đôi giày ba ta màu xanh

19 162 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 19:40

11/30/16 Kiểm tra cũ Em thích ước mơ nhỏ Đọc nối tiếp khổ thơ bàinào “Nếu bạn có phép lạ” bài? Giải thích sao? Tập đọc Đôi giày ba ta màu xanh Tập đọc Đôi giày ba ta màu xanh 1.Luyện đọc Tìm hiểu Luyện đọc - Chia đoạn Đoạn 1: Từ đầu đến nhìn thèm muốn bạn tôi… Đoạn 2: Từ Sau này… đến nhảy tưng tưng - Luyện đọc đoạn Tôi tưởng tượng mang vào bước nhẹ nhanh hơn, chạy đường đất mịn làng trước nhìn thèm muốn bạn Tôi định chọn đôi giày ba ta màu xanh để thưởng cho Lái buổi đầu cậu đến lớp Tập đọc Đôi giày ba ta màu xanh 1.Luyện đọc Tìm hiểu ngọ nguậy Chao ôi! Đôi giày đẹp làm sao! Tập đọc Đôi giầy ba ta màu xanh 1.Luyện đọc - ngọ nguậy Tìm hiểu - cột 2.Tìm hiểu Tập đọc Đôi giày ba ta màu xanh 1.Luyện đọc - ngọ nguậy Tìm hiểu - ba ta Ý đoạn 1: Hồi tưởng lại niềm ước ao ngày nhỏ chị phụ trách Đội nhìn thấy đôi giày ba ta màu xanh Tập đọc Đôi giày ba ta màu xanh 1.Luyện đọc - ngọ nguậy Tìm hiểu - ba ta - vận động Các từ run run, mấp máy, ngọ nguậy, tưng tưng thuộc loại từ học ? Ý 2: động cậu bé lang thang học, Nội dung:đoạn Để vận chị phụ xúc tráchđộng, quan tâm tớicủa ướccậu mơ bé củalang cậu, Niềm vui sướng làm cậu xúc động, thưởng thang tặngvui đôisướng giày cậu mơ ước đôi giày buổi đến lớp 3 Luyện đọc diễn cảm Ngày bé, có lần thấy anh họ đôi giày ba ta màu xanh nước biển Chao ôi! Đôi giày đẹp làm sao! Cổ giày ôm sát chân Thân giày làm vải cứng, dáng thon thả, màu vải màu da trời ngày thu Phần thân giày gần sát cổ có hai hàng khuy dập luồn sợi dây trắng nhỏ vắt ngang Tôi tưởng tượng mang vào bước nhẹ nhanh hơn, chạy đường đất mịn làng trước nhìn thèm muốn bạn Ngày bé, có lần thấy anh họ đôi giày ba ta màu xanh nước biển Chao ôi! Đôi giày đẹp làm sao! Cổ giày ôm sát chân Thân giày làm vải cứng, dáng thon thả, màu vải màu da trời ngày thu Phần thân giày gần sát cổ có hai hàng khuy dập luồn sợi dây trắng nhỏ vắt ngang Tôi tưởng tượng mang vào bước nhẹ nhanh hơn, chạy đường đất mịn làng trước nhìn thèm muốn bạn Thi đọc nhóm 11/30/16 19 [...]...Tập đọc Đôi giày ba ta màu xanh 1.Luyện đọc - ngọ nguậy 2 Tìm hiểu bài - ba ta Ý chính đoạn 1: Hồi tưởng lại niềm ước ao ngày nhỏ của chị phụ trách Đội khi nhìn thấy đôi giày ba ta màu xanh Tập đọc Đôi giày ba ta màu xanh 1.Luyện đọc - ngọ nguậy 2 Tìm hiểu bài - ba ta - vận động Các từ run run, mấp máy, ngọ nguậy, tưng tưng thuộc loại từ... được xúc động, vì được thưởng thang tặngvui đôisướng giày cậu mơ ước đôi giày trong buổi đến lớp đầu tiên 3 Luyện đọc diễn cảm Ngày còn bé, có lần tôi đã thấy anh họ tôi đi đôi giày ba ta màu xanh nước biển Chao ôi! Đôi giày mới đẹp làm sao! Cổ giày ôm sát chân Thân giày làm bằng vải cứng, dáng thon thả, màu vải như màu da trời những ngày thu Phần thân giày gần sát cổ có hai hàng khuy dập và luồn... đường đất mịn trong làng trước cái nhìn thèm muốn của các bạn tôi Ngày còn bé, có lần tôi đã thấy anh họ tôi đi đôi giày ba ta màu xanh nước biển Chao ôi! Đôi giày mới đẹp làm sao! Cổ giày ôm sát chân Thân giày làm bằng vải cứng, dáng thon thả, màu vải như màu da trời những ngày thu Phần thân giày gần sát cổ có hai hàng khuy dập và luồn một sợi dây trắng nhỏ vắt ngang Tôi tưởng tượng nếu mang nó vào chắc
- Xem thêm -

Xem thêm: đôi giày ba ta màu xanh , đôi giày ba ta màu xanh , đôi giày ba ta màu xanh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay