chính tả mùa thảo quả

12 184 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 19:39

CHÍNH TẢ Kính chúc quý thầy, cô giáo sức khoẻ-Chúc em học sinh học giỏi! Bài cũ: CHÍNH TẢ Kính chúc quý thầy, cô giáo sức khoẻ-Chúc em học sinh học giỏi! Chính tả MÙA THẢO QUẢ ( Nghe - viết ) Mùa thảo Sự sống tiếp tục âm thầm, hoa thảo nảy gốc kín đáo lặng lẽ lẽ Ngày qua, sương thu ẩm ướt mưa rây bụi mùa đông, chùm hoa khép miệng bắt đầu kết trái Thảo chín dần Dưới đáy rừng, tựa đột đột chót ngột ngột, rực lên chùm thảo đỏ chon chót, chứa lửa, chứa nắng Rừng ngập hương thơm Rừng sáng có lửa hắt hắt lên từ đáy rừng Theo Ma Văn Kháng ViếtViết bảng Bài tập a)Tìm từ ngữ chứa tiếng ghi cột dọc bảng sau: sổ sơ su sứ xổ xơ xu xứ Bài tập a)Tìm từ ngữ chứa tiếng ghi cột dọc bảng sau: - sổ : sổ sách, cửa sổ, vắt sổ, - xổ : xổ số, xổ lồng, xổ khăn, … … - sơ : sơ sài, sơ lược, sơ sinh, - xơ : xơ mít, xơ múi, xơ xác, … … - su : su hào, cao su, su su, … - xu : xu nịnh, đồng xu, xu thời, … - sứ :đồ sứ, sứ giả, bát sứ,… - xứ : xứ sở, tứ xứ, biệt xứ,… Bài tập a) Nghĩa tiếng dòng có điểm giống nhau: - Sóc, sói, sẻ, sáo, sít, sên, sam, sò, sứa, sán (đều tên vật) - Sả, si, sung, sen, sim, sâm, sắn, sấu, sậy, sồi (đều tên loài cây) Nếu thay âm đầu s âm đầu x, số tiếng trên, tiếng có nghĩa? Bài tập Tiếng có nghĩa thay âm đầu s x: - Xả (xả thân,…) - Xóc (đòn xóc,… ) - Xói (xói lở,… ) - Xẻ (xẻ núi, xẻ gỗ,…) - Xáo (xáo trộn,…) - Xít (xúm xít,…) - Xam (ăn xam,…) - Xán (xán lại gần,…) - Xi (xi măng,…) - Xung (xung đột,…) - Xen (xen kẽ,…) - Xâm (xâm phạm,…) - Xắn (xắn tay áo,…) - Xấu (xấu xí,…)  Ôn học  Chuẩn bị sau: Hành trình bầy ong Chúc quý thầy, cô giáo sức khoẻ hạnh phúc Chúc em chăm ngoan, học giỏi
- Xem thêm -

Xem thêm: chính tả mùa thảo quả , chính tả mùa thảo quả , chính tả mùa thảo quả

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay