tự nhiên và xã hội lớp học

21 153 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:02

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠ PLOA MÔN: TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI LỚP 1A Giáo viên: Nguyễn Văn Thu Thứ Tư ngày 30 tháng 11 năm 2016 Tự nhiên xã hội Kiểm tra cũ 1/ Kể tên đồ dùng sắc, nhọn thường dùng nhà em - Khi dùng dao đồ dùng sắc, nhọn em cần ý điều gì? Thứ Tư ngày 30 tháng 11 năm 2016 Tự nhiên xã hội Kiểm tra cũ 2/ Trường hợp có lửa cháy đồ vật nhà, em làm gì? Thứ Tư ngày 30 tháng 11 năm 2016 Tự nhiên xã hội Thứ Tư ngày 30 tháng 11 năm 2016 Tự nhiên xã hội Lớp học Hoạt động 1: Quan sát tranh trả lời câu hỏi + Trong lớp học có thứ ? Thảo luận nhóm 2 Thứ Tư ngày 30 tháng 11 năm 2016 Tự nhiên xã hội Lớp học Hoạt động 1: Quan sát tranh trả lời câu hỏi + Trong lớp học có thứ ? Thứ Tư ngày 30 tháng 11 năm 2016 Tự nhiên xã hội Lớp học + Trong lớp học có thứ ? Thứ Tư ngày 30 tháng 11 năm 2016 Tự nhiên xã hội Lớp học + Trong lớp học có thứ ? Thứ Tư ngày 30 tháng 11 năm 2016 Tự nhiên xã hội Lớp học + Trong lớp học có thứ ? + Lớp học lớp em gần lớp học hình đó? + Em thích họcgiống hình đócác ? Tại ? Kết luận •Lớp học có thầy ( cô ) giáo học sinh Trong lớp học có bàn ghế cho giáo viên học sinh, có bảng, tủ, đồ dùng tranh ảnh,…Việc trang bị thiết bị, đồ dùng dạy học phụ thuộc vào điều kiện cụ thể trường Lớp học vi tính Lớp học cho em có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn Lớp học giành cho người khuyết tật Lớp học vùng cao Hoạt động 2: giới thiệu lớp học Thảo luận nhóm  Câu hỏi thảo luận : Tên trường em - Tên lớp em - Tên cô giáo chủ nhiệm lớp em - Tên bạn tổ em - Tên đồ dùng có lớp em - Thứ Tư ngày 30 tháng 11 năm 2016 Tự nhiên xã hội Lớp học Ngoài em biết tên thầy, cô hay bạn lớp khác không? Thứ Tư ngày 30 tháng 11 năm 2016 Tự nhiên xã hội Lớp học Kết luận •Các em cần phải biết tên trường, tên lớp Phải yêu quý lớp học nơi em đến học hàng ngày với thầy (cô) giáo bạn bè Trò chơi: Ai nhanh, Lớp học có ai? Kể tên đồ dùng lớp làm gỗ ? Em kể tên hai bạn lớp em Cô giáo chủ nhiệm lớp em tên gì? [...]...1 2 + Lớp học của lớp em gần lớp học nào trong hình đó? + Em thích họcgiống nào trong các hình đócác ? Tại sao ? 3 4 Kết luận Lớp học nào cũng có thầy ( cô ) giáo và học sinh Trong lớp học có bàn ghế cho giáo viên và học sinh, có bảng, tủ, đồ dùng tranh ảnh,…Việc trang bị các thiết bị, đồ dùng dạy học phụ thuộc vào điều kiện cụ thể của từng trường Lớp học vi tính Lớp học cho những em có... đặc biệt khó khăn Lớp học giành cho người khuyết tật Lớp học vùng cao Hoạt động 2: giới thiệu về lớp học của mình Thảo luận nhóm 2  Câu hỏi thảo luận : Tên trường của em - Tên lớp của em - Tên cô giáo chủ nhiệm lớp em - Tên các bạn trong tổ em - Tên các đồ dùng có trong lớp em - Thứ Tư ngày 30 tháng 11 năm 2016 Tự nhiên và xã hội Lớp học Ngoài ra em còn biết tên thầy, cô hay bạn nào ở lớp khác không?... Thứ Tư ngày 30 tháng 11 năm 2016 Tự nhiên và xã hội Lớp học Kết luận •Các em cần phải biết tên trường, tên lớp của mình Phải yêu quý lớp học của mình vì đó là nơi các em đến học hàng ngày với thầy (cô) giáo và bạn bè Trò chơi: Ai nhanh, ai đúng Lớp học có những ai? Kể tên những đồ dùng trong lớp được làm bằng gỗ ? Em hãy kể tên hai bạn trong lớp em Cô giáo chủ nhiệm lớp em tên là gì?
- Xem thêm -

Xem thêm: tự nhiên và xã hội lớp học , tự nhiên và xã hội lớp học , tự nhiên và xã hội lớp học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay