tiet 48 luyen tap chung

11 164 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 19:42

TOÁN Tiết 48 : Luyện tập chung GV: Vũ Thanh Hà Đặt tính tính: a 386259 + 260837 726485 - 452936 b 528946 + 73529 435260 - 92753 Đặt tính tính a b 386259 + 726485 - 260837 647096 528946 + 452936 273549 73529 602475 435260 - 92753 342507 Tính cách thuận tiện nhất: = (6257 + 743) + 989 = 7000 + 989 = 7989 = 5798 + (322 + 4678) = 5798 + 5000 = 10798 Cho hình vuông ABCD có cạnh cm Vẽ tiếp hình vuông BIHC để có hình chữ nhật AIHD ( xem hình vẽ) a)Hình vuông BIHC có cạnh xăng-timét? b) Cạnh DH vuông góc với cạnh nào? c)Tính chu vi hình chữ nhật AIHD A D B C I H Cho hình vuông ABCD có cạnh cm Vẽ tiếp hình vuông BIHC để có hình chữ nhật AIDH ( xem hình vẽ) a)Hình vuông BIHC có cạnh xăng-timét? A 3cm B 3cm I H D C 3cm Cho hình vuông ABCD có cạnh cm Vẽ tiếp hình vuông BIHC để có hình chữ nhật AIHD ( xem hình vẽ) a)Hình vuông BIHC có cạnh xăng-ti-mét? A 3cm B 3cm 3cm D C I H b) Cạnh DH vuông góc với cạnh nào? A 3cm D Cạnh DH vuông góc với cạnh AD, BC, IH B C 3cm I H c)Tính chu vi hình chữ nhật AIHD A D B C I H Một hình chữ nhật có nửa chu vi 16 cm, chiều dài chiều rộng cm Tính diện tích hình chữ nhật Bài giải Chiều rộng hình chữ nhật là: (16 - 4) : = (cm) Chiều dài hình chữ nhật là: 6+ = 10( cm) Diện tích hình chữ nhật là: 10x = 60(cm2 ) Đáp số: 60(cm2 )
- Xem thêm -

Xem thêm: tiet 48 luyen tap chung , tiet 48 luyen tap chung , tiet 48 luyen tap chung

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay