học vần oi ai

3 147 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:02

1/ Đọc mua mía mùa da ngựa tía trỉa đỗ Gió lùa kẽ Lá khẽ đu đa Gió qua cửa sổ Bé vừa ngủ tra 2/Viết bảng Thứ sáu ngày 22 tháng 10 năm 2004 Học vần Bài 32 : oi -ai oi ngói nhà ngói gái bé gái ngà voi còi gà mái
- Xem thêm -

Xem thêm: học vần oi ai , học vần oi ai , học vần oi ai

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay