buôn chư lệnh đón cô giáo

13 203 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 19:39

CHÍNH TẢ Kính chúc quý thầy, cô giáo sức khoẻ-Chúc em học sinh học giỏi! Bài cũ: CHÍNH TẢ Kính chúc quý thầy, cô giáo sức khoẻ-Chúc em học sinh học giỏi! Chính tả BUÔN CHƯ LÊNH ĐÓN CÔ GIÁO ( Nghe - viết ) Buôn Chư Lênh đón cô giáo Y Hoa lấy gùi trang giấy, trải lên sàn nhà Mọi người im phăng phắc phắc Y Hoa nghe rõ tiếng đập lồng ngực Quỳ hai gối lên sàn sàn, cô viết hai chữ thật to, thật đậm : “Bác Hồ” Y Hoa viết xong, tiếng hò reo : - Ôi, chữ cô giáo ! Nhìn ! - A, chữ, chữ cô giáo ! Theo Hà Đình Cẩn ViếtViết bảng Bài tập Tìm tiếng có nghĩa: a) Chỉ khác âm đầu tr hay ch M: trao (trao đổi) - chao (chao liệng) b) Chỉ khác hỏi hay ngã M: bảo (bảo ban) - bão (cơn bão) Bài tập Tìm tiếng có nghĩa: b) a) Chỉ khác âm đầuhỏi tr hay ch ngã M: bảo trao(bảo (traoban) đổi) bão chao(cơn (chao bão) liệng) + tra (tracành) ngô) - bẽ cha(bẽ (cha mẹ) bẻ (bẻ mặt) + (uốngcải) trà)- cãi - chà (chà cãi) sát) + trà cải (rau (tranh + trả (trả lại) - chả (chả giò) + cổ (cái cổ) - cỗ (ăn cỗ) + trao (trao cho) - chao ( chao cánh) + tráo dải (dải lụa)tráo) – dãi- cháo (yếm (bát dãi) cháo) + (đánh + đổ (đổ xe) - đỗ (thi đỗ) Bài tập Tìm tiếng thích hợp với ô trống : a) Những tiếng có âm đầu tr hay ch Nhà phê bình truyện vua Một ông vua tự cho có văn tài nên hay viết truyện Truyện vua nhạt nhẽo sợ vua nên chê dám bai Chỉ có nhà phê bình dám nói thật Vua tức giận tống ông vào ngục Thời gian sau, vua trả lại tự cho nhà phê bình, mời ông đến dự tiệc, thưởng thức sáng tác Khi vua yêu cầu nhà phê bình nêu nhận xét, ông bước nhanh phía người lính canh nói : - Xin đưa trở lại nhà giam ! Bài tập b) Những tiếng có hỏi hay ngã Lịch sử ngắn Thấy điểm tổng kết hôn Lịch sử cháu thấp quá, ông bảo : - Ngày ông học, ông toàn điểm 9, điểm 10 môn lịch sử Thế mà điểm tổng kết môn Lịch sử cháu có 5,5 Cháu suy nghĩ ? Cháu đáp : - Nhưng thời ông học lịch sử ngắn Bài tập ? Câu chuyện đáng cười chỗ ? ? Theo em, người ông nói nghe lời bào chữa cháu ?  Ôn học  Chuẩn bị sau: Về nhà xây Chúc quý thầy, cô giáo sức khoẻ hạnh phúc Chúc em chăm ngoan, học giỏi [...]...Bài tập 2 ? Câu chuyện đáng cười ở chỗ nào ? ? Theo em, người ông sẽ nói gì khi nghe lời bào chữa của cháu ?  Ôn bài đã học  Chuẩn bị bài sau: Về ngôi nhà đang xây Chúc quý thầy, cô giáo sức khoẻ và hạnh phúc Chúc các em chăm ngoan, học giỏi
- Xem thêm -

Xem thêm: buôn chư lệnh đón cô giáo , buôn chư lệnh đón cô giáo , buôn chư lệnh đón cô giáo

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay