kể chuyện về ông nguyễn khao đăng

8 147 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:06

1 11/30/16 11/30/16 11/30/16 11/30/16 11/30/16 Truông: vùng đất hoang, rộng, có nhiều cỏ Sào huyệt: ổ bọn trộm cớp , tội phạm Phục binh:quân lính nấp, rình, chỗ kín đáo, chờ lệnh xông công 11/30/16 Ngời sức chối Quan sai ngời múc chậu nớc Quân sĩ cải trang thành dân phu Các võ sĩ bất ngờ xông 11/30/16 - Cách kể -Giọng hồi hộp, hào hứng thể đợc niềm khâm phục tài trí ông quan án -Chú ý giọng nhân vật -ý nghĩa Ca ngợi ông Nguyễn Khoa Đăng thông minh, tài trí , giỏi xét xử vụ án, có công trừng trị bọn cớp, bảo vệ sống yên bình 11/30/16
- Xem thêm -

Xem thêm: kể chuyện về ông nguyễn khao đăng , kể chuyện về ông nguyễn khao đăng , kể chuyện về ông nguyễn khao đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay