bài giảng tích hợp liên môn lịch sử 9 bài 14 việt nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất

33 418 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:15

PHN HAI: LCH S VIT NAM T NM 1919 N NAY CHNG I: VIT NAM TRONG NHNG NM 1919 1930 BI 14: VIT NAM SAU CHIN TRANH TH GII TH NHT I Chng trỡnh khai thỏc ln th hai ca Thc dõn Phỏp : Nguyờn nhõn : Phỏp mun khai thỏc thuc a bự p nhng thit hi chin tranh gõy Chớnh sỏch khai thỏc H.27.Nguụn li cua t ban Phap Viờt Nam cuục khai thac lõn th hai I Chng trỡnh khai thỏc ln th hai ca Thc dõn Phỏp : Nguyờn nhõn : Chớnh sỏch khai thỏc ca Phỏp : Hà Nội Cà phê Chè, cà phê Cao su Lúa gạo I Chng trỡnh khai thỏc ln th hai ca Thc dõn Phỏp : Nguyờn nhõn : Chớnh sỏch khai thỏc ca Phỏp : -Nụng nghip : - Cụng nghip : Rượu, giấy, diêm, đường Thiếc, chì, kẽm, vonphơram gạch, xay xát gạo Than Cà phê Sợi, vải, thuỷ tinh, sửa chữa tàu thuỷ, xi măng Dệt, vải, sợi đường, rượu Xay xát gạo Gỗ, diêm Vàng Chè, cà phê Cao su Rượu,xay xát gạo,bia, thuốc lá, sửa chữa tàu thuỷ,đường,tơ,giấy,sợi Lúa gạo Khai thỏc than CHNG TRèNH KHAI THC THUC A CA PHP Nụng nghip -S tin u t: 400 triu Franc - Din tớch cao su tng nhanh: 15.000ha (1918) lờn 120.000ha (1930) - Cỏc cụng ti ln: Misseline, t ,Cõy trng nhit i Khai m -Cỏc cụng ti than liờn tip i: - H Long - ng ng, ụng Triu Cụng nghip - Cỏc nh mỏy i: si (Nam nh); ru ( H ụng); diờm ( Thanh Hoỏ); ng (Tuy Ho); ca ( Bn Thu - Vinh) I Chng trỡnh khai thỏc ln th hai ca Thc dõn Phỏp : Nguyờn nhõn : Chớnh sỏch khai thỏc ca Phỏp : -Nụng nghip : - Cụng nghip : - Thng nghip : Ch Vit Nam thi Phỏp thuc Hi Phũng thi Phỏp thuc Ch Bn Thnh thi Phỏp thuc THO LUN NHểM 1.Thc dõn Phỏp thi hnh nhng th on chớnh tr gỡ? 2.Phỏp ỏp dng nhng chớnh sỏch húa , giaú dc no Vit Nam? Mc ớch ca nhng chớnh sỏch chớnh tr, húa, giỏo dc ú l gỡ? BI 14 TIT 16: VIT NAM SAU CHIN TRANH TH GII TH NHT I.CHNG TRèNH KHAI THC LN TH HAI CA THC DN PHP: II.CC CHNH SCH CHNH TR, VN HểA, GIO DC: * V chớnh tr: - Chia tr, cm mi quyn t dõn ch, thng tay n ỏp * V húa, giỏo dc: - Khuyn khớch cỏc hot ng mờ tớn d oan, cỏc t nn xó hi, hn ch m trng hc => Cng c b mỏy cai tr, phc v cho cuc khai thỏc -Tip tc thc hin chớnh sỏch chia tr , va thng tay n ỏp va d d mua chuc -Khuyn khớch cỏc hot ng mờ tớn , t nn xó hi , hn ch m trng hc Nhm thc hin chớnh sỏch ngu dõn v chia r dõn tc ta Ngy 20 thỏng nm 1922, Khi nh sang Phỏp d Hi ch thuc a Marseille ó lm dy lờn nhiu hot ng ca ngi Vit Nam yờu nc nhm phn i ụng Phan Chu Trinh ó gi mt bc th di trỏch Khi nh ti, thng gi l Th tht iu hay Tht iu trn Trong bc th ú Phan Chu Trinh ch gi l Bu o ch khụng gi vua Khi nh v trỏch Khi nh ti "n mc l lng" Ti Phỏp, trờn t bỏo Ngi cựng kh, Nguyn i Quc cú mt lot bi ch giu Khi nh ú cú truyn ngn "Vi hnh" v cũn vit v kch Con rng tre, din ngoi ụ Paris Ngụ c K ó lm bi th liờn chõu (4 bi liờn tip) kớch, ú cú mt bi nh sau: Ai v a ph hi Gia Long Khi nh thng ny phi chỏu ụng? Bo h trau ri nờn tng g Vua thi cũn ú, nc thi khụng ! Theo dừi on s liu sau: Trong mt ming t rng ro kớn bn b, cú 3.000, 4.000 ngi mc qun ỏo nõu rỏch ri: h chen chỳc cht nớch n ni nhỡn chung ch thy mt ng gỡ rung rinh,cú nhng cỏnh tay gi lờn gy nh que sy, khỳc khuu, khụ queo Trong mi ngi bnh gỡ cng cú: mt phự hay khụng cũn chỳt tht, rng rng, mt m hay lem nhem, mỡnh y gh chc n ụng chng? n b chng? Hai mi tui? Hay sỏu mi tui? Khụng phõn bit c! Khụng cũn phõn bit c trai, gỏi, gi tr na, ch thy mt cỏi tỡnh cnh khn kh tt bc m hng nghỡn ming en kờu lờn nh nhng ting kờu ca sỳc vt. ( Trớch T liu Lch s 9) Nụng dõn Vit Nam thi Phỏp thuc cỏc tng m lỳc nhỳc cụng nhõn Nhng sinh vt mc qun ỏo t ti.H cuc than hai cỏnh tay gy cũm ng sau nhng xe goũng nh, nhng a tr chng 10 tui lng y, thõn hỡnh tớ, khụ cn, mt y mt nhc nh ó kit qu, thõn hỡnh than bỏm en mũ Nhng bn ngi rỏch ri, cỏnh tay khng khiu gy gc lm vic di ỏnh mt tri m lng rt thp Cú c n b v i sau cỏc chic xe goềng l cỏc em nh mi 10 tui m mt my b ph di lp bi than nờn gi n 40 Chỳng chy i chy li liờn tc mi ngy kim c khong 10 n 15 xu ( Trớch T liu Lch s 9) Cụng nhõn khai thỏc than Bch Thỏi Bi l mt doanh nhõn ngi Vit ni ting ễng l ngi cú gan lm giu, t tay trng lm nờn nghip ln Lỳc sinh thi, ụng c xp vo danh sỏch bn ngi giu cú nht Vit Nam vo nhng nm u ca th k 20 (nht S, nhỡ Phng, tam Xng, t Bi) Cỏc lnh vc kinh doanh ni bt nht ca Bch Thỏi Bi l hng hi, khai thỏc than v in n THO LUN NHểM Tng lp, giai cp a ch phong kin T sn Tiu t sn Nụng dõn Cụng nhõn Thỏi chớnh tr, kh nng cỏch mng Tng lp, giai cp Thỏi chớnh tr, kh nng cỏch mng a ch phong kin - i a ch:cõu kt cht ch vi quc - B phn a ch nh v va cú tinh thn yờu nc T sn - T sn dõn tc: yờu nc nhng khụng kiờn nh - T sn mi bn: phn ng, cõu kt vi Phỏp Tiu t sn Nụng dõn Cụng nhõn S lng tng, i sng bp bờnh, b phn trớ thc cú tinh thn hng hỏi cỏch mng - i sng ti tm, c cc, l lc lng cỏch mng hựng hu - S lng tng nhanh, b ba tng ỏp bc , nm quyn lónh o cỏch mng c c ú :C i nh u a gi o c g ụn ng ụ th t h rỡ n , ỏo in h Kin , ch ỏy h K T m : c n c h u n Tiờ ỏng s k ho cr t hỏ t rit ờn g uy t Tỏc ng ca chớnh sỏch khai thỏc thuc a ln th hai ca phỏp i vi nc ta Xó hi nhiu h n th u sc õ h s a hú n hn õ n t h õ p h r i p õn t mng l p ,b Xó h h g n n g p , t ỏ ch cụ n c p o gi c ic nh Gi a ó l cp giai , húa n V n T n h xó i n tr ns 90 % dõ l an mự ch khai thác Nét Tên mộtchủ đồnyếu điềntrong khuchương vực Namtrình Kì lần thứ hai Pháp gì? Nông nghiệp ? Công nhân Đồn điền cao su Tăng vốn đầu tư Cướp đoạt ruộng đất Phú Riềng vựcnào trọng Lĩnh Giai cấp bị ba tầng áp đầu tư ? hàng đầu khai thác lần thứ hai thực dân Pháp Đây sách thực dân Pháp khuyến khích để lập đồn điền? Hướng dẫn nhà: - Đọc tìm hiểu trước 15: Phong trào cách mạng Việt Nam sau chiến tranh giới thứ [...]... đầu trong cuộc khai thác lần thứ hai của thực dân Pháp 1 Đây là chính sách được thực dân Pháp khuyến khích để lập các đồn điền? Hướng dẫn về nhà: - Đọc và tìm hiểu trước bài 15: Phong trào cách mạng Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất ... chế độ thực dân Pháp - Nguyễn ái Quốc) THO LUN NHểM 1.Thc dõn Phỏp thi hnh nhng th on chớnh tr gỡ? 2.Phỏp ỏp dng nhng chớnh sỏch vn húa , giaú dc no Vit Nam? 3 Mc ớch ca nhng chớnh sỏch chớnh tr, vn húa, giỏo dc ú l gỡ? BI 14 TIT 16: VIT NAM SAU CHIN TRANH TH GII TH NHT I.CHNG TRèNH KHAI THC LN TH HAI CA THC DN PHP: II.CC CHNH SCH CHNH TR, VN HểA, GIO DC: * V chớnh tr: - Chia tr, cm mi quyn t do dõn... vt. ( Trớch T liu Lch s 9) Nụng dõn Vit Nam thi Phỏp thuc cỏc tng m lỳc nhỳc cụng nhõn Nhng sinh vt mc qun ỏo t ti.H cuc than hai cỏnh tay gy cũm ng sau nhng xe goũng nh, nhng a tr chng 10 tui cũng lng y, thõn hỡnh bộ tớ, khụ cn, mt y mt nhc nh ó kit qu, thõn hỡnh than bỏm en mũ Nhng bn ngi rỏch ri, cỏnh tay khng khiu gy gc lm vic di ỏnh mt tri m lng rt thp Cú c n b v i sau cỏc chic xe goềng l... cp giai , húa n V n T n h xó i n tr ns 90 % dõ l an mự ch 3 khai thác 2 Nét Tên mới mộtchủ đồnyếu điềntrong ở khuchương vực Namtrình Kì lần thứ hai của Pháp là gì? 5 Nông nghiệp 4 ? Công nhân Đồn điền cao su Tăng vốn đầu tư 3 Cướp đoạt ruộng đất 1 2 Phú Riềng 5 vựcnào được trọng 4 Lĩnh Giai cấp bị chú ba tầng áp đầu bức tư ? hàng đầu trong cuộc khai thác lần thứ hai của thực dân Pháp 1 Đây là chính...Ga Hueỏ ủau theỏ kyỷ XIX ng st thi Phỏp BI 14 TIT 16: VIT NAM SAU CHIN TRANH TH GII TH NHT I.CHNG TRèNH KHAI THC LN TH HAI CA THC DN PHP: 1.Nguyờn nhõn: 2.Chớnh sỏch khai thỏc ca Phỏp: * Nụng nghip: * Cụng nghip: ?Trong giao thụng ? Ngun nghip, li khụng ?vn... Tc nhanh ,qui mụ ln,búc lt,v vột trit ngun ti nguyờn nc ta lm giu cho t bn Phỏp 3.Tỏc ng ca chng trỡnh khai thỏc ln hai nn kinh t Vit Nam: -Tớch cc: B mt kinh t Vit Nam thay i:nhiu nh mỏy, cụng ty, bn cng mc lờn,cụng nghip nh khỏ phỏt trin -Tiờu cc: Kinh t Vit Nam phỏt trin mt cõn i, ph thuc kinh t Phỏp Hút thuốc phiện thời Pháp thuộc Cảnh hút thuốc phiện Chiu bc ven ng Xem búi Cảnh hút thuốc phiện... Xõy dng ng st, m hi cng * Ngõn hng: - Nm c quyn ch huy nn kinh t ụng Dng Th thu thõn ca nhõn dõn Vit Nam Tho lun nhúm 1.im mi trong chng trỡnh khai thỏc thuc a ln th hai so vi ln th nht l gỡ? 2.Nờu nhn xột ca em v chng trỡnh khai thỏc thuc a ln th hai? 3.Tỏc ng ca cuc khai thỏc ln th hai n nn kinh t Vit Nam? 1.im mi trong chng trỡnh khai thỏc thuc a ln th hai so vi ln mt l: Phỏp tng cng vn, k thut u... di lp bi than nờn trong gi n 40 Chỳng chy i chy li liờn tc mi ngy kim c khong 10 n 15 xu ( Trớch T liu Lch s 9) Cụng nhõn khai thỏc than Bch Thỏi Bi l mt doanh nhõn ngi Vit ni ting ễng l ngi cú gan lm giu, t tay trng lm nờn nghip ln Lỳc sinh thi, ụng c xp vo danh sỏch bn ngi giu cú nht Vit Nam vo nhng nm u ca th k 20 (nht S, nhỡ Phng, tam Xng, t Bi) Cỏc lnh vc kinh doanh ni bt nht ca Bch Thỏi Bi l... thng tay n ỏp va d d mua chuc -Khuyn khớch cỏc hot ng mờ tớn , t nn xó hi , hn ch m trng hc Nhm thc hin chớnh sỏch ngu dõn v chia r dõn tc ta Ngy 20 thỏng 5 nm 192 2, Khi nh sang Phỏp d Hi ch thuc a Marseille ó lm dy lờn nhiu hot ng ca ngi Vit Nam yờu nc nhm phn i ụng Phan Chu Trinh ó gi mt bc th di trỏch Khi nh 7 ti, thng gi l Th tht iu hay Tht iu trn Trong bc th ú Phan Chu Trinh ch gi l Bu o ch khụng... truyn ngn "Vi hnh" v cũn vit v kch Con rng tre, din ngoi ụ Paris Ngụ c K ó lm bi th liờn chõu (4 bi liờn tip) kớch, trong ú cú mt bi nh sau: Ai v a ph hi Gia Long Khi nh thng ny phi chỏu ụng? Bo h trau ri nờn tng g Vua thi cũn ú, nc thi khụng ! Theo dừi on s liu sau: Trong mt ming t rng ro kớn bn b, cú 3.000, 4.000 ngi mc qun ỏo nõu rỏch ri: h chen chỳc cht nớch n ni nhỡn chung ch thy mt ng gỡ rung
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng tích hợp liên môn lịch sử 9 bài 14 việt nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất, bài giảng tích hợp liên môn lịch sử 9 bài 14 việt nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất, bài giảng tích hợp liên môn lịch sử 9 bài 14 việt nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay