ôn tập bài hát mua vui

12 147 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 19:41

Trường Tiểu Học Lê Văn Tám Âm nhạc Chào mừng quí thầy cô dự tiết học âm nhạc lớp 2A8 KIỂM TRA BÀI CŨ Hát lại hát «Múa Vui» Âm nhạc Ôn tập hát: Múa Vui - Hát kết hợp gõ đệm theo phách x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - Hát kết hợp gõ đệm theo phách Múa Vui Cùng múa xung quanh vòng Cùng múa vui x x x x x x xx Cùng múa xung quanh vòng Vui múa x x x x x x x x - Hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu lời ca x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - Hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu lời ca Múa Vui Cùng múa xung quanh vòng Cùng múa vui x x x x x x x x x x x Cùng múa xung quanh vòng Vui múa x x x x x x x x x x x - Hát kết hợp gõ đệm theo phách + tiết tấu lời ca Múa Vui Cùng múa xung quanh vòng Cùng múa vui x x x x x x x Cùng múa xung quanh vòng Vui múa x x x x x x x Nắm tay nhau, bắt tay Vui vui múa ca x x x x x x x x x x x Hát kết hợp vận động phụ họa Củng cố - dặn dò: 1.Em cho biết hát «Múa Vui» sáng tác ? Trả lời: Bài hát «Múa Vui» nhạc sĩ Lưu Hữu Phước sáng tác Nội dung hát «Múa Vui» nói điều ? Trả lời: Nội dung hát thể niềm vui hân hoan tình đoàn kết bạn thiếu nhi Dặn dò Học thuộc hát “Múa Vui” tự tìm số động tác khác phù hợp với lời ca Tiết Học Kết Thúc Xin Chào Hẹn Gặp Lại! [...]...Dặn dò Học thuộc bài hát “Múa Vui và tự tìm một số động tác khác phù hợp với lời ca Tiết Học Kết Thúc Xin Chào và Hẹn Gặp Lại!
- Xem thêm -

Xem thêm: ôn tập bài hát mua vui , ôn tập bài hát mua vui , ôn tập bài hát mua vui

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay