GIAO AN LOP 1 - TUAN 34

8 552 6
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/06/2013, 01:26

Tuần 34 Thứ hai ngày 8 tháng 5 năm 2008 Chào cờ Nhà trờng tổ chức Đạo đức Bài 33: Ôn : Cảm ơn - xin lỗi. I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Ôn lại cho HS khi nào thì biết nói: Cảm ơn - xin lỗi. 2. Kĩ năng: HS biết nói: Cảm ơn - xin lỗi khi cần thiết và phù hợp với từng tình huống trong thực tế. 3. Thái độ: HS tự giác thực hiện và biết yêu quý bạn biết nói: Cảm ơn - xin lỗi. II. Đồ dùng: - Giáo viên: Phiếu học tập có nội dung sau: 1.Hãy điền từ cảm ơn, xin lỗivào chỗ trống trong các câu sau cho phù hợp: - Nói khi đợc ngời khác quan tâm, giúp đỡ. - Nói khi mắc lỗi, khi làm phiền ngời khác. 2. Ghi dấu + vào ô trống trớc ý em cho là đúng trong các câu sau: Nói Cảm ơn - xin lỗi là để : Cho đỡ bị cô giáo mắng. Thể hiện tự tôn trọng mình và tôn trọng ngời khác. Nói cho vui miệng. III. Hoạt động dạy- học chủ yếu: 1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5) - Nh thế nào là đi bộ đúng quy định? - Vì sao phải đi bộ đúng quy định? 2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2) - Nêu yêu cầu bài học, ghi đầu bài. - nắm yêu cầu của bài, nhắc lại đầu bài. 3. Hoạt động3: Làm phiếu học tập (15). - hoạt động theo cặp. - Phát phiếu học tập cho HS , yêu cầu các em thảo luận theo cặp sau đó báo cáo kết quả. - thảo luận theo câu hỏi trong phiếu của nhóm mình sau đó đại diện nhóm báo cáo kết quả. - Gọi nhóm khác bổ sung thêm. Chốt: Nói cảm ơn khi đợc ngời khác - bổ sung cho nhóm của bạn. - nhắc lại ghi nhớ. quan tâm, giúp đỡ.Nói xin lỗi khi mình làm phiền ngời khác - Em đã thực hiện nói: Cảm ơn - xin lỗi nh thế nào? - Trong lớp có bạn nào thực hiện nói: Cảm ơn - xin lỗi tốt? Bạn nào thực hiện cha tốt, em sẽ nói gì với bạn? - tự liên hệ bản thân, bạn khác nhận xét bổ sung cho bạn. - tuyên dơng bạn thực hiện tốt và khuyên bảo bạn thực hiện cha tốt. 4.Hoạt động4: Sử lí tình huống (10). - hoạt động theo nhóm. - Các nhóm hãy tự thảo luận và đa ra tình huống cần phải nói: Cảm ơn - xin lỗi sau đó thực hiện cho cả lớp quan sát. - Gọi HS nhận xét. - thảo luận và đa ra cách giải quyết, sau đó lên thực hiện trớc lớp. - nhận xét bổ sung cho nhóm bạn. Chốt: Nhóm nào thực hiện tốt, nhóm nào cha tốt. - theo dõi. 5.Hoạt động : Củng cố- dặn dò (5) - Nêu lại ghi nhớ của bài học. - Nhận xét giờ học. - Về nhà học lại bài, xem trớc bài: Ôn tập cuối năm. Tự nhiên - xã hội Bài: Thời tiết (T70). I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: HS hiểu thời tiết có thể thay đổi. 2. Kĩ năng: HS biết sử dụng vốn từ riêng của mình để nói về sự thay đổi của thời tiết. 3. Thái độ: Có ý thức ăn mặc phù hợp với thời tiết để giữ gìn sức khoẻ. II. Đồ dùng: - Giáo viên: Tranh trong bài 34 phóng to. -Học sinh: Các tranh ảnh su tầm về thời tiết. III. Hoạt động dạy - học chủ yếu : 1.Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5) - Hôm nay trrời nóng hay rét? Vì sao em biết? 2.Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2) - Nêu yêu cầu bài học- ghi đầu bài - HS đọc đầu bài. 3. Hoạt động 3: Làm viêc với tranh ảnh su tầm đợc (16). - hoạt động theo tổ - Yêu cầu các nhóm sắp xếp các tranh ảnh về thời tiết cho thấy thời tiết luôn luôn thay đổi - Yêu cầu các nhóm lên giới thiệu trớc - sắp xếp tranh theo tổ - đại diện tổ lên giới thiệu lớp về sẳn phẩm của tổ mình. Chốt: Thời tiết luôn luôn thay đổi. - theo dõi. 4. Hoạt động 4: Thảo luận (10). - hoạt động cả lớp - Vì sao em biết đợc ngày mai sẽ nắng hay ma? - Khi trời nóng em phải ăn mặc nh thế nào, vì sao? - Khi trời lạnh em phải ăn mặc nh thế nào, vì sao? - nhờ theo dõi dự báo thời tiết trên ti vi, đài - mặc đồ thoáng mát - mặc quần áo ấm, đội mũ, quàng kh Chốt: Cần theo dõi dự báo thời tiết thớn xuyên để có cách ăn mặc cho phù hợp đảm bảo sức khoẻ. - theo dõi. 5. Hoạt động 5: Chơi trò Dự báo thời tiết (6). - hoạt động tập thể - Khi GV hô trời nóng, rét thì HS chọn trang phục cho phù hợp. - chơi vui vẻ 6. Hoạt động6 : Củng cố- dặn dò (5) - Nhăc lại thời tiết luôn luôn thay đổi. - Nhận xét giờ học. - Về nhà học lại bài, xem trớc bài: Ôn tập về tự nhiên. Thủ công Ôn tập chơng 3: Kĩ thuật cắt dán giấy Thứ ba ngày 9 tháng 5 năm 2008 Thủ công Thi khéo tay hay làm Đạo đức (thêm) Bài 33: Ôn : Cảm ơn - xin lỗi. I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Ôn lại cho HS khi nào thì biết nói: Cảm ơn - xin lỗi. 2. Kĩ năng: HS biết nói: Cảm ơn - xin lỗi khi cần thiết và phù hợp với từng tình huống trong thực tế. 3. Thái độ: HS tự giác thực hiện và biết yêu quý bạn biết nói: Cảm ơn - xin lỗi. II. Đồ dùng: - Giáo viên: Phiếu học tập có nội dung sau: 1.Hãy điền từ cảm ơn, xin lỗivào chỗ trống trong các câu sau cho phù hợp: - Nói khi đợc ngời khác quan tâm, giúp đỡ. - Nói khi mắc lỗi, khi làm phiền ngời khác. 2. Ghi dấu + vào ô trống trớc ý em cho là đúng trong các câu sau: Nói Cảm ơn - xin lỗi đúng sẽ đợc: Các bạn yêu mến, tôn trọng. Cô giáo khen thởng và phát phần thởng. Nhiều điểm 10. III. Hoạt động dạy- học chủ yếu: 1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5) - Khi nào thì nói cảm ơn- xin lỗi? - Vì sao phải nói cảm ơn- xin lỗi? 2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2) - Nêu yêu cầu bài học, ghi đầu bài. - nắm yêu cầu của bài, nhắc lại đầu bài. 3. Hoạt động3: Làm phiếu học tập (15). - hoạt động theo cặp. - Phát phiếu học tập cho HS , yêu cầu các em thảo luận theo cặp sau đó báo cáo kết quả. - thảo luận theo câu hỏi trong phiếu của nhóm mình sau đó đại diện nhóm báo cáo kết quả. - Gọi nhóm khác bổ sung thêm. Chốt: Nói cảm ơn khi đợc ngời khác quan tâm, giúp đỡ.Nói xin lỗi khi mình làm phiền ngời khác - Em đã thực hiện nói: Cảm ơn - xin lỗi nh thế nào? - Trong lớp có bạn nào thực hiện nói: Cảm ơn - xin lỗi tốt? Bạn nào thực hiện cha tốt, em sẽ nói gì với bạn? - bổ sung cho nhóm của bạn. - nhắc lại ghi nhớ. - tự liên hệ bản thân, bạn khác nhận xét bổ sung cho bạn. - tuyên dơng bạn thực hiện tốt và khuyên bảo bạn thực hiện cha tốt. 4.Hoạt động4: Sử lí tình huống (10). - hoạt động theo nhóm. - Các nhóm hãy tự thảo luận và đa ra tình huống cần phải nói: Cảm ơn - xin lỗi sau đó thực hiện cho cả lớp quan sát. - Gọi HS nhận xét. - thảo luận và đa ra cách giải quyết, sau đó lên thực hiện trớc lớp. - nhận xét bổ sung cho nhóm bạn. Chốt: Nhóm nào thực hiện tốt, nhóm nào cha tốt. - theo dõi. 5.Hoạt động : Củng cố- dặn dò (5) - Nêu lại ghi nhớ của bài học. - Nhận xét giờ học. Toán (thêm) Ôn tập về các số trong phạm vi 100. I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Củng cố kiến thức về cộng, trừ các số trong phạm vi 100. 2. Kĩ năng: Củng cố kĩ năng làm tính cộng, tính trừ, kĩ năng giải toán. 3. Thái độ: Ham thích học toán. II. Đồ dùng: - Giáo viên: Hệ thống bài tập. III. Hoạt động dạy- học chủ yếu: 1.Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5) Số? 77 = 70 + 99 = 9 + 63 = 3 + 2. Hoạt động 2: Làm bài tập (20) Bài1: Viết số: Mời bảy Sáu mơi Năm mơi t Chín mơi chín Bảy mơi lăm Năm mơi mốt Bốn mơi tám Năm mơi lăm Chín mơi hai - HS đọc đề bài, nêu yêu cầu, sau đó làm bài. - GV gọi HS yếu chữa bài, em khác nhận xét. Bài2: Số? Số liền trớc Số đã biết 21 42 39 55 60 87 99 Số liền sau - HS đọc đề, nêu yêu cầu, và tự điền số. - Gọi HS trung bình chữa, em khác nhận xét. Bài 3 a) Khoanh vào số lớn nhất: 49; 32; 61; 24. b) Khoanh vào số bé nhất: 78; 44; 59; 30. - HS đọc đề bài, nêu yêu cầu, sau đó làm bài. - GV gọi HS chữa bài, em khác nhận xét. Bài 4: Đặt tính rồi tính: 75 -11 31 + 5 87 - 82 4 + 72 96 46 - HS đọc đề bài, nêu yêu cầu, sau đó làm bài. - GV gọi HS chữa bài, em khác nhận xét. Bài5: Mỹ hái đợc 24 quả cam, Hà hái đợc 12 quả cam. Hỏi cả hai bạn hái đợc bao nhiêu quả cam? - HS đọc đề, nêu yêu cầu. - GV hỏi cách làm, HS trả lời. - HS làm vào vở, HS chữa bài. 3. Hoạt động 3: Củng cố- dặn dò (5) - Thi đọc các sốcó hai cha số nhanh. - Nhận xét giờ học. Thứ t ngày 10 tháng 5 năm 2008 Tự nhiên - xã hội (thêm) Ôn bài: Thời tiết. I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: HS hiểu thời tiết có thể thay đổi. 2. Kĩ năng: HS biết sử dụng vốn từ riêng của mình để nói về sự thay đổi của thời tiết. 3. Thái độ: Có ý thức ăn mặc phù hợp với thời tiết để giữ gìn sức khoẻ. II. Đồ dùng: - Giáo viên: Tranh trong bài 34 phóng to. -Học sinh: Các tranh ảnh su tầm về thời tiết. III. Hoạt động dạy - học chủ yếu : 1.Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5) - Hôm nay trrời nóng hay rét? Vì sao em biết? 2.Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2) - Nêu yêu cầu bài học- ghi đầu bài - HS đọc đầu bài. 3. Hoạt động 3: Làm viêc với tranh ảnh su tầm đợc (16). - hoạt động theo tổ - Tiếp tục yêu cầu các nhóm sắp xếp các tranh ảnh về thời tiết cho thấy thời tiết luôn luôn thay đổi - Yêu cầu các nhóm lên giới thiệu trớc lớp về sẳn phẩm của tổ mình. - sắp xếp tranh theo tổ - đại diện tổ lên giới thiệu Chốt: Thời tiết luôn luôn thay đổi. - theo dõi. 4. Hoạt động 4: Thảo luận (10). - hoạt động cả lớp - Vì sao em biết đợc ngày mai sẽ nắng hay ma? - Em mặc nh thế nào khi trời nóng, rét? - nhờ theo dõi dự báo thời tiết trên ti vi, đài - trời nóng mặc quần áo ngắn tay, thoáng mát, trời rét mặc đủ ấm, đội mũ len, đi tất giầy Chốt: Cần theo dõi dự báo thời tiết thớn xuyên để có cách ăn mặc cho phù hợp đảm bảo sức khoẻ. - theo dõi. 5. Hoạt động 5: Chơi trò Dự báo thời tiết (6). - hoạt động tập thể - Khi GV hô trời nóng, rét thì HS chọn trang phục cho phù hợp. - chơi vui vẻ 6. Hoạt động6 : Củng cố- dặn dò (5) - Nhăc lại thời tiết luôn luôn thay đổi. - Nhận xét giờ học. Toán (thêm) Ôn tập về các số trong phạm vi 100. I. Mục tiêu: 1.Kiến thức: Củng cố kiến thức về cộng, trừ các số trong phạm vi 100. 2. Kĩ năng: Củng cố kĩ năng viết số kĩ năng làm tính cộng, tính trừ, kĩ năng giải toán, đo độ dài đoạn thẳng. 3. Thái độ: Ham thích học toán. II. Đồ dùng: - Giáo viên: Hệ thống bài tập. III. Hoạt động dạy- học chủ yếu: 1.Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5) Đặt tính rồi tính: 43 + 22 76 - 34 61 + 25 88 - 33 2. Hoạt động 2: Làm bài tập (20) Bài1: Viết số: - Từ 20 đến 35: - Từ 71 đến 84: - Từ 85 đến 100: - HS đọc đề bài, nêu yêu cầu, sau đó làm bài. - GV gọi HS yếu chữa bài, em khác nhận xét. Bài2: Viết các số tròn chục có hai chữ số: - HS đọc đề, nêu yêu cầu, và tự điền số. - Gọi HS trung bình chữa, em khác nhận xét. Bài 3: Tính : 76 - 36 -10 = 94 + 5 - 4 = 44 + 25 - 19 = 45 - 14 +10 = 44 + 52- 34 = 36 - 25 + 19 = 56 + 32 - 74 = 97 - 75 + 34 = 78 - 65 + 54 = - HS đọc đề bài, nêu yêu cầu, sau đó làm bài. - GV gọi HS chữa bài, em khác nhận xét. Bài4: Một rổ cam và quýt có 50 quả, trong đó có 30 quả quýt. Hỏi trong rổ có bao nhiêu quả cam? - HS đọc đề, nêu yêu cầu. - GV hỏi cách làm, HS trả lời. - HS làm vào vở, HS chữa bài. Bài 5: Đo rồi viết số đo độ dài đoạn thẳng MN: 3. Hoạt động 3: Củng cố- dặn dò (5) - Thi đọc các số có hai chữ số nhanh. - Nhận xét giờ học. Thứ năm ngày 11 tháng 5 năm 2008 Tiếng Việt (thêm) Ôn đọc bài : I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Hiểu đợc. 2. Kĩ năng: Đọc lu loát bài tập đọc và nghe viết đợc một số từ ngữ khó trong bài. 3. Thái độ: Yêu quý ngôi nhà mình đang ở. II. Đồ dùng: - Giáo viên: Một số từ ngữ khó: - Học sinh: SGK III. Hoạt động dạy- học chủ yếu: 1.Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5) - Đọc bài: -? 2. Hoạt động 2: Luyện đọc (20) - GV gọi chủ yếu là HS yếu, HS cha mạnh dạn đọc lại bài: - GV gọi em khác nhận xét bạn đọc trôi chảy cha, có diễm cảm hay không, sau đó cho điểm. - Kết hợp hỏi một số câu hỏi có trong nội dung bài tập đọc. 3. Hoạt động 3: Luyện viết (10) - Đọc cho HS viết: - Đối tợng HS khá giỏi: Tìm thêm những tiếng, từ có vần: 3. Hoạt động 3: Củng cố- dặn dò (5) - Thi đọc nối tiếp bài tập đọc theo tổ. - Nhận xét giờ học. . - HS đọc đề, nêu yêu cầu, và tự điền số. - Gọi HS trung bình chữa, em khác nhận xét. Bài 3: Tính : 76 - 36 -1 0 = 94 + 5 - 4 = 44 + 25 - 19 = 45 - 14 +10 . 45 - 14 +10 = 44 + 5 2- 34 = 36 - 25 + 19 = 56 + 32 - 74 = 97 - 75 + 34 = 78 - 65 + 54 = - HS đọc đề bài, nêu yêu cầu, sau đó làm bài. - GV gọi HS chữa bài,
- Xem thêm -

Xem thêm: GIAO AN LOP 1 - TUAN 34, GIAO AN LOP 1 - TUAN 34, GIAO AN LOP 1 - TUAN 34

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn