từ chỉ sự vật kiểu câu ai là gì

24 217 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:07

Đổi phương pháp dạy học Giáo viên : Nguyễn Thanh Huyền Trường Tiểu học Hoàng Diệu Tổ , Tìm từ có tiếng học Tổ , Tìm từ có tiếng tập Đặt câu với từ vừa tìm Từ có tiếng học Từ có tiếng tập Sắp xếp lại từ câu để tạo thành câu Mẹ người thân yêu em Từ vật Câu kiểu Ai ? Bài Tìm từ vật (người , đồ vật , vật , cối , ) đư ợc vẽ : Bài Nhóm từ người Nhóm từ đồ vật Thảo luận nhóm Nhóm từ cối Nhóm từ vật Nhóm từ người Nhóm từ đồ vật Nhóm từ vật Nhóm từ cối Nhóm từ người Bộ đội Công nhân Nhóm từ vật Con voi Con trâu Nhóm từ đồ vật Ô tô Máy bay Nhóm từ cối Cây mía Cây dừa Sự vật C on người L oài vật Đ vật C ây cối Bài Vìcác saotừkhông dấu Tìm sựđánh vật có bảng sau vào ô lại? bạn thân yêu thước kẻ dài quý mến cô giáo chào thầy giáo bảng nhớ học trò viết nai dũng cảm cá heo phượng vĩ đỏ sách xanh Bài Đặt câu theo mẫu Ai ( , ) ? Bạn Vân Anh học sinh lớp 2A Bài Bạn Vân Anh học? sinh lớp 2A Bạn Vân Anh học? sinh lớp 2A Bài Bạn Vân Anh học? sinh lớp 2A Bạn Vân Anh Ai học sinh lớp 2A ? Bài Bạn Vân Anh học? sinh lớp 2A Từ ngữ trả lời cho câu hỏi Ai ? Bạn Vân Anh Bài Bạn Vân Anh học? sinh lớp 2A Từ ngữ trả lời cho câu hỏi ? học sinh lớp 2A Những từ ngữ trả lời cho câu hỏi Ai ? từ người từ đồ vật Những từ ngữ trả lời cho câu hỏi Cái ? Những từ ngữ trả lời cho câu hỏi Con ? Từ vật Con Sư tử chúa sơn lâm Cây dừa .cây ăn Ô tô phương tiện giao thông [...]... Vân Anh Ai là học sinh lớp 2A ? Bài 3 Bạn Vân Anh là gì học? sinh lớp 2A Từ ngữ nào đã trả lời cho câu hỏi Ai ? Bạn Vân Anh Bài 3 Bạn Vân Anh là gì học? sinh lớp 2A Từ ngữ nào đã trả lời cho câu hỏi là gì ? học sinh lớp 2A Những từ ngữ nào trả lời cho câu hỏi Ai ? từ chỉ người từ chỉ đồ vật Những từ ngữ nào trả lời cho câu hỏi Cái gì ? Những từ ngữ nào trả lời cho câu hỏi Con gì ? Từ chỉ con vật ... Vìcác saotừkhông dấu Tìm chỉ sự ánh vật có trong bảng sau vào những ô còn lại? bạn thân yêu thước kẻ dài quý mến cô giáo chào thầy giáo bảng nhớ học trò viết đi nai dũng cảm cá heo phượng vĩ đỏ sách xanh Bài 3 Đặt câu theo mẫu dưới đây Ai ( cái gì , con gì ) là gì ? Bạn Vân Anh là học sinh lớp 2A Bài 3 Bạn Vân Anh là gì học? sinh lớp 2A Bạn Vân Anh là gì học? sinh lớp 2A Bài 3 Bạn Vân Anh là gì học?... nào trả lời cho câu hỏi Ai ? từ chỉ người từ chỉ đồ vật Những từ ngữ nào trả lời cho câu hỏi Cái gì ? Những từ ngữ nào trả lời cho câu hỏi Con gì ? Từ chỉ con vật Con Sư tử là chúa sơn lâm Cây dừa là .cây ăn quả Ô tô là phương tiện giao thông
- Xem thêm -

Xem thêm: từ chỉ sự vật kiểu câu ai là gì , từ chỉ sự vật kiểu câu ai là gì , từ chỉ sự vật kiểu câu ai là gì

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay