luyện tập

32 168 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:06

Luyện từ câu Kiểm tra cũ: Đặt câu hỏi cho phận gạch chân Cây cỏ héo khô hạn hán Vì cỏ héo khô hạn hán? Vì cỏ héo khô hạn hán? Vì cỏ héo khô? Đặt câu hỏi cho phận gạch chân Đàn bò béo tròn đợc chăm sóc tốt Vì đợc chăm sóc tốt đàn bò béo tròn? Vì đàn bò béo tròn? Vì đàn bò béo tròn chăm sóc tốt? Luyn t v cõu Từ ngữ sông biển Dấu phẩy Bài 1: Hãy quan sát loài cá dới cá chép cá mè cá thu cá chim cá nục cá trê cá cá chuồn ánh dấu vào cỏch chia loi nhất: Cỏch : Cá nớc mặn (cá biển) Cá nớc (cá sông,hồ, ao) cá chim cá chuồn cá thu cá mè cá cá chép cá nục cá trê Cỏch : Cá nớc mặn (cá biển) Cá nớc (cá sông,hồ, ao) cá chim cá cá chuồn cá nục cá thu cá chép cá mè cá trê Cỏch : Cá nớc mặn (cá biển) Cá nớc (cá sông,hồ, ao) cá chép cá cá chuồn cá mè cá thu cá chim cá nục cá trê Cỏch : Cá nớc mặn (cá biển) Cá nớc (cá sông,hồ, ao) cá chim cá cá chuồn cá mè cá thu cá chép cá nục cá trê Bi 2: Hóy quan sỏt oạn băng sau cho biết : a) Trong đoạn băng có vật? b) Hãy kể tên vật đó? Bật băng động vật dới nớc Đáp án: Đoạn băng có vật Đó là: cua, cá đỏ, cá heo, bạch tuộc, cá đuối, rùa, biển Bài 3: Hãy đọc đoạn văn sau: Trăng sông đồng làng quê, thấy nhiều Chỉ có trăng biển lúc mọc lần đợc thấy Màu trăng nh màu lòng đỏ trứng, lúc sáng hồng lên Càng lên cao, trăng nhỏ dần vàng dần nhẹ dần. Đàn bò béo tròn đợc chăm sóc tốt Vì đợc chăm sóc tốt đàn bò béo tròn? Đ Vì đàn bò béo tròn? Vì đàn bò béo tròn chăm sóc tốt? Đúng rồi! Con giỏi lắm! Đàn bò béo tròn đợc chăm sóc tốt Vì đợc chăm sóc tốt đàn bò béo tròn? Vì đàn bò béo tròn? S Vì đàn bò béo tròn chăm sóc tốt? Sai rồi! Xem lại nhé! Nhóm Cá nớc mặn (cá biển) Cá nớc (cá sông,hồ, ao) cá chim cá chuồn cá thu cá mè cá cá chép cá nục cá trê S Sai rồi! Có cá bị nhầm chỗ Nhóm Cá nớc mặn (cá biển) Cá nớc (cá sông,hồ, ao) cá chim cá cá chuồn cá nục cá thu cá chép cá mè cá trê S Sai rồi! Có cá bị nhầm chỗ Nhóm Cá nớc mặn (cá biển) Cá nớc (cá sông,hồ, ao) cá chép cá cá chuồn cá mè cá thu cá chim cá nục cá trê S Sai rồi! Có cá bị nhầm chỗ Nhóm Cá nớc mặn (cá biển) Cá nớc (cá sông,hồ, ao) cá chim cá cá chuồn cá mè cá thu cá chép cá nục cá trê Đ Con giỏi lắm, chúc mừng con! Hãy đọc kĩ lại câu 1: Trăng sông đồng làng quê, thấy nhiều Hãy trả lời xem câu cần phải có tất là: S dấu phẩy dấu phẩy dấu phẩy Vẫn thiếu Hãy đọc kĩ lại câu 1: Trăng sông, đồng làng quê, thấy nhiều Hãy trả lời xem câu cần phải có tất là: dấu phẩy S dấu phẩy dấu phẩy Vẫn thiếu Hãy đọc kĩ lại câu 1: Trăng sông, đồng, làng quê, thấy nhiều Hãy trả lời xem câu cần phải có tất là: dấu phẩy dấu phẩy Đ dấu phẩy Đúng rồi! Con giỏi lắm! S Chỉ có dấu phẩy Cha đâu, câu: Trăng sông, đồng, làng quê, thấy nhiều Có tới dấu phẩy Đ Có dấu phẩy nhiều dấu phẩy Đúng nhng cha đủ Trong câu có nhiều dấu phẩy Nhng có câu dấu phẩy Đ Có thể có nhiều dấu phẩy dấu phẩy Đúng rồi! Con trả lời xác Càng lên cao, trăng nhỏ dần vàng dần nhẹ dần. Trong câu cần có tất cả: S dấu phẩy Cha đủ đâu, đọc kĩ lại nhé! Càng lên cao, trăng nhỏ dần vàng dần, nhẹ dần. Trong câu cần có tất cả: S dấu phẩy Cha đủ đâu, gần rồi! Con cố gắng lên! Càng lên cao, trăng nhỏ dần, vàng dần, nhẹ dần. Trong câu cần có tất cả: Đ dấu phẩy Đúng rồi! Con giỏi lắm! Chúc mừng con! [...]... theo các con : Trong một câu chỉ có 1 dấu phẩy Trong một câu có 1 hoặc nhiều dấu phẩy Có thể có 1 hoặc nhiều dấu phẩy hoặc không có dấu phẩy nào Bây giờ vận dụng những kiến thức vừa xong các con làm bài tập tiếp nhé Hãy đọc kĩ lại câu 4: Càng lên cao, trăng càng nhỏ dần càng vàng dần càng nhẹ dần. Trong câu trên cần có tất cả: 1 dấu phẩy 2 dấu phẩy 3 dấu phẩy Đặt câu hỏi cho bộ phận gạch chân Cây cỏ héo
- Xem thêm -

Xem thêm: luyện tập , luyện tập , luyện tập

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay