đại từ xưng hô

16 141 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 19:39

Lớp 5/2 Tr ờng tiểu học Hoàng Văn T iệt liệt chào mừng thầy cô g thăm lớp dự Luyn t v cõu(Tit 21): Kim tra bi c: 1.i t l gỡ? t mt cõu cú s dng i t ? Tỏc dng ca i t? Luyn t v cõu(Tit 21): I T XNG Hễ Ngy xa, cú cụ H Bia p nhng rt li, li khụng bit yờu quý cm go Mt hụm, H Bia n cm cm vói lung tung Thy vy, cm hi: - Ch p l nh cm go, ch khinh r chỳng tụi th? H Bia gin d: - Ta p l cụng cha cụng m, ch õu nh cỏc ngi Nghe núi vy, thúc go tc lm ờm khuya, chỳng r b c vo rng Trong s cỏc t xng hụ c in m cõu chuyn nhng t no ch ngi núi? Nhng t no ch ngi nghe? T no ch ngi hay vt c nhc ti? Ngày xa có cô Hơ Bia đẹp nhng lời, lại yêu quý cơm gạo Một hôm, Hơ Bia ăn cơm để cơm đổ vãi lung tung Thấy vậy, cơm hỏi: -Chị đẹp nhờ cơm gạo, chị khinh rẻ thế? Hơ Bia giận dữ: -Ta đẹp công cha công mẹ, đâu nhờ ngơi Nghe nói vậy, thóc gạo tức Đêm khuya, chúng rủ bỏ vào rừng - Những từ ngời nói là: chỳng tụi, ta - Những từ ngời nghe là: ch, cỏc ngi - Những từ ngời hay vật đợc nhắc đến là: chỳng Câu hỏi thảo luận: Tìm từ thích hợp em dùng để xng hô điền vào chỗ chấm () sau: Xng hô em Với - Thầy cô: - Bố mẹ: - Anh chị, em: - Bạn bè: Ghi nhớ Đại từ xng hô từ đợc ngời nói dùng để tự hay ngời khác giao tiếp: tôi, chúng tôi; mày, chúng mày; nó, chúng nó, Bên cạnh từ nói trên, ngời Việt Nam dùng nhiều danh từ ngời làm đại từ xng hô để thể rõ ông, bà, anh, chị, em, thứ bậc, tuổi tác, giới tính: cháu, thầy, bạn, Khi xng hô, cần ý chọn từ cho lịch sự, thể mối quan hệ với ngời nghe ngời đợc nhắc tới 1 Tìm đại từ xng hô nhận xét thái độ, tình cảm nhân vật dùng đại từ đoạn văn sau: Trời mùa thu mát mẻ Trên bờ sông, rùa cố sức tập chạy Một thỏ thấy liền mỉa mai: -Đã gọi chậm nh rùa mà đòi tập chạy à! Rùa đáp: -Anh đừng giễu tôi! Anh với thử chạy thi coi hơn! Thỏ ngạc nhiên: -Rùa mà dám chạy thi với thỏ sao? Ta chấp em nửa đờng Theo La Phông - Ten Chọn đại từ xng hô tôi, nó, chúng chúngtatathích hợp với ô trống: Bồ Chao hốt hoảng kể với bạn: Tôi Tu Hú bay dọc sông lớn, Tu Hú gọi: Kìa, trụ chống trời Tôingớc nhìn lên Trớc mắt ống thép dọc ngang nối chạy vút tận mây xanh Nó tựa nh cầu xe lửa đồ sộ bắc ngang sông, mà dựng đứng trời cao Thấy vậy, Bồ Các lên tiếng thong thả nói: - Tôi bay qua trụ Nó cao tất ống khói, trụ buồm, cột điện mà thờng gặp Đó trụ điện cao đợc xây dựng Mọi ngời hiểu rõ thực, sung sớng thở phào Ai cời to thấy Bồ Chao sợ sệt Theo Võ Quảng Xin chân thành cảm ơn! [...]...Ghi nhớ 1 Đại từ xng hô là từ đợc ngời nói dùng để tự chỉ mình hay chỉ ngời khác khi giao tiếp: tôi, chúng tôi; mày, chúng mày; nó, chúng nó, 2 Bên cạnh các từ nói trên, ngời Việt Nam còn dùng nhiều danh từ chỉ ngời làm đại từ xng hô để thể hiện rõ ông, bà, anh, chị, em, thứ bậc, tuổi tác, giới tính: cháu, thầy, bạn, 3 Khi xng hô, cần chú ý chọn từ cho lịch sự, thể hiện đúng mối... tuổi tác, giới tính: cháu, thầy, bạn, 3 Khi xng hô, cần chú ý chọn từ cho lịch sự, thể hiện đúng mối quan hệ giữa mình với ngời nghe và ngời đợc nhắc tới 1 Tìm các đại từ xng hô và nhận xét về thái độ, tình cảm của nhân vật khi dùng mỗi đại từ trong đoạn văn sau: Trời mùa thu mát mẻ Trên bờ sông, một con rùa đang cố sức tập chạy Một con thỏ thấy thế liền mỉa mai: -Đã gọi là chậm nh rùa mà cũng đòi tập... chấp chú em một nửa đờng đó Theo La Phông - Ten 2 Chọn các đại từ xng hô tôi, tôi nó, nó chúng chúngtatathích hợp với mỗi ô trống: Bồ Chao hốt hoảng kể với các bạn: Tôi và Tu Hú đang bay dọc một con sông lớn, chợt Tu Hú gọi: Kìa, cái trụ chống trời Tôingớc nhìn lên Trớc mắt là những ống thép dọc ngang nối nhau chạy vút tận mây xanh Nó tựa nh một cái cầu xe lửa đồ sộ không phải bắc ngang sông, mà dựng... thép dọc ngang nối nhau chạy vút tận mây xanh Nó tựa nh một cái cầu xe lửa đồ sộ không phải bắc ngang sông, mà dựng đứng trên trời cao Thấy vậy, Bồ Các mới à lên một tiếng rồi thong thả nói: - Tôi cũng từng bay qua các trụ đó Nó cao hơn tất cả những ống khói, những trụ buồm, cột điện mà chúng ta thờng gặp Đó là trụ điện cao thế mới đợc xây dựng Mọi ngời hiểu rõ sự thực, sung sớng thở phào Ai nấy cời
- Xem thêm -

Xem thêm: đại từ xưng hô , đại từ xưng hô , đại từ xưng hô

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay