Gian lận thuế giá trị gia tăng trong các doanh nghiệp thương mại ở Việt Nam hiện nay và biện pháp phòng ngừa

69 171 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 19:39

LỜI MỞ ĐẦU Đối với quốc gia thuế đóng vai trò quan trọng chiếm phần lớn tổng thu ngân sách Nhà nước Việc thực thi số sách thuế có hiệu đảm bảo ổn định cho nguồn thu từ tạo điều kiện để mở rộng sản xuất phát triển kinh tế xã hội, đất nước Việt Nam theo thống kê Tổng cục thuế 92% ngân sách Nhà nước thu từ thuế nên cần phải có phương pháp tính hợp lý nhằm đảm bảo công cho đối tượng nộp thuế kết hợp với việc hạch toán thuế doanh nghiệp phải theo chế độ kế toán, tài quy định pháp luật Thực trạng tình hình thực Luật thuế GTGT nước ta sau năm áp dụng cho thấy vụ gian lận thuế GTGT ngày nhiều, hình thức ngày tinh vi cho thấy vấn đề gian lận thuế GTGT trở nên vô nguy hiểm đáng báo động cho toàn xã hội Chỉ riêng hoàn thuế năm 1999 phát vụ gian lận thuế GTGT, năm 2000 phát 17 vụ, năm 2001 phát 64 vụ từ đầu năm 2002 đến khoảng tháng năm 2002 phát 63 vụ, nâng tổng số tiền hoàn thuế GTGT bị chiếm đoạt lên 500 tỷ đồng từ năm 1999 vụ mua bán hoá đơn hay làm sai lệch giá hoá đơn xu hướng giảm sút Tình trạng làm đau đầu nhà quản lý nói riêng xã hội nói chung, có kẻ lợi dụng kẽ hở luật quản lý nhà nước ta để bòn rút tiền từ ngân sách nhà nước đút túi cá nhân Nảy sinh từ vấn đề nêu cần thiết việc nghiên cứu mặt trái thuế GTGT đưa biện pháp để giảm tối đa vấn đề cần thiết Xuất phát từ điều em mạnh dạn tham gia nghiên cứu đề tài “Gian lận thuế GTGT doanh nghiệp thương mại Việt Nam biện pháp phòng ngừa” Cụ thể viết gồm nội dung chủ yếu sau: Chương I: Một số vấn đề thuế GTGT kinh doanh Chương II: Thực trạng gian lận thuế GTGT Việt Nam Chương III: Một số biện pháp chống gian lận thuế GTGT Việt Nam CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THUẾ GTGT TRONG KINH DOANH I VAI TRÒ CỦA THUẾ GTGT TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI Doanh nghiệp thương mại nghĩa vụ thuế GTGT Thương mại trình mua bán hàng hoá, dịch vụ thị trường, lĩnh vực phân phối lưu thông hàng hoá Nếu hoạt động trao đổi hàng hoá (kinh doanh hàng hóa) vượt khỏi biên giới quốc gia người ta gọi ngoại thương (kinh doanh quốc tế) Theo luật thương mại hành vi thương mại bao gồm: Mua bán hàng hoá, đại diện cho thương nhân, môi giới thương mại, uỷ thác mua bán hàng hoá, đại lý mua bán hàng hoá, gia công thương mại, đấu giá hàng hoá, đấu thầu hàng hoá dịch vụ giao nhận hàng hoá, dịch vụ giám định hàng hoá, khuyến mại, quảng cáo thương mại, trưng bày giới thiệu hàng hoá hội trợ triển lãm thương mại Doanh nghiệp thương mại: tổ chức kinh tế hình thành hợp pháp hoạt động lĩnh vực lưu thông, buôn bán hàng hoá Đối với doanh nghiệp thương mại nói riêng doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nói chung đăng ký thành lập vào hoạt động phải chịu nghĩa vụ thuế GTGT Nhà nước Sự kiện pháp lý làm phát sinh nghĩa vụ thuế GTGT đời, thay đổi chấm dứt chủ thể kinh doanh Thời điểm phát sinh nghĩa vụ xác định kể từ ngày đối tượng nộp thuế cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Việc đăng ký thuế phải tuân theo quy trình thủ tục định gọi quy trình đăng ký thuế.Kết đăng ký thuế la đối tượng nộp thuế cấp mã số thuế Kể từ ngày cấp mã số thuế, đối tượng nộp thuế quan thuế phải có trách nhiệm sử dụng mã số thuế Đối tượng nộp thuế phải sử dụng mã số thuế để thực nghĩa vụ thuế nghĩa vụ khác có liên quan đến thuế phải ghi mã số thuế giấy tờ giao dịch, hợp đồng, hoá đơn…., chứng từ mua bán hàng hoá, dịch vụ, sổ sách kế toán, tờ khai thuế, chứng từ nộp thuế Nộp thuế GTGT việc người cung cấp hàng hoá, dịch vụ chuyển số thuế thu hộ nhà nước người tiêu dùng trả thông qua chế giá mua hàng hoá, dịch vụ thuộc diện chịu thuế GTGT vào kho bạc nhà nước Đây nghĩa vụ đối tượng nộp thuế Với chế tự đăng ký, tự kê khai, tự tính nộp thuế việc toán thuế hàng năm sở kinh doanh với quan thuế cần thiết Nghĩa vụ toán thuế phải quy định cách chặt chẽ nhằm xác định đầy đủ, xác số thuế mà sở kinh doanh thu hộ nhà nước để chuyển vào ngân sách nhà nước cách kịp thời nhằm tránh tượng chiếm giữ số thuế GTGT thu hộ nhà nước để phục vụ lợi ích riêng cuả Vai trò thuế GTGT DNTM Qua năm triển khai thực Luật thuế GTGT đem lại số thành tựu đáng kể Cụ thể góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, mở rộng lưu thông hàng hoá đẩy mạnh xuất Thuế GTGT góp phần khuyến khích xuất bảo hộ sản xuất nước, xếp lại cấu kinh tế Theo qui định Luật thuế GTGT hàng hoá xuất hưởng thuế suất 0% tức hoàn toàn số thuế GTGT nộp đầu vào, việc hoàn thuế GTGT đầu vào thực chất nhà nước trợ giá cho hàng xuất nên giúp doanh nghiệp tập trung nguồn hàng để xuất có điều kiện cạnh tranh với hàng hoá thị trường quốc tế Trong năm 1999 số tiền hoàn tăng vốn cho doanh nghiệp xuất khoảng 2.700 tỷ đồng; năm 2000 5.000 tỷ đồng Vì vậy, điều kiện thị trường xuất bị hạn chế, giá xuất giảm tổng giá trị xuất nước ta tăng so với năm 1998 23.18%; năm 2000 tăng 21.3% Ngoài việc hoàn thuế GTGT, dự án đầu tư có giá trị hàng hoá xuất đạt 30% tổng giá trị hàng hoá ưu đãi hưởng thuế suất thuế TNDN 25%; có giá trị hàng hoá xuất 50% tổng giá trị hàng hoá xuất miễn thuế thu nhập bổ sung tạo điều kiện thuận lợi vốn cho doanh nghiệp hoạt động xuất Luật thuế GTGT khuyến khích việc sản xuất hàng hoá xuất xuất thay luật thuế cũ khuyến khích sản xuất hàng thay hàng nhập khẩu, đặc biệt luật thuế GTGT khuyến khích sản xuất, kinh doanh mặt hàng mà Việt Nam mạnh: Nông sản, lâm sản, hải sản, thủ công mỹ nghệ Đặc biệt luật thuế GTGT góp phần đến công tác quản lý doanh nghiệp tạo điều kiện cho quan Nhà nước kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, tăng cường công tác hạch toán, kế toán thúc đẩy việc mua bán hoá đơn GTGT doanh nghiệp Do yêu cầu việc kê khai thuế GTGT, khấu trừ thuế GTGT đầu vào, tính thu nhập doanh nghiệp nên người làm công tác quản lý kinh doanh bắt đầu trú trọng đến công tác mở sổ kế toán, ghi chép, quản lý sử dụng hoá đơn chứng từ Thông qua việc chấp hành công tác kế toán, hoá đơn chứng từ doanh nghiệp, qua việc kê khai thuế, hoàn thuế, toán thuế giúp quan chức quan thuế bước nắm tình hình kinh doanh doanh nghiệp II NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ THUẾ GTGT Để góp phần thúc đẩy sản xuất, mở rộng lưu thông hàng hoá, dịch vụ khuyến khích phát triển KTQD, động viên phần thu nhập người tiêu dùng vào ngân sách Nhà nước Căn vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, luật quy định thuế GTGT Nội dung thuế GTGT bao gồm: Đối tượng nộp thuế chịu thuế GTGT Điều Thuế giá trị gia tăng Thuế giá trị gia tăng thuế tính khoản giá trị tăng thêm hàng hoá, dịch vụ phát sinh trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng Điều Đối tượng chịu thuế Hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh tiêu dùng Việt Nam đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng, trừ đối tượng quy định Điều luật Điều Đối tượng nộp thuế Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế (gọi chung sở kinh doanh) tổ chức, cá nhân khác nhập hàng hoá chịu thuế (gọi chung người nhập khẩu) đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng Điều Đối tượng không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng Hàng hoá, dịch vụ không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng: Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản chưa chế biến thành sản phẩm khác qua sơ chế thông thường tổ chức, cá nhân tự sản xuất bán Sản phẩm muối Hàng hoá, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt nộp thuế giá trị gia tăng khâu chịu thuế tiêu thụ đặc biệt Thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng thuộc loại nước chưa sản xuất mà sở có dự án đầu tư nhập để làm tài sản cố định theo dự án Chuyển quyền sử dụng đất thuộc diện chịu thuế chuyển quyền sử dụng đất Nhà thuộc sở hữu Nhà nước Nhà nước bán cho người thuê Dịch vụ tín dụng, quỹ đầu tư Bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm học sinh, bảo hiểm vật nuôi, trồng loại bảo hiểm không nhằm mục đích kinh doanh Dịch vụ y tế Hoạt động văn hoá, triển lãm thể dục thể thao không nhằm mục đích kinh doanh, biểu diễn nghệ thuật, sản xuất phim, phát hành chiếu phim nhựa, phim video tài liệu Dạy học, dạy nghề Phát sóng truyền thanh, truyền hình theo chương trình nguồn vốn ngân sách Nhà nước In, xuất phát hành báo, tạp chí, tinh chuyên ngành, sách trị, sách giáo khoa, giáo trình, sách văn pháp luật, sách in tiếng dân tộc thiểu số, tranh ảnh, áp phích tuyên truyền cổ động, in tiền Dịch vụ phục vụ công cộng vệ sinh, thoát nước đường phố khu dân cư, trì vườn thú, vườn hoa, công viên, xanh đường phố, chiếu sáng công cộng, phục vụ tang lễ v…v… Điều Nghĩa vụ trách nhiệm thực luật thuế GTGT Cơ sở kinh doanh người nhập có nghĩa vụ nộp thuế đầy đủ, hạn theo quy định luật Cơ quan thuế phạm vi nhiệm vụ quyền hạn có trách nhiệm thực quy định luật Cơ quan nhà nước, tổ chức trị, tổ chức trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân phạm vi chức năng, nhiệm vụ quyền hạn giám sát, phối hợp với quan thuế việc thi hành luật thuế GTGT Công dân Việt Nam có trách nhiệm giúp quan thuế, cán thuế việc thi hành luật Cơ sở tính thuế GTGT Gồm giá tính thuế thuế suất thuế GTGT Về giá tính thuế GTGT, lý thuyết có hai cách xác định: Giá tính thuế giá bao gồm thuế GTGT, có nghĩa thuế tính giá bán bao gồm thuế Giá tính thuế giá chưa bao gồm thuế GTGT Cách tính làm cho bên mua bên bán thấy rõ ràng giá chưa có thuế thuế GTGT Điều Giá tính thuế GTGT Giá tính thuế GTGT quy định sau: Đối với hàng hoá, dịch vụ giá bán chưa có thuế GTGT Đối với hàng hoá nhập giá cửa cộng với thuế nhập Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để trao đổi, sử dụng nội bộ, biếu tặng giá tính thuế GTGT hàng hoá, dịch vụ loại tương đương thời điểm phát sinh hoạt động Đối với hoạt động cho thuê tài sản số tiền thuê thu kỳ Đối với hàng hoá bán theo phương thức trả góp giá bán hàng hóa tính theo giá bán trả lần không tính theo số tiền trả kỳ Đối với gia công hàng hoá giá gia công Đối với hàng hoá, dịch vụ khác giá phủ quy định Về thuế suất đại lượng xác định mức độ, phạm vi, nghĩa vụ nộp thuế đơn vị đối tượng chịu thuế Hay nói cách khác, thuế suất định mức thu thuế đơn vị đối tượng chịu thuế Thuế suất biểu sách điều chỉnh kinh tế xã hội Nhà nước, tức thể quan điểm động viên Nhà nước với hoạt động sản xuất kinh doanh Thuế suất thuế GTGT loại thuế suất theo giá trị tức thuế suất quy định tỷ lệ % huy động đơn vị giá trị đối tượng nộp thuế Về mức thuế suất thuế GTGT quy định sau: Mức thuế suất 0% hàng hoá xuất Mức thuế suất 5% hàng hoá, dịch vụ: Nước sạch, nước sinh hoạt, phân bón, thuốc khám bệnh, đồ chơi trẻ em, sách khoa học… Mức thuế suất thông thường giao động từ 10 – 20% Nhóm thuế suất ưu đãi giao động từ 5%- 7% Nhóm thuế suất đặc biệt ưu đãi: Dưới 5% áp dụng hàng hoá, dịch vụ đặc biệt ưu đãi Nhóm thuế suất điều tiết 20% Phương pháp tính thuế GTGT Thuế GTGT phải nộp tính theo phương pháp khấu trừ thuế phương pháp tính trực tiếp giá trị gia tăng 3.1 Phương pháp khấu trừ thuế Số thuế phải nộp thuế GTGT đầu trừ thuế GTGT đầu vào Thuế GTGT đầu giá tính thuế hàng hoá, dịch vụ bán nhân với thuế suất Thuế GTGT đầu vào tổng số thuế GTGT toán ghi hoá đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ chứng từ nộp thuế GTGT hàng hoá nhập 3.2 Phương pháp tính trực tiếp giá trị gia tăng Số thuế phải nộp GTGT hàng hoá, dịch vụ nhân với thuế suất thuế GTGT Giá trị gia tăng hàng hoá, dịch vụ giá toán hàng hóa, dịch vụ bán trừ giá toán hàng hóa, dịch vụ mua vào Phương pháp tính trực tiếp áp dụng đối tượng sau: Cá nhân sản xuất kinh doanh tổ chức, cá nhân nước kinh doanh Việt Nam không theo bước đầu tư nước tới Việt Nam chưa thực đầy đủ điều kiện kế toán, hoá đơn, chứng từ để làm tính thuế theo phương pháp khấu trừ Cơ sở kinh doanh mua bán vàng bạc, đá quý Cơ chế thực nghĩa vụ thuế GTGT Việc thực nghĩa vụ thuế GTGT phải thông qua chế định nội dung chủ yếu pháp luật điều chỉnh thuế GTGT chế thực nghĩa vụ thuế GTGT Cơ chế thực nghĩa vụ thuế GTGT gồm: đăng ký thuế, kê khai, nộp thuế, toán thuế 4.1 Đăng ký thuế cấp mã số thuế Sự kiện pháp lý làm phát sinh nghĩa vụ đăng ký thuế GTGT đời, thay đổi chấm dứt chủ thể kinh doanh Thời điểm phát sinh nghĩa vụ xác định kể từ ngày đối tượng nộp thuế cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Thời điểm cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thời điểm để tính thời hạn thực nghĩa vụ thuế Việc đăng ký thuế phải tuân thủ theo trình tự thủ tục định gọi quy trình đăng ký thuế Kết đăng ký thuế đối tượng nộp thuế cấp mã số thuế Mã số thuế sở pháp lý để nhận diện người nộp thuế, điều kiện thiết yếu phương diện pháp lý để quản lý thực thuế GTGT Đối với đối tượng nộp thuế phải sử dụng mã số thuế để thực nghĩa vụ thuế nghĩa vụ khác có liên quan đến thuế phải ghi mã số thuế giấy tờ giao dịch, hợp đồng kinh tế, chứng từ nộp thuế Các đơn vị sử dụng hoá đơn tự in phải in sẵn mã số vào tờ hoá đơn Đối với quan thuế phải có trách nhiệm sử dụng mã số thuế đối tượng nộp thuế để quản lý đối tượng nộp thuế, theo dõi số liệu nộp thuế ghi mã số đối tượng nộp thuế giấy tờ giao dịch với đối tượng nộp thuế như: thông báo nộp thuế, thông báo phạt, lệnh thu, định phạt hành thuế, biên kiểm tra thuế 4.2 Kê khai thuế GTGT Mỗi chủ thể tham gia đăng ký nộp thuế GTGT với quan nhà nước có thẩm quyền cấp mã số thuế phải thực việc kê khai thuế theo quy định pháp luật Kê khai thuế việc khai báo tất nghiệp vụ chịu thuế phát sinh kỳ (tháng, quý năm), số thuế GTGT trả mua hàng, số thuế GTGT thu bán hàng, số thuế GTGT nộp, số thuế GTGT phải nộp kỳ cho quan thuế Việc kê khai thuế tiến hành theo mẫu tờ khai thuế Người có nghĩa vụ kê khai thuế vào liệu tờ khai thuế thực hành vi kê khai, chịu trách nhiệm tính xác việc kê khai nộp tờ khai cho quan nhà nước có thẩm quyền Sau lập xong tờ khai thuế phải nộp tờ khai cho quan thuế Sau tính số thuế phải nộp cho đối tượng nộp thuế, quan thuế thông báo nộp thuế gửi cho đối tượng nộp thuế Việc kiểm tra tính đắn kê khai thuế xảy trước thời điểm nộp thuế Việc sai sót việc tính số thuế phải nộp thuộc trách nhiệm quan thuế 4.3 Nộp thuế GTGT Nộp thuế GTGT việc người cung cấp hàng hoá, dịch vụ chuyển thuế thu hộ Nhà nước người tiêu dùng trả thông qua chế giá mua hàng hoá, dịch vụ thuộc diện chịu thuế GTGT vào kho bạc Nhà nước Đây nghĩa vụ đối tượng nộp thuế Để thực nghĩa vụ cách có hiệu cần điều chỉnh vấn đề sau: Thứ nhất, hình thức nộp thuế, nộp trực tiếp cho quan thuế nộp thuế qua Ngân hàng, qua kho bạc Thứ hai, chế nộp thuế Hiện thực tiễn tiến hành thu thuế tồn hai chế: * Cơ chế đối tượng nộp thuế tự tính nộp thuế: chế nâng cao tính tự chịu trách nhiệm trước pháp luật đối tượng nộp thuế, giảm khối lượng công việc cho quan quản lý thuế chi phí quản lý hành thuế, phân định rạch ròi trách nhiệm quan thuế, đối tượng nộp thuế * Cơ chế nộp thuế theo thông báo quan thuế: tức nộp thuế theo tính toán quan thuế thực định quản lý hành Nhà nước Thứ ba, phạm vi thực nghĩa vụ nộp thuế GTGT Đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh bất hợp pháp (không có đăng ký kinh doanh) có nghĩa vụ nộp thuế hay không ? Xét phương diện lý luận nghĩa vụ nộp thuế GTGT chủ thể phát sinh sở hành vi hoạt động hợp pháp chủ thể đánh thuế vào hoạt động kinh doanh không hợp pháp vô hình chung có dòng tiền bất hợp pháp chuyển vào ngân sách Nhà nước, bảo trợ Nhà nước dòng tiền trở thành hợp pháp 4.4 Quyết toán thuế Với chế tự đăng ký, tự kê khai, tự tính nộp thuế việc toán thuế hàng năm sở kinh doanh với quan thuế cần thiết Thuế GTGT thuế gián thu đánh tất khâu từ sản xuất đến tiêu dùng theo phương pháp khấu trừ nghĩa vụ toán thuế phải tính toán cách chặt chẽ nhằm xác định đủ, xác số thuế nộp vào ngân sách nhà nước cách kịp thời, tránh tượng chiếm giữ số thuế GTGT thu phục vụ lợi ích riêng doanh nghiệp Khấu trừ hoàn thuế GTGT 5.1 Khấu trừ thuế GTGT Thuế GTGT mang chất liên hoàn thuế GTGT nộp giai đoạn trước khấu trừ giai đoạn sau thông qua chế giá 10 tài việc quản lý công chức thuế đòi hỏi cao hơn, phương tiện quản lý đòi hỏi đại Thứ hai, nhà nước cần công bố giá trị hoá đơn bán hàng người tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ, đồng thời khuyến khích biện pháp kinh tế cho người tiêu dùng nhận hoá đơn mua hàng 2.1.5 Đẩy mạnh dịch vụ tư vấn thuế Tư vấn thuế hoạt động chuyên gia pháp luật thuế cung cấp thông tin, kiến thức, giải pháp lĩnh vực thuế cho đối tượng nộp thuế có nhu cầu để họ thực nghĩa vụ phù hợp vơí nhà nước Tư vấn thuế gồm dạng: * Tư vấn thuế với danh nghĩa dịch vụ công, với danh nghĩa tư vấn thuế chức thuộc lĩnh vực hành quan thuế * Tư vấn thuế với danh nghĩa dịch vụ tư, hoạt động dịch vụ có thu, đối tượng nộp thuế có nhu cầu phải trả dịch vụ phí cho hoạt động tư vấn Trong kinh tế hàng hoá phát triển tư vấn thuế có vai trò quan trọng hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp xã hội Đối với doanh nghiệp, thông qua tư vấn thuế chu doanh nghiệp có thông tin cần thiết việc thực nghĩa vụ thuế hoạt động sản xuất kinh doanh cụ thể doanh nghiệp Từ doanh nghiệp hạch toán đầy đủ chi phí tính toán cách xác tiền lãi doanh nghiệp sau chu kỳ kinh doanh Tư vấn thuế có vai trò đào tạo, bổ sung, cập nhật kiến thức thường xuyên thuế cho chủ doanh nghiệp sau thay đổi luật thuế chủ doanh nghiệp thay đổi mặt hàng, phương thức sản xuất kinh doanh Xét phạm vi toàn xã hội, tư vấn thuế kênh thông tin hai chiều khách thể quản lý chủ thể quản lý Vì vậy, nhà tư vấn thuế để giúp cho việc giải thích, tuyên truyền sách, pháp luật thuể để nâng cao nhận thức người nghĩa vụ thuế, qua quan thuế thực tốt nhiệm 55 vụ thu đúng, thu đủ, thu kịp tiền thuế khoản thu khác theo luật định, tạo điều kiện trì kỷ cương xã hội Vì vậy, tư vấn thuế công việc cần thiết, khách quan, công việc tiến hành thường xuyên quan thuế II MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỐNG GIAN LẬN THUẾ GTGT TRONG THỜI GIAN TỚI Các giải pháp tiếp tục hoàn thiện luật thuế GTGT 1.1 Sửa đổi, bổ sung số quy định phạm vi điều chỉnh luật thuế GTGT Về đối tượng chịu thuế GTGT, quy định luật thuế kiện pháp lý làm phát sinh nghĩa vụ thuế GTGT việc quy định trực tiếp “hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh tiêu dùng Việt Nam đối tượng chịu thuế GTGT” vừa không phương diện lý luận vừa gặp nhiều khó khăn vướng mắc trình áp dụng thuế GTGT Chính vậy, cần sửa đổi số thuật ngữ, sửa đổi bổ sung số vấn đề xác định luật thuế GTGT Ví dụ dùng thuật ngữ “nghiệp vụ chịu thuế GTGT” thay cho thuật ngữ “đối tượng chịu thuế GTGT” để tránh nhầm lẫn người chịu thuế GTGT đối tượng chịu thuế GTGT Hoặc để đảm bảo thuế GTGT thuế tiêu dùng đánh bình diện rộng, có tính liên hoàn tập trung kinh tế cao, pháp luật thuế GTGT cần phải thu hẹp diện miễn trừ thuế GTGT cách chuyển số “hàng hoá, dịch vụ” nằm diện “ không chịu thuế GTGT” sang diện đối tượng chịu thuế GTGT loại bỏ số hàng hoá, dịch vụ nằm phạm vi này, tức mở rộng đối tượng thuộc dạng chịu thuế GTGT Về đối tượng nộp thuế GTGT, pháp luật thuế GTGT quy định hai phương pháp tính thuế: phương pháp khấu trừ phương pháp trực tiếp, quy định khấu trừ thuế đầu vào theo tỷ lệ ấn định, quy định hai loại hoá đơn (hoá đơn bán hàng, hoá đơn GTGT) xuất phát từ việc pháp luật thuế GTGT rộng, đặc biệt đối tượng nộp thuế GTGT hộ kinh doanh cá thể chiếm tỷ trọng qúa lớn Vì vậy, pháp luật cần thu hẹp diện đối tượng nộp thuế GTGT cách quy định ngưỡng chịu thuế GTGT hộ kinh doanh 56 cá thể Những đối tượng không đạt mức doanh số chuyển sang áp dụng thuế khoán ấn định doanh thu, hộ kinh doanh cá thể khác bắt buộc phải thực nghĩa vụ thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ 1.2 Bổ sung số quy định phạm vi lãnh thổ nghĩa vụ thuế GTGT Pháp luật thuế GTGT hành không xác định cụ thể phạm vi lãnh thổ nghĩa vụ thuế GTGT nên trình áp dụng thuế GTGT xảy tranh chấp đối tượng nộp thuế quan thuế không đồng quan điểm với nhận thức Vì vậy, để xác định phạm vi, mức độ nghĩa vụ thuế GTGT cách tương đối, chuẩn xác cần quy định rõ Việt Nam Việt Nam tức nằm phạm vi lãnh thổ Việt Nam: vùng đất, vùng trời, vùng nước vùng lòng đất Trong phạm vi nhà nước Việt Nam có toàn quyền định tối cao Vì vậy, xét mặt nguyên tắc tất hoạt động chuyển giao hàng hoá thực lãnh thổ Việt Nam phải chịu thuế GTGT Việt Nam 1.3 Quy định thời điểm phát sinh nghĩa vụ thuế GTGT pháp luật thuế GTGT Pháp luật thuế GTGT hành không quy định thời điểm phát sinh nghĩa vụ thuế GTGT nên thực tế gặp nhiều khó khăn trình thực hành thu thuế không tranh chấp xảy cán thuế nộp thuế giải thích vấn đề Để giải triệt để vấn đề đảm bảo tính công thuế GTGT pháp luạat thuế GTGT cần phải xác định rõ thời điểm phát sinh nghĩa vụ thuế GTGT Khi xác định thời điểm phát sinh nghĩa vụ thuế GTGT cần phải đảm bảo nguyên tắc sau: + Nguyên tắc công + Nguyên tắc hiệu thuận tiện + Nguyên tắc chắn xác + Nguyên tắc không võ đoán 1.4 Hoàn thiện quy định tính thuế thuế suất, phương pháp tính thuế 57 Về giá tính thuế, pháp luật thuế GTGT cần thể hoá giá tính thuế giá chưa có thuế GTGT, đồng thời cần quy định rõ giá ghi hóa đơn mà nhỏ giá thị trường vào gía thị trường để tính Trường hợp bán phá giá để trốn thuế cần có can thiệp nhà nước Về thuế suất, lý luận thuế GTGT thực tiễn áp dụng thuế GTGT từ thập kỷ 80 người ta nhận thấy thuế GTGT thuế suất dễ áp dụng áp dụng thuế GTGT với thuế suất thống khặc phục nguy gian lận, trốn thuế tránh thuế sinh từ việc nhập nhằng thuế suất có mức thuế suất cao mức thuế suất thấp khác Vì vậy, xuất phát từ thực tế kinh tế xã hội nước ta pháp luật thuế GTGT cần lựa chọn hệ thống thuế suất 5% 10% (không tính mức thuế suất 0%) Trong tương lai áp dụng hệ thống mức thuế suất 7% 10% Về phương pháp tính thuế, qua thực tiễn áp dụng thuế GTGT cho thấy phương pháp tính thuế trực tiếp GTGT không tác dụng mà phản ánh sai lệch nghĩa vụ thuế GTGT chất thuế GTGT đưa đến nhiều hậu phát sinh tiêu cực khác Vì vậy, tất yếu pháp luật thuế GTGT sửa đổi cần quy định phương pháp phương pháp khấu trừ thuế GTGT Bên cạnh phương pháp pháp luật thuế GTGT cần quy đổi thuế suất GTGT thành thuế suất theo giá toán để đảm bảo tất số thuế GTGT phát sinh phản ánh hoá đơn, có đầy đủ pháp lý cho hạch toán khấu trừ 1.5 Cần chuẩn hóa sửa đổi quy định khấu trừ thuế, hoàn thuế GTGT Về khấu trừ thuế GTGT, cần sửa đổi làm rõ vấn đề sau: Thứ nhất, để đảm bảo khía cạnh việc khấu trừ thuế chất liên hoàn thuế GTGT cần chuẩn hoá quy định nguyên tắc khấu trừ thuế, cụ thể: + Chỉ khấu trừ thuế đầu vào cho hoạt động chịu thuế GTGT + Có thu khấu trừ, không khấu trừ khống 58 + Mua hàng hóa, dịch vụ hoá đơn, chứng từ có hoá đơn không hợp pháp không khấu trừ Thứ hai, quy định rõ nguyên tắc xác định số tiền khấu trừ, số tiền có quyền khấu trừ số thuế đầu vào tính sản phẩm hàng hoá, dịch vụ mua vào tuỳ thuộc vào nghiệp vụ khấu trừ toàn hay phần Thứ ba, quy định cụ thể xác định số thuế khấu trừ, cụ thể hoá đơn GTGT mua hàng, biên lại nộp thuế Trong trường hợp, nhập phiếu xuất kho, trường hợp hàng hoá, dịch vụ doanh nghiệp tự cung cấp Thứ tư, để đảm bảo quyền đổi lại thuế GTGT doanh nghiệp cần quy định hình thức khấu trừ vào số thuế phải nộp vào kỳ sau trường hợp nghiệp vụ thuế GTGT bị huỷ bỏ không trả tiền tức thuế GTGT trả vào lúc diễn hành động bán hàng cung cấp dịchvụ sau bị huỷ bỏ không trả tiền doanh nghiệp có quyền xin lại (đòi lại) số thuế GTGT nộp Về hoàn thuế GTGT, để hạn chế bớt việc lợi dụng chế hoàn thuế nhằm chiếm đoạt tiền ngân sách nhà nước tất trường hợp hoàn thuế GTGT phải quy định xác cụ thể luật thuế GTGT Mặt khác, nên thu hẹp diện hoàn thuế, áp dụng hoàn thuế cho đối tượng: + Xuất hàng hoá, dịch vụ + Cơ sở kinh doanh thành lập, đầu tư tài sản cố định Các sở kinh doanh tháng liên tục trở lên có luỹ kế số dư đầu vào khấu trừ lớn số thuế đầu nên quy định ngưỡng định hoàn thuế, ngưỡng tiếp tục chuyển cho kỳ sau để khấu trừ, để tiết kiệm chi phí, thời gian công sức quan thuế đối tượng nộp thuế Đưa trường hợp hoàn thuế GTGT nguồn vốn sử dụng vốn ODA, tổ chức sử dụng tiền viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại tổ chức, cá nhân nước mua hàng hoá, dịch vụ Việt Nam khỏi diện hoàn thuế GTGT Đối với hoàn thuế xuất hàng hoá, dịch vụ quy 59 định hoàn theo tháng theo chuyến hàng mà không hạn chế số tiền chưa khấu trừ quy định Còn trường hợp khác theo quý theo năm Ngoài ra, thời hạn giải hoàn thuế nên quy định áp dụng chứng từ phát sinh không hai năm kể từ có chứng từ đề nghị hoàn thuế 1.6 Sửa đổi, bổ sung số quy định đăng ký, kê khai, nộp thuế, toán thuế GTGT Về đăng ký thuế GTGT, bước văn minh hoá, đại hoá chế thực nghĩa vụ thuế GTGT Pháp luật thuế GTGT cần sửa đổi, bổ sung số nội dung việc đăng ký thuế để khắc phục vướng mắc Một là, lập quy định theo mã tỉnh không đảm bảo tính ổn định trạng thái hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp phức tạp quản lý Hai là, mã tình trạng nộp thuế GTGT (NO) không đảm bảo nguyên tắc đối tượng nộp thuế cấp mã số thuế suốt trình hoạt động từ thành lập đến chấm dứt hoạt động Về kê khai nộp thuế GTGT, tính tự giác thực nghĩa vụ thuế đối tượng yếu tố then chốt định thành công lớn trình tổ chức thực luật thuế Vì vậy, pháp luật điều chỉnh thuế nói chung thuế GTGT nói riêng cần có quy định nâng cao khả tự giác đối tượng nộp thuế Đặc biệt với phát triển ngày đa dạng đối tượng nộp thuế tự giác đối tượng nộp thuế có ý nghĩa hết Chính tự kê khai nộp thuế theo kê khai thay cho quan tính thuế thông báo nộp thuế chuyển trách nhiệm pháp lý cho đối tượng nộp thuế thông tin tờ khai thuế họ với quy định xử phạt phù hợp góp phần tăng cường ý thức tuân thủ nghiêm luật thuế Về toán thuế GTGT, thực chế tự kê khai, tự tính thuế nộp vào ngân sách nhà nước việc toán thuế trở nên quan trọng không mang thủ tục hành trước nữa, cần phải có quy định chặt chẽ vấn đề đặc biệt trường hợp toán không 60 theo định kỳ hàng năm có định phá sản, giải thể, chia, tách, sát nhập, hợp nhất, chuyển đổi giao bán doanh nghiệp… III MỘT SỐ KIẾN NGHỊ Để đảm bảo pháp luật thuế GTGT ngày chặt chẽ, tránh gây hiểu lầm thuật ngữ quy định luật thuế GTGT, số kiến nghị đưa nhằm hoàn thiện pháp luật thuế GTGT sau: Không quy định trực tiếp “hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất kinh doanh tiêu dùng Việt Nam đối tượng chịu thuế GTGT” nên điều luật thuế GTGT cần sửa đổi “đối tượng chịu thuế GTGT đối tượng hoạt động chuyển giao hàng hoá, cung cấp dịch vụ phải trả tiền hoạt động kinh tế phạm vi lãnh thổ Việt Nam” Điều cần sửa đổi là: “đối tượng miễn trừ thuế GTGT” Đưa khoản 3, khoản 20, điều khỏi diện miễn trừ thuế GTGT Để loại bỏ, thu hẹp bớt diện đối tượng nộp thuế GTGT, có kiến nghị sửa đổi điều luật thuế GTGT “tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế nhập hàng hóa, dịch vụ đối tượng nộp thuế GTGT” Ngoài ra, luật thuế GTGT cần bổ sung thêm điều luật phạm vi lãnh thổ thuế GTGT xác định rõ nguyên tắc nơi đánh thuế hoạt động chuyển giao tài sản, nơi đánh thuế hoạt động cung cấp dịch vụ Để đảm bảo mức thuế suất hàng hoá, dịch vụ thống nhất, pháp luật thuế GTGT phải thể hoá tiêu chí phân định hàng hoá, dịch vụ biểu thuế dựa tính năng, công dụng hàng hoá, dịch vụ Trên sở có kiến nghị, khoản 1, điều luật thuế GTGT quy định: “đối với hàng hoá, dịch vụ giá bán chưa có thuế GTGT” quy định không rõ ràng nên sửa thành “đối với hàng hóa, dịch vụ sở sản xuất kinh doanh bán giá bán chưa có thuế GTGT”… Để tính toán dễ dàng, giảm bớt sai lệch việc phản ánh nghĩa vụ thuế GTGT chất thuế GTGT nên quy định phương pháp tính thuế phương pháp khấu trừ, phải bỏ khoản 2, điều luật thuế 61 GTGT, tức bỏ phương pháp tính thuế trực tiếp GTGT Đồng thời quy định phương pháp quy đổi thuế suất GTGT thành thuế suất theo giá toán Để hạn chế bớt việc lợi dụng chế nhằm chiếm đoạt tiền ngân sách nhà nước tất trường hợp hoàn thuế GTGT phải quy định cụ thể, xác luật thuế GTGT vậy, có kiến nghị sửa đổi, bổ sung điều 16 luật thuế GTGT hoàn thuế sau: “việc hoàn thuế GTGT áp dụng trường hợp: Xuất hàng hoá, dịch vụ Cơ sở kinh doanh thành lập, đầu tư tài sản cố định Cơ sở kinh doanh tháng liên tục trở nên có số thuế đầu vào khấu trừ lớn đầu theo ngưỡng pháp luật quy định, ngưỡng tiếp tục chuyển kỳ sau để khấu trừ Ngưỡng hoàn thuế phủ quy định Bổ sung “hoàn thuế GTGT trường hợp xuất hàng hoá, dịch vụ thực theo tháng theo chuyến hàng mà không hạn chế số tiền không khấu trừ Còn trường hợp khác hoàn theo quý theo năm” Quy định “thời hạn giải hoàn thuế áp dụng với chứng từ phát sinh không năm kể từ có chứng từ đề nghị hoàn thuế” Vấn đề áp dụng thuế GTGT DNTM nói riêng nước ta nhiều bất cập Một là, đối tượng chịu thuế GTGT chưa phản ánh chất sư vật tượng, việc thuế GTGT phân đối tượng chịu thuế đối tượng không chịu thuế cưa xác mặt khoa học, với việc quy định trực tiếp hàng hoá, dịch vụ không thuộc diện chụi thuế GTGT nên dẫn đến nhiều cách hiểu khác qúa trình thực nghĩa vụ thuế GTGT Phạm vi đối tượng nộ thuế GTGT xác định luật rộng, chủ thể hộ kinh doanh cá thể chiếm tỷ lệ lớn chưa có thói quen lập sử dụng hoá đơn Khi thực cung ứng chịu thuế nên gây nhiều khó khăn phức tạp quản lý hành thuế 62 Hai là, tính thuế giá tính thuế thuế suất, song thực tiễn thực thi nghĩa vụ thuế GTGT, giá tính thuế phản ánh hoá đơn chứng tù có khác biệt so với giá thực, đặc biệt giá tính thuế hàng tiêu dùng, đủ sở pháp lý để chứng minh nhiều trường hợp phạm vi mức độ thuế GTGT không xác định Lại cộng thêm tiêu chí phân định danh mục hàng hoá, dịch vụ dựa tính công dụng mục đích sử dụng hàng hoá, dịch vụ để xác định mức thuế suất, nên nhiều trường hợp mặt hàng bị áp dụng mức thuế khác Ba việc quy định hai phương pháp tính thuế tưởng phù hợp với điều kiện thực tế Việt nam song thực tiễn thực thi nghĩa vụ thuế GTGT đưa đến nhiều bất ổn không thực tế, giá tính thuế hai phương pháp khác Bốn quy định khấu trừ khống thiếu sở khoa học, khó khăn quản lý hành thuế mục đích việc khấu trừ khống không thực Các quy định khấu trừ tài sản cố định nhiều bất hợp lý dẫn đến hai xu thế, quyền khấu trừ không bảo đảm bị lạm dụng, mà hai nguyên tắc không đảm bảo nguyên tắc pháp chế trình thực Năm xác định diện hoàn thuế rộng, cộng thêm chế “tiền thoái hậu kiểm” với thủ tục thành lập doanh nghiệp quy định luật doanh nghiệp không chặt chẽ, nên tiền Nhà nước thất thoát đường lớn Sáu chế thực nghĩavụ thuế GTGT đan xen nhiều yếu tố chế quản lý hành bao cấp nên nghĩa vụ thuế GTGT chưa đảm bảo cách công thoả đáng Giá trị pháp lý mã số thuế, tờ khai thuế, thông báo nộp thuế, toán thuế chưa xác định pháp luật thuế GTGT, dẫn đến tuỳ tiện trình thực Bảy hoá đơn, chứng từ thiếu nhiều kiện quan trọng để xác định trách nhiệm pháp lý bên, giá trị pháp lý chúng chưa xác định rõ ràng, chế quản lý lỏng lẻo, việc lập sử dụng hoá đơn, chứng từ mua 63 hàng hoá, dịch vụ chưa trở thành thói quen nên tượng gian lận hoá đơn để chiếm dụng tiền ngân sách Nhà nước đường khấu trừ thuế hoàn thuế GTGT phát triển tới mức báo động không dừng lại đơn lẻ doanh nghiệp mmà có móc nối doanh nghiệp Những bất cập đặt tất yếu phải hoàn thiện luật thuế GTGT chế đảm bảo thực đồng thời sở thực tiễn cho việc đề giả pháp hoàn thiện pháp luật thuế GTGT chế đảm bảo thực 64 PHẦN IV: KẾT LUẬN Qua thực tế áp dụng thuế GTGT nước ta năm vừa qua cho thấy pháp luật thuế GTGT nước ta đáp ứng yêu cầu lý luận pháp luật thuế GTGT cấu trúc bên lẫn hình thức biểu bên ngoài, cụ thể có đầy đủ phận (các nhóm quy phạm pháp luật) hợp thành pháp luật thuế GTGT nhóm quy phạm pháp luật biểu hình thức: luật, nghị quyết, nghị định, thông tư, công văn quan nhà nước có thẩm quyền, quy định thuế GTGT phản ánh nội dung, yêu cầu sách tài nói chung sách thuế nói riêng thể mục tiêu, định hướng chủ trương đường lối phát triển kinh tế Đảng Trong trình xây dựng, triển khai luật thuế GTGT nước ta thể nhận thức đắn, tính phức tạp thuế GTGT, kỹ thuật tính thu thuế GTGT, nên bước đầu xác định chế điều chỉnh thích hợp bối cảnh điêù kiện để phát huy hiệu sắc thuế chưa thực đầy đủ Song trình xây dựng triển khai thực có nhiều vấn đề vướng mắc phát sinh, lẽ mà văn pháp luật thuế GTGT sửa đổi, bổ sung liên tục để đáp ứng yêu cầu đời sống xã hội vận động phát triển yêu cầu công tác quản lý thuê GTGT Cũng qua trình triển khai thuế GTGT nhiều vấn đề nảy sinh khiến nhà làm luật quan chức phải đau đầu Sự thiếu sót luật quản lý khiến kẻ hội bắt chấp trừng phạt pháp luật để tìm cách “lách luật” vi phạm pháp luật Tình trạng gian lận thuế GTGT nước ta năm vừa qua không mẻ, ngày phát triển mạnh hình thức đa dạng hơn, thủ đoạn ngày tinh vi Chính thực tế đòi hỏi phải có luật hoàn chỉnh hơn, máy quản lý làm việc có hiệu để ngăn chặn tình trạng gian lận thuế GTGT xã hội Đây yêu cầu đòi hỏi xã hội để xây dựng xã hội văn minh tiên tiến giữ sắc dân tộc 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình kinh tế thương mại đại học kinh tế quốc dân Giáo trình quản trị doanh nghiệp thương mại đại học kinh tế quốc dân Thời báo kinh tế Việt Nam năm 2003 – 2004 Quyết định số 468/TC-QĐ/TCT Bộ trưởng Bộ tài Tài liệu hội nghị sơ kết năm thực luật thuế ngày 24/04/2000 Báo cáo tình hình kết thực sách thuế ba năm từ năm 1999 đến năm 2001 Nghị định số 79/2000/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành luật thuế GTGT Luật thuế GTGT, nhà xuất trị quốc gia năm 1997 Tạp chí nghiên cứu kinh tế số 247 10 Báo nhân dân ngày 23/05/2002 11 Báo an ninh giới số 58 ngày 15/08/2002 12 Tạp chí tài số năm 2002 13 Thông tư 122/2000/TT-BTC 14 Tạp chí thuế nhà nước số 12 15 Giáo trình quản lý hành nhà nước nhà xuất lao động 16 Website Tổng cục thuế Bộ tài 66 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Chương III: Một số biện pháp chống gian lận thuế GTGT Việt Nam CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THUẾ GTGT TRONG KINH DOANH I VAI TRÒ CỦA THUẾ GTGT TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI II NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ THUẾ GTGT Nội dung thuế GTGT bao gồm: .4 Gồm giá tính thuế thuế suất thuế GTGT III ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THUẾ BIỂU CÁC MẶT HÀNG XUẤT KHẨU CHỦ YẾU TỪ NĂM 1999 ĐẾN 2003 14 15 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG GIAN LẬN THUẾ Ở VIỆT NAM 18 Các văn hướng dẫn thi hành luật thuế GTGT .21 BIỂU THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC & THU THUẾ GTGT TỪ NĂM 2001 ĐẾN NĂM 2003 28 28 VAT .29 Thứ hai, sở để tính thuế GTGT giá tính thuế mà giá tính thuế hàng hoá, dịch vụ xác định thông qua quan hệ trao đổi mua bán Nếu hàng hoá, dịch vụ nằm im kho rõ ràng biết giá tính thuế hàng hoá, dịch vụ mà biết giá thành hàng hoá, dịch vụ 32 Thứ ba, việc quy định trực tiếp đối tượng chịu thuế hàng hoá, dịch vụ nên xử lý vấn đề kỳ nộp thuế, hạch toán kế toán, kiểm tra tra, giải vấn đề tranh chấp thuế, nợ thuế, trốn thuế, nộp thuế gặp nhiều khó khăn nhận thức sinh nhiều việc xác định mức độ, phạm vi nghĩa vụ thuế 32 Việc luật thuế GTGT phân đối tượng chịu thuế không chịu thuế GTGT không xác mặt khoa học Khi nói đến đối tượng chịu thuế nói đến hoạt động cung ứng hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT Còn hàng hoá, dịch vụ liệt kê điều luật thuế GTGT không thuộc hình thức cung ứng hình thức cung ứng thuộc diện chịu thuế GTGT, miễn trừ thuế Luật thuế GTGT xác định diện miễn trừ thuế rộng nhiên ưu đãi đưa đến nhiều bất ổn cho chủ thể thực nghiệp vụ bắt nguồn từ chế khấu trừ, đặc 67 biệt trường hợp ngành sử dụng nguyên vật liệu thuộc diện miễn trừ thuế GTGT để sản xuất sản phẩm chịu thuế GTGT ngược lại Ví dụ sản xuất bột canh mỳ ăn liền phải sử dụng nguyên liệu muối, muối thuộc dạng miễn trừ thuế GTGT nên thuế GTGT phát sinh mua muối làm nguyên liệu, sản phẩm tạo (bột canh) lại thuộc diện chịu thuế GTGT vậy, bán sản phẩm doanh nghiệp phải lập hoá đơn, thu nộp trọn vẹn số thuế GTGT phát sinh cho kho bạc nhà nước mà không khấu trừ thuế GTGT đầu vào tương ứng (trong muối chiếm 80% giá thành sản xuất bột canh) Do doanh nghiệp không hưởng lợi tức khấu trừ nên áp dụng thuế GTGT phải tăng giá bán giảm giá mua để đảm bảo nghĩa vụ nộp thuế mức doanh lợi hoạt động Nếu giá mua đầu vào (muối) bị giảm có nghĩa người miễn thuế GTGT (người sản xuất muối) tưởng ưu đãi thực chất có bị thiệt hại trước 33 CHƯƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỐNG GIAN LẬN THUẾ GTGT Ở NƯỚC TA 44 PHẦN IV: KẾT LUẬN .65 MỤC LỤC 67 68 68 68 69
- Xem thêm -

Xem thêm: Gian lận thuế giá trị gia tăng trong các doanh nghiệp thương mại ở Việt Nam hiện nay và biện pháp phòng ngừa, Gian lận thuế giá trị gia tăng trong các doanh nghiệp thương mại ở Việt Nam hiện nay và biện pháp phòng ngừa, Gian lận thuế giá trị gia tăng trong các doanh nghiệp thương mại ở Việt Nam hiện nay và biện pháp phòng ngừa, II. NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ THUẾ GTGT, Gồm giá tính thuế và thuế suất thuế GTGT, Biểu 1. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu từ năm 1999 đến 2003, CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG GIAN LẬN THUẾ Ở VIỆT NAM, Các văn bản hướng dẫn thi hành luật thuế GTGT, Biểu 5.Tình hình thu thuế VAT của ngành hải quan giai đoạn, từ năm 1999 đến năm 2003, Thứ hai, cơ sở để tính thuế GTGT là giá tính thuế mà giá tính thuế của hàng hoá, dịch vụ chỉ được xác định khi thông qua quan hệ trao đổi mua bán. Nếu hàng hoá, dịch vụ cứ nằm im trong kho thì rõ ràng không thể biết đúng giá tính thuế của hàng hoá, dịch v, Thứ ba, việc quy định trực tiếp đối tượng chịu thuế là hàng hoá, dịch vụ nên xử lý các vấn đề tiếp theo như kỳ nộp thuế, hạch toán kế toán, kiểm tra thanh tra, giải quyết vấn đề tranh chấp thuế, nợ thuế, trốn thuế, hoặc nộp thuế sẽ gặp nhiều khó khăn tron, Biểu 6. Biểu đồ về số vụ lừa đảo hoàn thuế qua các năm, CHƯƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỐNG GIAN LẬN THUẾ GTGT Ở NƯỚC TA, PHẦN IV: KẾT LUẬN

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay