hai lớp 10a8 10a9 đồng ý cho chuyển lớp để cháu có điều kiện học tập cho phù hợp với khả năng, nguyện vọng cháu.Tôi xin hứa theo dõi chặt chẽ việc học tập thực nôi quy nhà trường Cuối xin chân thành cảm ơn ! HoằngHà, ngày 06 tháng 10 năm 2016 Xác nhận GVCN lớp 10a8 ………………………………………… ……… ………………………………………… Phụ huynh học sinh Phạm Thị Tú Xác nhận GVCN lớp 10a9 ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… Xác nhận BGH ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập –Tự – Hạnh phúc ĐƠN XIN CHUYỂN LỚP Kính gửi: BGH Trường THPT Lương Bắc Bằng - Cô giáo chủ nhiệm lớp 10a8 - Cô giáo chủ nhiệm lớp 10a9 Tên là: Phạm Thị Tú sống xã Hoằng Hà - Hoằng Hóa - Thanh Hóa Là phụ huynh học sinh;Nguyễn Quang Minh, sinh ngày 11/6/2001,là học sinh lớp 10a8 Con theo học lớp 10a8 từ đầu năm học đến nay,cháu cảm thấy khả để theo học ban khoa học tự nhiên có nguyên vọng theo học sang khoa học xã hội Cho nên,tôi viết đơn xin chuyển cho cháu sang lớp 10a9 để theo học ban khoa học xã hội Vậy kính mong ban giám hiệu nhà trường cô giáo chủ nhiệm hai lớp 10a8 10a9 đồng ý cho chuyển lớp để cháu có điều kiện học tập cho phù hợp với khả năng, nguyện vọng cháu.Tôi xin hứa theo dõi chặt chẽ việc học tập thực nôi quy nhà trường Cuối xin chân thành cảm ơn ! HoằngHà, ngày 02 tháng 10 năm 2016 Xác nhận GVCN lớp 10a8 ………………………………………… ……… ………………………………………… Xác nhận GVCN lớp 10a9 ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… Phụ huynh học sinh Phạm Thị Tú ………………………………………………………………………………………… ……………………………… …………………………………………… ……………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………………………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: Đơn xin chuyển lớp 10a8, Đơn xin chuyển lớp 10a8, Đơn xin chuyển lớp 10a8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay