cắt chữ h u

14 178 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 19:39

Lớp 3A5 C¾t, d¸n ch÷ H, U (tiÕt 1) Hoạt động : Quan sát nhận xét Quan sát hình mẫu, thảo luận trả lời câu hỏi: • Chữ H,U có đặc điểm nào? • Khi gấp đôi chữ H chữ U theo chiều dọc, em có nhận xét hai nửa chữ? Thảo luận nhóm (2 phút) Hoạt động 2: Hướng dẫn mẫu Bước : Kẻ chữ H, U 5Ô 3Ô Kẻ chữ H Kẻ chữ U Bước 2: Cắt chữ H,U Bước 3: Dán chữ H,U Bước 1: Kẻ chữ H, U QUY TRÌNH CẮT, DÁN CHỮ H, U Bước 2: Cắt chữ H, U Bước 3: Dán chữ H, U Hoạt động 3: Thực hành Nhóm * Nhắc lại quy trình cắt dán chữ H, U nhóm * Mỗi nhóm thực hành cắt, dán chữ H chữ U Yêu cầu: - Các nét chữ thẳng - Chữ dán phẳng Hoạt động 4: Trưng bày đánh giá sản phẩm CHÚC CÁC EM HỌC GIỎI! [...]...Bước 1: Kẻ chữ H, U QUY TRÌNH CẮT, DÁN CHỮ H, U Bước 2: Cắt chữ H, U Bước 3: Dán chữ H, U Hoạt động 3: Thực h nh Nhóm 4 * Nhắc lại quy trình cắt dán chữ H, U trong nhóm * Mỗi nhóm cùng nhau thực h nh cắt, dán một chữ H và một chữ U Y u c u: - Các nét chữ thẳng và đ u nhau - Chữ dán phẳng Hoạt động 4: Trưng bày và đánh giá sản phẩm CHÚC CÁC EM H C GIỎI!
- Xem thêm -

Xem thêm: cắt chữ h u , cắt chữ h u , cắt chữ h u

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay