đại từ mẫu 2

25 165 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 19:39

Mựa hố, hoa phng n rc DT DT T TT Tho lun nhúm Bi 1: Cỏc t in m di õy c dựng lm gỡ ? a Hựng núi : Theo t, quý nht l lỳa go Cỏc cu cú thy khụng n m sng c khụng ? Quý v Nam cho l cú lớ b Chớch bụng s xung ci Nú tỡm bt sõu b c cỏc t in m on trờn a Hựng núi : Theo t, quý nht l lỳa go Cỏc cu cú thy khụng n m sng c khụng ? Quý v Nam cho l cú lớ -T t, cu dựng xng hụ -T t thay th cho Hựng, t cu thay th cho Quý v Nam b Chớch bụng s xung ci Nú tỡm bt sõu b - T nú dựng thay th cho t chớch bụng cõu trc - Chớch bụng s xung ci Nú tỡm bt sõu b - Chớch bụng s xung ci Chớch bụng tỡm bt sõu b Bi 1: a Hựng núi : Theo t, quý nht l lỳa go Cỏc cu cú thy khụng n m sng c khụng ? Quý v Nam cho l cú lớ b Chớch bụng s xung ci Nú tỡm bt sõu b cu, t, nú : l i t Bi 2: Cỏch dựng nhng t in m di õy cú gỡ ging cỏch dựng cỏc t nờu BT1? a Tụi rt thớch th Em gỏi tụi cng vy b Lỳa go hay vng u rt quý Thi gian cng th Nhng quý nht l ngi lao ng Tho lun nhúm Bi 2: Cỏch dựng nhng t in m di õy cú gỡ ging cỏch dựng cỏc t nờu BT1? a Tụi rt thớch th Em gỏi tụi cng vy b Lỳa go hay vng u rt quý Thi gian cng th Nhng quý nht l ngi lao ng - Các từ vậy, dùng làm gì? - Cách dùng có giống cách dùng từ nêu BT1 ? Bi 2: Cỏch dựng nhng t in m di õy cú gỡ ging cỏch dựng cỏc t nờu BT1? a Tụi rt thớch th Em gỏi tụi cng vy b Lỳa go hay vng u rt quý Thi gian cng th Nhng quý nht l ngi lao ng - T vy thay th cho cm ng t rt thớch th - T th thay th cho cm tớnh t rt quý Bi Chớch bụng s xung ci Nú tỡm bt sõu b Bi - Tụi rt thớch th Em gỏi tụi cng vy - Lỳa go hay vng u rt quý Thi gian cng th Nhng quý nht l ngi lao ng * Ging nhau: Cựng thay th * Khỏc nhau: - Nú thay th cho danh t - Vy thay th cho cm ng t - Th thay th cho cm tớnh t Ghi nh i t l t dựng xng hụ, hay thay th danh t, ng t, tớnh t (hoc cm danh t, cm ng t, cm tớnh t) cõu cho lp li cỏc t ng y Bi 1: Cỏc t in m on th sau c dựng ch ai? Nhng t ng ú c vit hoa nhm biu l iu gỡ? Mỡnh v vi Bỏc ng xuụi Tha dựm Vit Bc khụng nguụi nh Ngi Nh ễng C mt sỏng ngi o nõu tỳi vi, p ti l thng Nh Ngi nhng sỏng tinh sng Ung dung yờn nga trờn ng sui reo Nh chõn Ngi bc lờn ốo Ngi i, rng nỳi trụng theo búng Ngi (T Hu) Tho lun nhúm c cỏc t in m cú bi th trờn Nhng t ú c dựng ch ai? Nhng t ú vit hoa nhm biu l iu gỡ? Mỡnh v vi Bỏc ng xuụi Tha dựm Vit Bc khụng nguụi nh Ngi Nh ễng C mt sỏng ngi o nõu tỳi vi, p ti l thng Nh Ngi nhng sỏng tinh sng Ung dung yờn nga trờn ng sui reo Nh chõn Ngi bc lờn ốo Ngi i, rng nỳi trụng theo búng Ngi (T Hu) Bi 2: Tỡm nhng i t c dựng bi ca dao sau: - Cỏi cũ, cỏi vc, cỏi nụng Sao my gim lỳa nh ụng, hi cũ? - Khụng khụng, tụi ng trờn b, M cỏi dic ng cho tụi Chng tin, ụng n m coi, M nh nú cũn ngi õy Con cũ Con b nụng Con vc Con dic - Cỏi cũ, cỏi vc, cỏi nụng Sao my gim lỳa nh ụng, hi cũ? - Khụng khụng, tụi ng trờn b, M cỏi dic ng cho tụi Chng tin, ụng n m coi, M nh nú cũn ngi õy Con chut tham lam Chut ta gm vỏch nh Mt cỏi khe h hin Chut chui qua khe v tỡm c rt nhiu thc n L mt chut tham lam nờn chut n nhiu quỏ, nhiu n mc bng chut phỡnh to n sỏng, chut tỡm ng tr v , nhng bng to quỏ, chut khụng lỏch qua khe h c Con chut tham lam Chut ta gm vỏch nh Mt cỏi khe h hin Nú chui qua khe v tỡm c rt nhiu thc n L mt chut tham lam nờn nú n nhiu quỏ, nhiu n mc bng chut phỡnh to n sỏng, nú tỡm ng tr v , nhng bng to quỏ, chut khụng lỏch qua khe h c Củng cố dặn dò [...]... Cùng thay thế * Khác nhau: - Nó thay thế cho danh từ - Vậy thay thế cho cụm động từ - Thế thay thế cho cụm tính từ Ghi nhớ Đại từ là từ dùng để xưng hô, hay để thay thế danh từ, động từ, tính từ (hoặc cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ) trong câu cho khỏi lặp lại các từ ngữ ấy Bài tập 1: Các từ in đậm trong đoạn thơ sau được dùng để chỉ ai? Những từ ngữ đó được viết hoa nhằm biểu lộ điều gì? Mình...Bài 2: Cách dùng những từ in đậm dưới đây có gì giống cách dùng các từ nêu ở BT1? a Tôi rất thích thơ Em gái tôi cũng vậy b Lúa gạo hay vàng đều rất quý Thời gian cũng thế Nhưng quý nhất là người lao động - Từ vậy thay thế cho cụm động từ rất thích thơ - Từ thế thay thế cho cụm tính từ rất quý Bài tập 1 Chích bông sà xuống vườn cải Nó tìm bắt sâu bọ Bài tập 2 - Tôi rất thích thơ... các từ in đậm có trong bài thơ trên Những từ đó được dùng để chỉ ai? Những từ đó viết hoa nhằm biểu lộ điều gì? Mình về với Bác đường xuôi Thưa dùm Việt Bắc không nguôi nhớ Người Nhớ Ông Cụ mắt sáng ngời Áo nâu túi vải, đẹp tươi lạ thường Nhớ Người những sáng tinh sương Ung dung yên ngựa trên đường suối reo Nhớ chân Người bước lên đèo Người đi, rừng núi trông theo bóng Người (Tố Hữu) Bài tập 2: ... túi vải, đẹp tươi lạ thường Nhớ Người những sáng tinh sương Ung dung yên ngựa trên đường suối reo Nhớ chân Người bước lên đèo Người đi, rừng núi trông theo bóng Người (Tố Hữu) Bài tập 2: Tìm những đại từ được dùng trong bài ca dao sau: - Cái cò, cái vạc, cái nông Sao mày giẫm lúa nhà ông, hỡi cò? - Không không, tôi đứng trên bờ, Mẹ con cái diệc đổ ngờ cho tôi Chẳng tin, ông đến mà coi, Mẹ con nhà
- Xem thêm -

Xem thêm: đại từ mẫu 2 , đại từ mẫu 2 , đại từ mẫu 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay