quan tâm giúp đỡ bạn

17 184 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 19:41

Gi¸o viªn : Ngun Ph­¬ng Loan Xử lí tình Tình 1: Trong chơi, bạn Dương bị mệt, gục đầu xuống bàn Bạn Dương nhỉ? Chắc bạn ý buồn ngủ mà, khơng đâu Thảo luận nhóm Nếu em bạn Linh, em làm gì? Vì sao? Bạn Dương nhỉ? Chắc bạn ý buồn ngủ mà, khơng đâu Bạn bè cần quan tâm, giúp đỡ nhau, việc làm bạn có tác dụng an ủi, động viên bạn Minh Anh sức khỏe khơng tốt Sắm vai: Xử lí tình Tình 2: Giờ chơi, Hải nhờ Minh giảng hộ tốn chưa hiểu Minh bảo: “Tớ phải chơi đây, dễ mà cậu khơng làm à?” Em làm em chứng kiến việc? Luôn vui vẻ chan hòa với bạn, sẵn sàng giúp đỡ bạn gặp khó khăn học tập, sống Đó quan tâm, giúp đỡ bạn BÀY TỎ Ý KIẾN a/ Ai quan tâm, giúp đỡ bạn bè có nhiều bạn bạn bè u mến b/ Chỉ cần quan tâm, giúp đỡ bạn chơi thân với c/ Cần quan tâm giúp đỡ bạn lúc, nơi d/ Chỉ có bạn học giỏi, gia đình giả giúp đỡ người khác Bạn bè cần quan tâm, giúp đỡ lẫn việc làm phù hợp với khả năng, khơng phân biệt nam nữ, giàu nghèo, thân hay quen Liên hệ thân Kể việc làm thể quan tâm, giúp đỡ bạn Kết luận: Quan tâm, giúp đỡ bạn việc - Qua tập em rút điều gì? làm cần thiết học sinh Khi quan - Khi quan tâm giúp đỡ bạn em cảm thấy tâm nà o? đến bạn, em mang lại niềm vui cho bạn, cho tình bạn thêm thân thiết, gắn bó Dặn dò -Thực hành theo học - Chuẩn bị Giữ gìn trường lớp đẹp [...]... bạn, sẵn sàng giúp đỡ bạn khi gặp khó khăn trong học tập, trong cuộc sống Đó chính là quan tâm, giúp đỡ bạn BÀY TỎ Ý KIẾN a/ Ai quan tâm, giúp đỡ bạn bè sẽ có nhiều bạn và được bạn bè u mến b/ Chỉ cần quan tâm, giúp đỡ những bạn chơi thân với mình c/ Cần quan tâm giúp đỡ bạn ở mọi lúc, mọi nơi d/ Chỉ có những bạn học giỏi, gia đình khá giả mới có thể giúp đỡ người khác Bạn bè cần quan tâm, giúp đỡ. .. nghèo, thân hay mới quen Liên hệ bản thân Kể những việc làm thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ bạn Kết luận: Quan tâm, giúp đỡ bạn là việc - Qua bài tập này em rút ra được điều gì? làm cần thiết của mỗi học sinh Khi quan - Khi quan tâm giúp đỡ bạn em cảm thấy thế tâm nà o? đến bạn, em sẽ mang lại niềm vui cho bạn, cho mình và tình bạn càng thêm thân thiết, gắn bó Dặn dò -Thực hành theo bài học - Chuẩn
- Xem thêm -

Xem thêm: quan tâm giúp đỡ bạn , quan tâm giúp đỡ bạn , quan tâm giúp đỡ bạn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay