tự nhiên và xã hội nhà ở

30 163 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:02

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ LỚP MÔN : TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI GV thực : Trần Thị Ngọc Giàu Thứ hai, ngày 07 tháng 11 năm 2016 Tự nhiên Xã hội Kiểm tra cũ Gia đình em gồm có ? Thứ hai, ngày 07 tháng 11 năm 2016 Tự nhiên Xã hội Thứ hai, ngày 07 tháng 11 năm 2016 Tự nhiên Xã hội Nhà * Hoạt động : Quan sát tranh thảo luận theo nhóm đôi Những nhà thành phố, nông thôn hay vùng miền núi ? Nhà nông thôn Nhà chung cư Nhà miền núi Nhà thành phố Nhà em gần giống nhà hình ? Kể tên đồ dùng hình 5 Trong nhà em có đồ dùng ? Kết luận : - Mỗi gia đình có đồ dùng cần thiết cho sinh hoạt - Việc mua sắm đồ dùng phụ thuộc vào điều kiện kinh tế gia đình * Hoạt động 3: Giới thiệu nhà em - Nhà em làm ? - Địa đâu ? - Đồ dùng nhà ? Kết luận : - Mỗi người mơ ước có nhà tốt đầy đủ đồ dùng sinh hoạt cần thiết - Nhà bạn lớp khác - Các em cần nhớ địa nhà - Phải biết yêu quý, giữ gìn nhà nơi em sống hàng ngày với người ruột thịt thân yêu Đi chợ CHÚC QUÝ THẦY CÔ MẠNH KHOẺ ! CHÚC CÁC EM CHĂM NGOAN, HỌC TỐT ! [...].. .Nhà ở thành phố Nhà ở nông thôn Nhà ở miền núi Kết luận : - Nhà ở là nơi sống và làm việc của mọi người trong gia đình * Hoạt động 2 : Quan sát tranh và thảo luận theo nhóm 4 Kể tên những đồ dùng trong mỗi hình 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Trong nhà em có những đồ dùng gì ? Kết luận : - Mỗi gia đình đều có những đồ dùng cần thiết cho sinh hoạt - Việc mua sắm những đồ dùng đó phụ thuộc vào điều kiện... kiện kinh tế mỗi gia đình * Hoạt động 3: Giới thiệu ngôi nhà của em - Nhà em được làm bằng gì ? - Địa chỉ ở đâu ? - Đồ dùng trong nhà ? Kết luận : - Mỗi người đều mơ ước có nhà ở tốt và đầy đủ những đồ dùng sinh hoạt cần thiết - Nhà ở của các bạn trong lớp rất khác nhau - Các em cần nhớ địa chỉ nhà ở của mình - Phải biết yêu quý, giữ gìn ngôi nhà của mình vì đó là nơi em sống hàng ngày với những người
- Xem thêm -

Xem thêm: tự nhiên và xã hội nhà ở , tự nhiên và xã hội nhà ở , tự nhiên và xã hội nhà ở

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay