ôn tập từ chỉ trạng thái so sánh

24 154 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 19:41

Tập thể lớp 3a7 Kim tra bi c Trong bi hỏt va ri cú nhng t no ch hot ng ? Luyn t v cõu ễn v t ch hot ng, trng thỏi So sỏnh Bài : c kh th di õy v tr li cõu hi: Con m p Nhng hũn t nh Chy nh ln trũn Trờn sõn, trờn c Phm H a) Tỡm cỏc t ch hot ng kh th trờn? b) Hot ng chy ca nhng chỳ g c miờu t bng cỏch no? THO LUN NHểM Bài 2: Trong đoạn trích sau, hoạt động đợc so sánh với nhau? a) Con trâu đen lông mợt Cái sừng vênh vênh Nó cao lớn lênh khênh Chân nh đập đất Trần Đăng Khoa b) Cau cao, cao Tàu vơn trời Nh tay vẫy Hứng ma rơi Ngô Viết Dinh c) Xuồng đậu quanh thuyền lớn giống nh đàn nằm quanh bụng mẹ Khi có gió, thuyền mẹ cót két rên rỉ, đám xuồng lại húc húc vào mạn thuyền mẹ nh đòi bú tí Võ Quảng Bài 2: Trong đoạn trích sau, hoạt động đ ợc so sánh với nhau? a) Con trâu đen lông mợt Cái sừng vênh vênh Nó cao lớn lênh khênh đậpđất đất Chân nh đập Trần Đăng Khoa Bài 2: Trong đoạn trích sau, hoạt động đợc so sánh với nhau? b) Cau cao, cao Tàu vơn trời vẫy Nh tay vẫy Hứng ma rơi Ngô Viết Dinh Bài 2: Trong đoạn trích sau, hoạt động đợc so sánh với nhau? c) Xuồng đậu quanh thuyền lớn giống nh đàn nằm nằmquanh bụng mẹ Khi có gió, thuyền mẹ cót két rên rỉ, đám xuồng lại nh tớ.đòi bú húc húchúc vàohúc mạn thuyền mẹ nh đòi bú Võ Quảng Bài 2: Trong đoạn trích sau, hoạt động đ ợc so sánh với nhau? Sự vật, vật Hoạt động Từ so sánh Hoạt động (chân) nh đập đất vơn nh (tay) vẫy c) Xuồng đậu (quanh thuyền lớn) nh nằm (quanh bụng mẹ) húc húc (vào mạn thuyền) nh a)Con trâu đen b)Tàu cau đòi (bú tớ) Bài 3: Chọn từ ngữ thích hợp hai cột A B để ghép thành câu Những ruộng lúa cấy sớm huơ vòi chào khán giả Những voi thắng trổ Cây cầu làm thân dừa lao băng băng sông Con thuyền cắm cờ đỏ bắc ngang dòng kênh Trò chơi : Ai nhanh- Ai Cỏch chi: Có đội chơi, đội bạn lên thi nối ý cột A vào cột B để thành câu Thời gian vòng phút, i điền nhanh i thắng Bài 3: Chọn từ ngữ thích hợp hai cột A B để ghép thành câu Những ruộng lúa cấy sớm huơ vòi chào khán giả Những voi thắng trổ Cây cầu làm thân dừa lao băng băng sông Con thuyền cắm cờ đỏ bắc ngang dòng kênh Nhng rung lỳa cy sm ó tr bụng Nhng chỳ voi thng cuc hu vũi cho khỏn gi Cõy cu lm bng thõn da bc ngang dũng kờnh Con thuyn cm c lao bng bng trờn sụng củng cố Dặn dò Nhúm t no sau õy khụng thuc nhúm t ch hot ng? H 10 456789123t gi A B C i, chy, nhy bay, ln, phi cao, thp, p ễn v t ch ho t ng, tr ng thỏi So sỏnh H 10 456789123t gi A B C Cõu no sau õy cú hỡnh nh so sỏnh hot ng vi hot ng? Cỏnh ng p nh mt tm thm Chỳ nga phi nhanh nh bay Bộ xinh nh hoa [...]... động nào đ ợc so sánh với nhau? Sự vật, con vật Hoạt động Từ so sánh Hoạt động (chân) đi nh đập đất vơn nh (tay) vẫy c) Xuồng con đậu (quanh thuyền lớn) nh nằm (quanh bụng mẹ) húc húc (vào mạn thuyền) nh a)Con trâu đen b)Tàu lá cau đòi (bú tớ) Bài 3: Chọn từ ngữ thích hợp ở hai cột A và B để ghép thành câu Những ruộng lúa cấy sớm huơ vòi chào khán giả Những chú voi thắng cuộc đã trổ bông Cây cầu làm...Bài 2: Trong các đoạn trích sau, những hoạt động nào đợc so sánh với nhau? b) Cau cao, cao mãi Tàu vơn giữa trời vẫy Nh tay ai vẫy Hứng làn ma rơi Ngô Viết Dinh Bài 2: Trong các đoạn trích sau, những hoạt động nào đợc so sánh với nhau? c) Xuồng con đậu quanh thuyền lớn giống nh đàn con nằm nằmquanh bụng mẹ Khi có gió, thuyền mẹ cót két rên... băng băng trên sông Con thuyền cắm cờ đỏ bắc ngang dòng kênh Trò chơi : Ai nhanh- Ai đúng Cỏch chi: Có 2 đội chơi, mỗi đội 4 bạn lên thi nối các ý cột A vào cột B để thành câu Thời gian trong vòng 2 phút, i nào điền nhanh đúng i đó thắng cuộc Bài 3: Chọn từ ngữ thích hợp ở hai cột A và B để ghép thành câu Những ruộng lúa cấy sớm huơ vòi chào khán giả Những chú voi thắng cuộc đã trổ bông Cây cầu làm... dừa lao băng băng trên sông Con thuyền cắm cờ đỏ bắc ngang dòng kênh Nhng rung lỳa cy sm ó tr bụng Nhng chỳ voi thng cuc hu vũi cho khỏn gi Cõy cu lm bng thõn da bc ngang dũng kờnh Con thuyn cm c lao bng bng trờn sụng củng cố Dặn dò Nhúm t no sau õy khụng thuc nhúm t ch hot ng? H 10 456789123t gi A B C i, chy, nhy bay, ln, phi cao, thp, p ễn v t ch ho t ng, tr ng thỏi So sỏnh H 10 456789123t... Nhúm t no sau õy khụng thuc nhúm t ch hot ng? H 10 456789123t gi A B C i, chy, nhy bay, ln, phi cao, thp, p ễn v t ch ho t ng, tr ng thỏi So sỏnh H 10 456789123t gi A B C Cõu no sau õy cú hỡnh nh so sỏnh hot ng vi hot ng? Cỏnh ng p nh mt tm thm Chỳ nga phi nhanh nh bay Bộ xinh nh hoa
- Xem thêm -

Xem thêm: ôn tập từ chỉ trạng thái so sánh , ôn tập từ chỉ trạng thái so sánh , ôn tập từ chỉ trạng thái so sánh , Luyện từ và câu Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái. So sánh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay