Bai 20 an toàn khi đi các phương tiện giao thông

26 166 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:01

Môn: Tự nhiên xã hội Thứ sáu ngày 22 tháng năm 2016 Tự nhiên xã hội: Kiểm tra cũ Có loại đường giao thông ? A.2 B.3 C.4 D.5 1234500 Thứ sáu ngày 22 tháng năm 2016 Tự nhiên xã hội: Kiểm tra cũ Biển báo dành cho người bộ? A B C D 1234500 Thứ sáu ngày 22 tháng năm 2016 Tự nhiên xã hội: Thứ sáu ngày 22 tháng năm 2016 Tự nhiên xã hội: An toàn phương tiện giao thông 1.Tìm hiểu số tình nguy hiểm xảy phương tiện giao thông thông - Tranh vẽ cảnh ? - Điều xảy với bạn nhỏ tranh ? - Em khuyên bạn tình ? Thứ sáu ngày 22 tháng năm 2016 Tự nhiên xã hội: An toàn phương tiện giao thông 1.Tìm hiểu số tình nguy hiểm xảy phương tiện giao thông Điều xảy với bạn nhỏ hình bên? Bạn nhỏ ngồi sau xe không bám vào người ngồi phía trước, không đội mũ bảo hiểm nên dễ bị té gây chấn thương phần đầu Thứ sáu ngày 22 tháng năm 2016 Tự nhiên xã hội: An toàn phương tiện giao thông 1.Tìm hiểu số tình nguy hiểm xảy phương tiện giao thông Điều xảy với bạn nhỏ hình bên ? Không mặc áo phao, nô đùa, lại đò dễ xảy tai nạn Thứ sáu ngày 22 tháng năm 2016 Tự nhiên xã hội: An toàn phương tiện giao thông 1.Tìm hiểu số tình nguy hiểm xảy phương tiện giao thông Điều xảy với bạn nhỏ hình bên ? Các bạn nhỏ đùa giỡn xe đưa tay, thò đầu xe nguy hiểm Thứ sáu ngày 22 tháng năm 2016 Tự nhiên xã hội: An toàn phương tiện giao thông 1.Tìm hiểu số tình nguy hiểm xảy phương tiện giao thông *Để đảm bảo an toàn phương tiện giao thông cần ý điều gì? Kết luận: Để đảm bảo an toàn, ngồi sau xe đạp, xe máy phải bám người ngồi phía trước.Khi điều khiển xe máy,người ngồi xe máy phải đội mũ bảo hiểm Không lại, nô đùa ô tô, tàu hoả, thuyền, bè…Không bám cửa vào, không thò đầu, thò tay ngoài,… tàu, xe chạy Thứ sáu ngày 22 tháng năm 2016 Tự nhiên xã hội: An toàn phương tiện giao thông 1.Tìm hiểu số tình nguy hiểm xảy phương tiện giao thông Thứ sáu ngày 22 tháng năm 2016 Tự nhiên xã hội: An toàn phương tiện giao thông 1.Tìm hiểu số tình nguy hiểm xảy phương tiện giao thông Một số quy định phương tiện giao thông Hành khách làm gì? đâu? Họ đứng gần hay xa mép đường? - Hành khách đứng điểm đợi xe buýt Họ đứng xa mép đường Thứ sáu ngày 22 tháng năm 2016 Tự nhiên xã hội: An toàn phương tiện giao thông 1.Tìm hiểu số tình nguy hiểm xảy phương tiện giao thông Một số quy định phương tiện giao thông - Hành khách lên xe nào? (Khi xe dừng hay xe chạy) - Hành khách lên cửa trước bên phải xe, xe dừng hẳn Thứ sáu ngày 22 tháng năm 2016 Tự nhiên xã hội: An toàn phương tiện giao thông HĐ1:Tìm hiểu số tình nguy hiểm xảy phương tiện giao thông - Hành khách làm gì? Họ phải xe? - Hành khách ngồi xe Cần ngồi ngắn, vị trí Thứ sáu ngày 22 tháng năm 2016 Tự nhiên xã hội: An toàn phương tiện giao thông 1.Tìm hiểu số tình nguy hiểm xảy phương tiện giao thông - Hành khách xuống xe nào? - Khi xe dừng hẳn xuống cửa sau bên phải xe *Một số điều cần lưu ý xe buýt Đợi xe bến,đứng xa mép đường Ngồi vị trí, không thò đầu, thò tay Lên cửa trước bên phải xe xe dừng hẳn Khi xe dừng hẳn xuống xuống cửa sau bên phải xe Thứ sáu ngày 22 tháng năm 2016 Tự nhiên xã hội: An toàn phương tiện giao thông 1.Tìm hiểu số tình nguy hiểm xảy phương tiện giao thông Một số quy định phương tiện giao thông - Khi xe buýt cần thực quy định nào? Kết luận: * Khi xe buýt ( xe khách), chờ xe bến không đứng sát mép đường; đợi xe dừng hẳn lên xe; không lại, thò đầu, thò tay xe chạy; xe dừng hẳn xuống Thứ sáu ngày 22 tháng năm 2016 Tự nhiên xã hội: An toàn phương tiện giao thông 1.Tìm hiểu số tình nguy hiểm xảy phương tiện giao thông Một số quy định phương tiện giao thông Thứ sáu ngày 22 tháng năm 2016 Tự nhiên xã hội: An toàn phương tiện giao thông 1.Tìm hiểu số nguy hiểm xảy phương tiện giao thông Một số quy định phương tiện giao thông Thứ sáu ngày 22 tháng năm 2016 Tự nhiên xã hội: An toàn phương tiện giao thông 1.Tìm hiểu số tình nguy hiểm xảy phương tiện giao thông Một số quy định phương tiện giao thông Em tập làm họa sĩ - Vẽ số phương tiện giao thông - Nói cần lưu ý phương tiện giao thông Thứ sáu ngày 22 tháng năm 2016 Tự nhiên xã hội: An toàn phương tiện giao thông Trò chơi: Rung chuông vàng *Hãy chọn câu trả lời 1234500 1.Khi ngồi xe máy cần ý điều gì? A.Không cần đội mũ bảo hiểm B Không cần bám vào người ngồi phía trước C C.Khi ngồi xe máy cần đội mũ bảo hiểm bám chặt vào người ngồi phía trước Thứ sáu ngày 22 tháng năm 2016 Tự nhiên xã hội: An toàn phương tiện giao thông Trò chơi: Rung chuông vàng *Hãy chọn câu trả lời 3012450 Khi tàu thuyền cần ý điều gì? A A Ngồi nghiêm túc không nô đùa, đứng dậy thuyền đi, cần có phao cứu hộ B Cứ đùa nghịch thoải mái không cần quan tâm đến người khác Thứ sáu ngày 22 tháng năm 2016 Tự nhiên xã hội: An toàn phương tiện giao thông Trò chơi: Rung chuông vàng 1234500 3.Khi ô tô cần ý điều gì? A Không thò tay, thò đầu xe A chạy B Khi xe dừng hẳn xuống xuống phía cửa phải xe Thứ sáu ngày 22 tháng năm 2016 Tự nhiên xã hội: An toàn phương tiện giao thông 1.Tìm hiểu số tình nguy hiểm xảy phương tiện giao thông Một số quy định phương tiện giao thông Em tập làm họa sĩ: Thứ sáu ngày 22 tháng năm 2016 Tự nhiên xã hội: An toàn phương tiện giao thông Củng cố - Dặn dò Về nhà xem lại Chuẩn bị sau:Cuộc sống xung quanh [...]... phương tiện giao thông 1.Tìm hiểu một số huống nguy hiểm có thể xảy ra khi đi trên các phương tiện giao thông 2 Một số quy định khi đi trên các phương tiện giao thông Thứ sáu ngày 22 tháng 1 năm 201 6 Tự nhiên và xã hội: An toàn khi đi các phương tiện giao thông 1.Tìm hiểu một số tình huống nguy hiểm có thể xảy ra khi đi trên các phương tiện giao thông 2 Một số quy định khi đi trên các phương tiện giao. .. 201 6 Tự nhiên và xã hội: An toàn khi đi các phương tiện giao thông 1.Tìm hiểu một số tình huống nguy hiểm có thể xảy ra khi đi trên các phương tiện giao thông 2 Một số quy định khi đi trên các phương tiện giao thông 2 1 3 4 Thứ sáu ngày 22 tháng 1 năm 201 6 Tự nhiên và xã hội: An toàn khi đi các phương tiện giao thông 1.Tìm hiểu một số tình huống nguy hiểm có thể xảy ra khi đi trên các phương tiện giao. .. không đi lại, thò đầu, thò tay ra ngoài trong khi xe đang chạy; khi xe dừng hẳn mới xuống Thứ sáu ngày 22 tháng 1 năm 201 6 Tự nhiên và xã hội: An toàn khi đi các phương tiện giao thông 1.Tìm hiểu một số tình huống nguy hiểm có thể xảy ra khi đi trên các phương tiện giao thông 2 Một số quy định khi đi trên các phương tiện giao thông Thứ sáu ngày 22 tháng 1 năm 201 6 Tự nhiên và xã hội: An toàn khi đi các. .. giao thông 2 Một số quy định khi đi trên các phương tiện giao thông Hành khách đang làm gì? ở đâu? Họ đứng gần hay xa mép đường? - Hành khách đang đứng ở đi m đợi xe buýt Họ đứng xa mép đường Thứ sáu ngày 22 tháng 1 năm 201 6 Tự nhiên và xã hội: An toàn khi đi các phương tiện giao thông 1.Tìm hiểu một số tình huống nguy hiểm có thể xảy ra khi đi trên các phương tiện giao thông 2 Một số quy định khi đi. .. xe khi xe dừng hẳn Khi xe dừng hẳn mới xuống và xuống ở cửa sau bên phải của xe Thứ sáu ngày 22 tháng 1 năm 201 6 Tự nhiên và xã hội: An toàn khi đi các phương tiện giao thông 1.Tìm hiểu một số tình huống nguy hiểm có thể xảy ra khi đi trên các phương tiện giao thông 2 Một số quy định khi đi trên các phương tiện giao thông - Khi đi xe buýt chúng ta cần thực hiện những quy định nào? Kết luận: * Khi đi. .. khi đi trên các phương tiện giao thông - Hành khách lên xe khi nào? (Khi xe dừng hay xe chạy) - Hành khách lên ở cửa trước bên phải của xe, khi xe dừng hẳn Thứ sáu ngày 22 tháng 1 năm 201 6 Tự nhiên và xã hội: An toàn khi đi các phương tiện giao thông HĐ1:Tìm hiểu một số tình huống nguy hiểm có thể xảy ra khi đi trên các phương tiện giao thông - Hành khách đang làm gì? Họ phải như thế nào khi ở trên... quan tâm đến người khác Thứ sáu ngày 22 tháng 1 năm 201 6 Tự nhiên và xã hội: An toàn khi đi các phương tiện giao thông Trò chơi: Rung chuông vàng 1234500 3 .Khi đi trên ô tô chúng ta cần chú ý đi u gì? A Không thò tay, thò đầu ra ngoài khi xe A đang chạy B Khi xe dừng hẳn mới xuống và xuống ở phía cửa phải của xe Thứ sáu ngày 22 tháng 1 năm 201 6 Tự nhiên và xã hội: An toàn khi đi các phương tiện giao. .. toàn khi đi các phương tiện giao thông 1.Tìm hiểu một số tình huống nguy hiểm có thể xảy ra khi đi trên các phương tiện giao thông 2 Một số quy định khi đi trên các phương tiện giao thông 3 Em tập làm họa sĩ: Thứ sáu ngày 22 tháng 1 năm 201 6 Tự nhiên và xã hội: An toàn khi đi các phương tiện giao thông Củng cố - Dặn dò Về nhà xem lại bài Chuẩn bị bài sau:Cuộc sống xung quanh ... ở trên xe? - Hành khách đang ngồi trên xe Cần ngồi ngay ngắn, đúng vị trí Thứ sáu ngày 22 tháng 1 năm 201 6 Tự nhiên và xã hội: An toàn khi đi các phương tiện giao thông 1.Tìm hiểu một số tình huống nguy hiểm có thể xảy ra khi đi trên các phương tiện giao thông - Hành khách xuống xe khi nào? - Khi xe dừng hẳn mới xuống và ở cửa sau bên phải của xe *Một số đi u cần lưu ý khi đi xe buýt Đợi xe ở bến,đứng... định khi đi trên các phương tiện giao thông 3 Em tập làm họa sĩ - Vẽ một số phương tiện giao thông - Nói về những đều cần lưu ý khi đi trên phương tiện giao thông đó Thứ sáu ngày 22 tháng 1 năm 201 6 Tự nhiên và xã hội: An toàn khi đi các phương tiện giao thông Trò chơi: Rung chuông vàng *Hãy chọn câu trả lời đúng nhất 1234500 1 .Khi ngồi trên xe máy chúng ta cần chú ý đi u gì? A.Không cần đội mũ bảo hiểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 20 an toàn khi đi các phương tiện giao thông , Bai 20 an toàn khi đi các phương tiện giao thông , Bai 20 an toàn khi đi các phương tiện giao thông

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay