Ch4 du bao trong kinh doanh

2 625 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:08

CHƯƠNG DỰ BÁO TRONG KINH DOANH Ta có bảng báo cáo tổng kết doanh thu chi phí quảng cáo công ty X sau: Tháng Doanh thu (Triệu USD) 10 11 12 4.51 3.58 4.31 5.06 5.64 4.99 5.29 5.83 4.71 5.61 4.91 4.19 Chi phí quảng cáo (Triệu USD) 2.48 2.26 2.47 2.77 2.99 3.05 3.18 3.46 3.03 3.26 2.67 2.53 a Ước lượng hàm số thể mối quan hệ doanh chi phí b Dựa vào hàm số ước lượng câu a Hãy dự báo mức doanh thu công ty X công ty có mức chi phí dành cho quảng cáo 3.2 triệu USD c Hãy dự báo nhanh mức doanh thu công ty X công ty có mức chi phí dành cho quảng cáo 3.2 triệu USD Doanh nghiệp X muốn xét tác động yếu tố giá đến doanh thu Dữ liệu báo cáo tình hình doanh thu giá bán sản phẩm 12 tháng qua sau: Tháng Doanh thu (Triệu USD) Giá bán sản phẩm (1000 USD) 4.51 3.58 4.31 5.06 1.31 1.51 1.45 1.22 10 11 12 5.64 4.99 5.29 5.83 4.71 5.61 4.91 4.19 1.04 1.25 1.26 1.01 1.29 1.09 1.32 1.61 a Ước lượng hàm số thể mối quan hệ doanh thu giá bán sản phẩm b Giả sử doanh nghiệp X dự tính ấn định mức giá bán 1.5 ngàn USD Hãy dự báo mức doanh thu mà doanh nghiệp X thu Cho biết cân nặng em bé 11 tháng sau Tháng Cân nặng 10 11 3.0 3.6 4.3 5.9 6.3 7.8 8.7 9.9 10.5 11.5 12.5 Hãy dự báo cân nặng em bé tháng
- Xem thêm -

Xem thêm: Ch4 du bao trong kinh doanh, Ch4 du bao trong kinh doanh, Ch4 du bao trong kinh doanh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay