chuyện kể ông nguyễn khoa đăng

33 234 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 19:39

Theo Nguyễn Đổng Chi HS nghe kể Ông Nguyễn Khoa Đăng Theo Nguyễn Đổng Chi Nguyễn Khoa Đăng (1691 – 1725) anh hàng dầu người mù  kẻ trộm tiền Truôngbọn : vùng đất hoang, rộng, có nhiều cỏ cướp Sào huyệt : ổsĩcủa bọn trộm cướp, tội phạm võ binh lính Phục binh : quân lính nấp, rình, chỗ kín đáo, chờ lệnh xông công Người sức chối… Quan sai người múc chậu nước Quân sĩ cải trang thành dân phu Các võ sĩ bất ngờ xông Quan sai người múc chậu nước Quân sĩ cải trang thành dân phu Các võ sĩ bất ngờ xông Kể lại toàn câu chuyện Kể: + Đúng cốt truyện + Lời kể mạch lạc + Kết hợp điệu bộ, cử Kể: + Đúng cốt truyện + Lời kể mạch lạc + Kết hợp điệu bộ, cử Kể: + Đúng cốt truyện + Lời kể mạch lạc + Kết hợp điệu bộ, cử Theo em, biện pháp mà ông Nguyễn Khoa Đăng dùng để tìm kẻ ăn cắp trừng trị bọn cướp đường tài tình chỗ nào? Ý nghĩa câu chuyện: Ca ngợi ông Nguyễn Khoa Đăng thông minh, tài trí, giỏi xét xử vụ án, có công trừng trị bọn cướp, bảo vệ sống yên bình cho dân Em kể lại cho người thân, bạn bè nghe câu chuyện vừa học Chuẩn bị sau:Kể chuyện nghe, đọc [...]... cử chỉ Kể: + Đúng cốt truyện + Lời kể mạch lạc + Kết hợp điệu bộ, cử chỉ 3 Theo em, những biện pháp mà ông Nguyễn Khoa Đăng dùng để tìm kẻ ăn cắp và trừng trị bọn cướp đường tài tình ở chỗ nào? Ý nghĩa câu chuyện: Ca ngợi ông Nguyễn Khoa Đăng thông minh, tài trí, giỏi xét xử các vụ án, có công trừng trị bọn cướp, bảo vệ cuộc sống yên bình cho dân Em hãy kể lại cho người thân, bạn bè nghe câu chuyện. ..1 Kể từng đoạn của câu chuyện Người này ra sức chối… Quan sai người múc một chậu nước Quân sĩ cải trang thành dân phu Các võ sĩ đã bất ngờ xông ra Người này ra sức chối… Quan sai người múc một chậu nước Quân sĩ cải trang thành dân phu Các võ sĩ đã bất ngờ xông ra 2 Kể lại toàn bộ câu chuyện Kể: + Đúng cốt truyện + Lời kể mạch lạc + Kết hợp điệu bộ, cử chỉ Kể: + Đúng cốt truyện + Lời kể mạch lạc... Nguyễn Khoa Đăng thông minh, tài trí, giỏi xét xử các vụ án, có công trừng trị bọn cướp, bảo vệ cuộc sống yên bình cho dân Em hãy kể lại cho người thân, bạn bè nghe câu chuyện vừa học Chuẩn bị bài sau :Kể chuyện đã nghe, đã đọc
- Xem thêm -

Xem thêm: chuyện kể ông nguyễn khoa đăng , chuyện kể ông nguyễn khoa đăng , chuyện kể ông nguyễn khoa đăng , Theo em, những biện pháp mà ông Nguyễn Khoa Đăng dùng để tìm kẻ ăn cắp và trừng trị bọn cướp đường tài tình ở chỗ nào?

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay