tích cực tham gia việc lớp việc nhà

27 175 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 19:42

GIÁO VIÊN: Đặng Trinh Tuyết Năm học : 2016 - 2017 HÁT: EM YÊU TRƯỜNG EM ĐẠO ĐỨC Tích cực tham gia việc lớp, việc trường (tiết 1) Hoạt động 1: Phân tích tình THẢO LUẬN NHÓM Bài tập 1: Trong lớp tổng vệ sinh sân trường : bạn cuốc đất, bạn trồng hoa, riêng Thu lại ghé tai rủ Huyền bỏ chơi nhảy dây Theo em bạn Huyền làm ? Vì ? Hoạt động : Đánh giá hành vi Bài tập 2: Em có nhận xét việc làm bạn nhỏ tranh đây? THẢO LUẬN NHÓM Nêu nội dung tranh đánh giá hành vi bạn tranh hay sai ? Vì ? Tranh : Trong lớp bàn việc tổ chức kỉ niệm ngày 20/11 bạn bỏ chơi S Tranh : Cả lớp làm vệ sinh sân trường, hai bạn bỏ góc chơi đá cầu S Sai S Sai S Đúng Đ Đ Bài tập 3:Em bày tỏ thái độ tán thành, không tán thành em ý kiến giải thích lí do: a Trẻ em có quyền tham gia làm công việc trường mình, lớp b Tham gia việc lớp , việc trường mang lại niềm vui cho em c Chỉ nên làm việc lớp, việc trường phân công, việc khác không cần thiết d Tích cực tham gia việc lớp, việc trường tự giác làm làm tốt công việc lớp, trường phù hợp với khả Bài tập 3:Em bày tỏ thái độ tán thành, không tán thành em ý kiến giải thích lí do: a Trẻ em có quyền tham gia làm công việc trường mình, lớp Tán thành b Tham gia việc lớp , việc trường mang lại niềm vui cho em Tán thành c Chỉ nên làm việc lớp, việc trường phân công, việc khác không cần thiết KhôngTán thành d Tích cực tham gia việc lớp, việc trường tự giác làm làm tốt công việc lớp, trường phù hợp với khả Tán thành Ghi nhớ Tham gia làm việc lớp, việc trường vừa quyền, vừa bổn phận học sinh [...]... mình, lớp mình Tán thành b Tham gia việc lớp , việc trường mang lại niềm vui cho em Tán thành c Chỉ nên làm những việc lớp, việc trường đã được phân công, còn những việc khác không cần thiết KhôngTán thành d Tích cực tham gia việc lớp, việc trường là tự giác làm và làm tốt các công việc của lớp, của trường phù hợp với khả năng Tán thành Ghi nhớ Tham gia làm việc lớp, việc trường vừa là quyền, vừa là... những việc lớp, việc trường đã được phân công, còn những việc khác không cần thiết d Tích cực tham gia việc lớp, việc trường là tự giác làm và làm tốt các công việc của lớp, của trường phù hợp với khả năng Bài tập 3:Em hãy bày tỏ thái độ tán thành, không tán thành của em về các ý kiến này và giải thích lí do: a Trẻ em có quyền được tham gia làm những công việc của trường mình, lớp mình Tán thành b Tham. .. cô giáo và các bạn gái trong lớp Đ Tranh 4 : Nhân dịp thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam một bạn xung phong nhận giúp bạn học yếu trong lớp Đ Sai S Sai S Đúng Đ Đ Bài tập 3:Em hãy bày tỏ thái độ tán thành, không tán thành của em về các ý kiến này và giải thích lí do: a Trẻ em có quyền được tham gia làm những công việc của trường mình, lớp mình b Tham gia việc lớp , việc trường mang lại niềm vui
- Xem thêm -

Xem thêm: tích cực tham gia việc lớp việc nhà , tích cực tham gia việc lớp việc nhà , tích cực tham gia việc lớp việc nhà

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay