cộng hai số thập phân

12 132 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 19:39

 TOÁN LỚP GIÁO VIÊN: NGÔ THỊ QUÝ  TOÁN LỚP TIẾT 48 CỘNG HAI SỐ THẬP PHÂN ,4 5m a) Ví dụ 1: Đường gấp khúc ABC có đoạn thẳng AB dài 1,84m đoạn thẳng BC dài 2,45m Hỏi đường gấp khúc dài mét ? Ta phải thực phép cộng 1,84 + 2,45 = ? (m) C Ta có : 1,84m = 184cm 184 + 2,45m = 245cm 245 1,84m A B 42 9(cm) 429cm = 4,29m Vậy : 1,84 + 2,45 = 4,29 (m) Thông thường ta đặt tính làm sau : 1,84 * Thực phép cộng cộng số tự nhiên + 2,45 * Viết dấu phẩy tổng thẳng cột với dấu phẩy số hạng 4,2 b) Ví dụ : 15,9 + 8,75 = ? Ta đặt tính làm sau : * Thực phép cộng cộng số tự 15,9 nhiên + 8,75 * Viết dấu phẩy tổng thẳng cột với dấu phẩy số hạng 4, Muốn cộng hai số thập phân ta làm sau : - Viết số hạng số hạng cho chữ số hàng đặt thẳng cột với - Cộng cộng số tự nhiên - Viết dấu phẩy tổng thẳng cột với dấu phẩy số hạng Bài 1: a) + Tính : 58,2 24,3 82,5 b) + 19,36 4,08 23,44 Bài 2: Đặt tính tính: a) 7,8 + 9,6 + 7,8 9,6 17,4 b) 34,82 + 9,75 + 34,82 9,75 44,57 Bài 3: Nam cân nặng 32,6kg Tiến cân nặng Nam 4,8kg Hỏi Tiến cân nặng ki - lô - gam ? GIẢI: Tiến cân nặng : 32,6 + 4,8 = 37,4(kg) Đáp số: 37,4kg 75,8 + 249,19 = 324,99 0,95 + 0,86 = 1,81 57,648 + 35,37 = 93,018 27,5 + 36,75 = 64,25 ? Muốn cộng hai số thập phân ta làm ? -Về nhà học thuộc quy tắt - Chuẩn bị tiết sau : Luyện tập
- Xem thêm -

Xem thêm: cộng hai số thập phân , cộng hai số thập phân , cộng hai số thập phân

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay