bảng nhân

8 151 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 19:39

` Giáo viên: Đỗ Thị Thu Hường Ptth.bm TOÁN BÀI 18: BẢNG NHÂN ( Tiết ) MỤC TIÊU - Em học thuộc bảng nhân - Vận dụng bảng nhân vào thực hành tính giải toán BẢNG NHÂN 7x1 = 7 x = 14 x = 21 x = 28 x = 35 x = 42 x = 49 x = 56 x = 63 x10 = 70 7 7 7 7 7 x = x = x = x = x = x = x = x = x = x 10 = 14 21 28 35 42 49 56 63 70 Chúng khôi phục bảng nhân nhé! Chơi trò chơi: “Đếm thêm 7” a) Em đếm thêm 7, từ đến 70: 7,14,…,…,…,…,…,…,…,70 b) Viết số thích hợp vào ô trống: 14 21 28 35 42 49 56 63 70
- Xem thêm -

Xem thêm: bảng nhân , bảng nhân , bảng nhân

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay