Bài giảng vệ sinh tiêu hóa (1)

21 285 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:09

thầy giáo, cô giáo dự môn sinh học lớp 8C4 Chúc em học sinh có tiết học thật bổ ích lý thú Giáo viên giảng dạy: Nguyễn Thị Mai trờng thcs vạn sơn Th ngy thỏng 12 nm 2008 Kiểm tra cũ Đánh dấu x vào ô câu (Đ), sai(S) câu sau Câu dẫn Đ S 1, Biến đổi lí học diễn chủ yếu miệng dày 2, Ruột già hấp thụ nớc chất dinh dỡng 3, Thời gian thức ăn đợc tiêu hoá lu giữ dày từ đến 4, Ruột non nơi tiêu hóa chủ yếu mặt hóa học 5, Tuyến tuỵ tham gia điều hoà nồng độ chất dinh dỡng máu đợc ổn định 6, Nớc bọt có khả diệt khuẩn Th ngy thỏng 12 nm 2008 Kiểm tra cũ Đánh dấu x vào ô câu (Đ), sai(S) câu sau Câu dẫn Đ S 1, Biến đổi lí học diễn chủ yếu miệng dày x 2, Ruột già hấp thụ nớc chất dinh dỡng x 3, Thời gian thức ăn đợc tiêu hoá lu giữ dày từ đến x 4, Ruột non nơi tiêu hóa chủ yếu mặt hóa học x 5, Tuyến tuỵ tham gia điều hoà nồng độ chất dinh dỡng máu đợc ổn định 6, Nớc bọt có khả diệt khuẩn x x Những thói quen ăn, uống sau ảnh hởng tới hệ tiêu hoá nh nào? Mỗi học sinh tự thu nhận xử lí thông tin mục I SGK Nêu tác nhân có hại cho hệ tiêu hoá? - Các sinh vật: vi khuẩn giun sán - Chế độ ăn uống: ăn uống không cách phần ăn không hợp lí Thảo luận nhóm, liệt kê thông tin mục I cho phù hợp với cột hàng bảng 30-1 Bảng 30-1 Các tác nhân gây hại cho hệ tiêu hoá Tác nhân Các sinh vật Vi khuẩn Giun, sán Cơ quan hoạt động bị ảnh hởng Mức độ ảnh hởng Răng Dạ dày Tạo nên môi trờng axit làm hỏng men Ruột Các tuyến tiêu hoá Ruột Các tuyến tiêu hoá Bị viêm Theo thốngloét kê Viện Hàm Mặt Bị Răng viêm loét quốc gia có 99,4% dân BịNam viêm Bệnh viêm loétmắc số Việt dàytá tràng bệnh miệng, Gây tắc ruột bệnhtập nhiều ngvào ời mắc trung Gây tắc dẫn mật phải gâyống đauviêm đớn lợi, khó có bệnh nh chịu 10 ng ời túiHiện mủ quanh răng, lại có 1sâu ngời bị đau dày Bảng 30-1 Các tác nhân gây hại cho hệ tiêu hoá Tác nhân Chế độ ăn uống Cơ quan hoạt động bị ảnh hởng ăn uống Các quan tiêu hoá không Hoạt động tiêu hoá Hoạt động hấp thụ cách Khẩu phần ăn không hợp lí Các quan tiêu hoá Mức độ ảnh hởng Có thể bị viêm Kém hiệu Kém hiệu Dạ dày ruột bị mệt mỏi, gan bị xơ Hoạt động tiêu hoá Hoạt động hấp thụ Bị rối Gan loạnbịhoặc xơ hiệu Bị rối loạn hiệu Gan bình th ờng Tác nhân Các sinh vật Cơ quan hoạt động bị ảnh hởng Răng Vi khuẩn Giun, sán Dạ dày Ruột Các tuyến tiêu hoá Ruột Các tuyến tiêu hoá Chế ăn uống Các quan tiêu hoá không độ Hoạt động tiêu hoá ăn cách Hoạt động hấp thụ uống Mức độ ảnh hởng Tạo nên môi trờng axit làm hỏng men Bị viêm loét Bị viêm loét Bị viêm Gây tắc ruột Gây tắc ống dẫn mật Có thể bị viêm Kém hiệu Kém hiệu Khẩu Các quan tiêu hoá Dạ dày ruột bị mệt mỏi, gan bị xơ phần ăn Bị rối loạn hiệu không Hoạt động tiêu hoá Bị rối loạn hiệu hợp lí Hoạt động hấp thụ Mỗi học sinh tự thu nhận xử lí thông tin mục II SGK Hãy nêu biện pháp bảo vệ hệ tiêu hoá? - Vệ sinh miệng cách - ăn uống hợp vệ sinh - Khẩu phần ăn hợp lí - ăn uống cách Khẩu phần ăn hợp lí Thảo luận nhóm trả lời câu hỏi sau vào tập 1, Thế vệ sinh miệng cách? 2, Thế ăn uống hợp vệ sinh? 3, Tại ăn uống cách lại giúp cho tiêu hoá đạt hiệu quả? Câu1 Vệ sinh miệng cách là: - Đánh sau ăn trớc ngủ bàn chải mềm thuốc đánh có chứa canxi (Ca) flo (F) - Giữ cho lợi khoẻ mạnh, dùng sợi tơ nha khoa để loại bỏ thức ăn thừa bám vào hai kẽ răng, giúp lợi - Giúp lỡi cần dùng nạo lỡi chuyên dùng bàn chải đánh để chải lỡi - Nên sử dụng loại nớc súc miệng nớc muối pha loãng diệt khuẩn - Đi khám định kì Câu2 ăn uống hợp vệ sinh gồm nội dung sau: - ăn thức ăn nấu chín, uống nớc đun sôi - Rau sống trái tơi cần đợc rửa trớc ăn - Không ăn thức ăn bị ôi thiu - Không để ruồi nhặng đậu vào thức ăn Câu ăn uống cách gồm nội dung sau : - ăn chậm nhai kĩ giúp thức ăn đợc nghiền nhỏ hơn, dễ thấm dịch tiêu hoá nên tiêu hoá đợc hiệu - ăn giờ, bữa tiết dịch tiêu hoá thuận lợi hơn, số l ợng chất lợng dịch tiêu hoá cao tiêu hoá hiệu - ăn thức ăn hợp vị nh ăn bầu không khí vui vẻ giúp tiết dịch tiêu hoá tốt nên tiêu hoá hiệu - Sau ăn cần có thời gian nghỉ ngơi giúp cho hoạt động tiết dịch tiêu hoá nh hoạt động co bóp dày ruột đợc tập trung nên tiêu hoá có hiệu Kiểm tra đánh giá Bài1 Chọn nội dung cột A với cột B cho phù hợp Cột A Tác nhân Cột B Mức độ ảnh hởng quan Trả lời Vi khuẩn Giun, sán ăn uống không cách Khẩu phần ăn không hợp lý A B C D E B A,D B C,E ống dẫn mật bị tắc Các quan tiêu hoá bị viêm Gan bị xơ Ruột bị tắc Hoạt động tiêu hoá bị rối loạn Bài Chọn đáp án 1.Khẩu phần ăn hợp lí A, nhiều tinh bột prôtêin, rau xanh B, nhiều tinh bột rau xanh, prôtêin C, nhiều prôtêin, tinh bột rau xanh D, cân cânđối đốihợp hợp lílíthành thànhphần phầncác cácchất chất Bài Chọn đáp án ăn , bữa có tác dụng A, hoạt động hấp thụ bị rối loạn B, thuận lợi lợi hơn.hơn tiết tiếtdịch dịchtiêu tiêuhoá hoáđợc đợc thuận C, số lợng chất lợng dịch tiêu hoá D, hiệu tiêu hoá không cao Bài tập nhà 1.Kin thc -Học nắm vững: +Các tác nhân có hại cho đờng tiêu hoá + Các biện pháp bảo vệ hệ tiêu hoá 2.Bi -Làm từ bài1, ,3, sgk /99 3.Chun b bi sau: - Đọc trớc 31, ôn lại kiến thức trao đổi chất động vật - Tìm hiểu trớc Hình 31-2 / 101 SGK [...]...Mỗi học sinh tự thu nhận và xử lí các thông tin ở mục II SGK Hãy nêu các biện pháp bảo vệ hệ tiêu hoá? - Vệ sinh răng miệng đúng cách - ăn uống hợp vệ sinh - Khẩu phần ăn hợp lí - ăn uống đúng cách Khẩu phần ăn hợp lí Thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi sau vào vở bài tập 1, Thế nào là vệ sinh răng miệng đúng cách? 2, Thế nào là ăn uống hợp vệ sinh? 3, Tại sao ăn uống đúng cách lại giúp cho sự tiêu hoá... chất Bài 2 Chọn đáp án đúng 2 ăn đúng giờ , đúng bữa có tác dụng là A, hoạt động hấp thụ bị rối loạn B, sự thuận lợi lợi hơn.hơn sự tiết tiếtdịch dịchtiêu tiêuhoá hoáđợc đợc thuận C, số lợng và chất lợng dịch tiêu hoá kém D, hiệu quả của sự tiêu hoá không cao Bài tập về nhà 1.Kin thc -Học bài và nắm vững: +Các tác nhân có hại cho đờng tiêu hoá + Các biện pháp bảo vệ hệ tiêu hoá 2.Bi tp -Làm từ bài1 ,... tiết dịch tiêu hoá sẽ thuận lợi hơn, số l ợng và chất lợng dịch tiêu hoá cao hơn và sự tiêu hoá sẽ hiệu quả hơn - ăn thức ăn hợp khẩu vị cũng nh ăn trong bầu không khí vui vẻ đều giúp sự tiết dịch tiêu hoá tốt hơn nên sự tiêu hoá sẽ hiệu quả hơn - Sau khi ăn cần có thời gian nghỉ ngơi giúp cho hoạt động tiết dịch tiêu hoá cũng nh hoạt động co bóp của dạ dày và ruột đợc tập trung hơn nên sự tiêu hoá... nên sự tiêu hoá có hiệu quả Kiểm tra đánh giá Bài1 Chọn nội dung cột A với cột B cho phù hợp Cột A Tác nhân Cột B Mức độ ảnh hởng các cơ quan Trả lời 1 Vi khuẩn 2 Giun, sán 3 ăn uống không đúng cách 4 Khẩu phần ăn không hợp lý A B C D E 1 B 2 A,D 3 B 4 C,E ống dẫn mật bị tắc Các cơ quan tiêu hoá bị viêm Gan bị xơ Ruột bị tắc Hoạt động tiêu hoá bị rối loạn Bài 2 Chọn đáp án đúng 1.Khẩu phần ăn hợp lí... khám răng định kì Câu2 ăn uống hợp vệ sinh gồm các nội dung sau: - ăn thức ăn đã nấu chín, uống nớc đã đun sôi - Rau sống và các trái cây tơi cần đợc rửa sạch trớc khi ăn - Không ăn thức ăn bị ôi thiu - Không để ruồi nhặng đậu vào thức ăn Câu 3 ăn uống đúng cách gồm các nội dung sau : - ăn chậm nhai kĩ giúp thức ăn đợc nghiền nhỏ hơn, dễ thấm dịch tiêu hoá hơn nên tiêu hoá đợc hiệu quả hơn - ăn đúng... luận nhóm trả lời các câu hỏi sau vào vở bài tập 1, Thế nào là vệ sinh răng miệng đúng cách? 2, Thế nào là ăn uống hợp vệ sinh? 3, Tại sao ăn uống đúng cách lại giúp cho sự tiêu hoá đạt hiệu quả? Câu1 Vệ sinh răng miệng đúng cách là: - Đánh răng sau khi ăn và trớc khi đi ngủ bằng bàn chải mềm và thuốc đánh răng có chứa canxi (Ca) và flo (F) - Giữ cho lợi khoẻ mạnh, dùng sợi tơ nha khoa để loại bỏ thức... hoá không cao Bài tập về nhà 1.Kin thc -Học bài và nắm vững: +Các tác nhân có hại cho đờng tiêu hoá + Các biện pháp bảo vệ hệ tiêu hoá 2.Bi tp -Làm từ bài1 , 2 ,3, sgk /99 3.Chun b bi sau: - Đọc trớc bài 31, ôn lại kiến thức về trao đổi chất ở động vật - Tìm hiểu trớc Hình 31-2 / 101 SGK
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng vệ sinh tiêu hóa (1), Bài giảng vệ sinh tiêu hóa (1), Bài giảng vệ sinh tiêu hóa (1), Bảng 30-1. Các tác nhân gây hại cho hệ tiêu hoá., Bài1. Chọn nội dung cột A với cột B cho phù hợp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay