từ chỉ hoạt động trạng thái

15 147 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:07

Chào mừng thầy cô giáo thăm lớp dự Luyện từ câu lớp 2B Giáo viên: Phan Hương Giang Điền từ hoạt động thích hợp vào chỗ chấm: a, Chúng em nghe cô giáo giảng b, Bạn Ngọc học giỏi lớp em c, Chúng em đọc sách thư viện d, Bạn Hải vẽ tranh đẹp Thứ tư ngày tháng 11 năm 2008 Luyện từ câu Từ hoạt động, trạng thái Tìm từ hoạt động, trạng thái loài vật vật câu sau: a, Con trâu ăn cỏ b, Đàn bò uống nước sông c, Mặt trời toả ánh nắng rực rỡ Mặt trời toả ánh nắng rực rỡ Mặt trời toả ánh nắng rực rỡ Tan trường, học sinh toả khắp nẻo đường Đàn chim bay trời Lá cờ bay phấp phới Chọn từ ngoặc đơn thích hợp với chỗ trống: (giơ, đuổi, chạy, nhe, luồn) Con mèo, mèo Đuổi theo chuột Giơ vuốt, nhe nanh quanh Con chuột chạy hốc Luồn hang luồn Đồng dao giơ, nhe chạy đuổi luồn Tom Jerry Thứ tư ngày tháng 11 năm 2008 Luyện từ câu Từ hoạt động, trạng thái Dấu phẩy Có thể đặt dấu phẩy vào chỗ câu sau ? a, Lớp em học tập tốt, lao động tốt b, Cô giáo chúng em yêu thương , quý mến học sinh c, Chúng em kính trọng, biết ơn thầy giáo , cô giáo Thi tìm từ hoạt động, trạng thái Bông hồng tặng cô [...]...Thứ tư ngày 5 tháng 11 năm 2008 Luyện từ và câu Từ chỉ hoạt động, trạng thái Dấu phẩy 3 Có thể đặt dấu phẩy vào những chỗ nào trong mỗi câu sau ? a, Lớp em học tập tốt, lao động tốt b, Cô giáo chúng em rất yêu thương , quý mến học sinh c, Chúng em kính trọng, biết ơn các luôn thầy giáo , cô giáo Thi tìm đúng các từ chỉ hoạt động, trạng thái Bông hồng tặng cô
- Xem thêm -

Xem thêm: từ chỉ hoạt động trạng thái , từ chỉ hoạt động trạng thái , từ chỉ hoạt động trạng thái , Chọn từ trong ngoặc đơn thích hợp với mỗi chỗ trống:, Có thể đặt dấu phẩy vào những chỗ nào trong mỗi câu sau ?

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay