Đề Cương Thảo Luận Khoa học Hành chính phần 1

43 177 0
  • Loading ...
1/43 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 19:33

Họ tên: Lớp: ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP Môn: Khoa học Hành (Phần 1) Câu 1: Tại nói “QLHCNN hoạt động thực thi quyền hành pháp”? Anh (chị) giải thích cho ví dụ minh họa? Trả lời: Khái niệm đặc điểm QLHCNN Quản lý hành nhà nước hoạt động thực thi quyền hành pháp, tác động có tổ chức điều chỉnh quyền lực nhà nước trình xã hội hành vi hoạt động người, quan hành nhà nước từ trung ương đến sở tiến hành để thực chức năng, nhiệm vụ Nhà nước nhằm trì tính ổn định phát triển mối quan hệ xã hội trật tự pháp luật đáp ứng nhu cầu, yêu cầu hợp pháp, đáng công dân, tổ chức QLHCNN tác động có tổ chức điều chỉnh quyền lực nhà nước trình xã hội hành vi hoạt động công dân, quan hệ thống hành pháp từ Trung ương đến sở tiến hành để thực chức nhiệm vụ Nhà nước, phát triển mối quan hệ xã hội, trì trật tự, an ninh, thỏa mãn nhu cầu hợp pháp công dân nghiệp bảo vệ Tổ quốc Quản lý hành nhà nước có đặc điểm sau: - Mang tính quyền lực đặc biệt, tính tổ chức cao, tính mệnh lệnh đơn phương Tính quyền lực để phân biệt hoạt động QLNN với hoạt động quản lý khác Quyền lực QLHCNN bắt nguồn từ quyền lực Nhà nước mà quan có quyền lực kể Đảng, tổ chức trị - xã hội khác - Có mục tiêu, chiến lược, chương trình, kế hoạch để thực mục tiêu, chiến lược Mục tiêu QLHCNN mục tiêu tổng hợp bao gồm: trị, KT, văn hóa, xã hội, ANQP, ngoại giao mục tiêu có tính chất lâu dài có tính thức bậc hành tạo thành hệ thống mục tiêu từ Trung ương đến sở Công tác QLHCNN hoạt động có mục đích định hướng Vì vậy, phải có chương trình, kế họach dài hạn, trung hạn hàng năm Có tiêu vừa mang tính định hướng, vừa mang tính pháp lệnh; có hệ thống pháp luật vừa áp dụng thực thi triệt hoạt động quản lý, vừa tạo hành lang pháp lý cho hoạt động đặt quản lý - Có tính chủ động, sáng tạo, linh hoạt việc điều hành, phối hợp hoạt động, phát huy sức mạnh tổng hợp để tổ chức phát triển lĩnh vực đời sống xã hội, sống người phạm vi quản lý phân công, phân cấp theo thẩm quyền theo nguyên tắc tập trung dân chủ - QLHCNN có tính chất liên tục tương đối ổn định tổ chức hoạt động - QLHCNN có tính chuyên môn hóa, tính nghề nghiệp cao Nói QLHCNN hoạt động thực thi quyền hành pháp, vì: Quyền hành pháp quyền hướng dẫn, tổ chức, triển khai thi hành pháp luật Quyền hành pháp phận tạo thành cấu quyền lực nhà nước, ba quyền cấu quyền lực Nhà nước, bên cạnh quyền lập pháp quyền tư pháp Quyền hành pháp quan hành Nhà nước thực thi để đảm bảo hoàn thành chức nhiệm vụ nói cách đơn giản quyền hành pháp hiểu quyền thi hành pháp luật Vì thế, hoạt động QLHCNN hoạt động hành quan thực thi quyền lực nhà nước (quyền hành pháp) để quản lý, điều hành lĩnh vực đời sống xã hội theo quy định pháp luật, Chính phủ UBND cấp Trong cấu quyền lực nhà nước quyền hành pháp khái niệm chung dùng để phận quyền lực - quyền thi hành pháp luật, phản ánh mối quan hệ quyền lực phận hợp thành quyền lực nhà nước Chủ thể chủ yếu quyền hành pháp Chính phủ (cơ quan hành pháp Trung ương) với tính chất điển hình quan thực hoạt động chấp hành điều hành hoạt động đời sống xã hội Ở Việt Nam, chủ thể thực quyền hành pháp Chính phủ, quan hành pháp trung ương, mà số quan nhà nước địa phương thực quyền lực Hành pháp ba quyền nhà nước thống mang tính quyền lực trị Chính phủ với tư cách quan hành pháp cao (cơ quan chấp hành Quốc Hội) thực quyền hành pháp cao toàn dân, toàn xã hội Nhưng Chính phủ thực chức thông qua hệ thống thể chế hành hành nhà nước cao Hành pháp quyền lực trị, QLHCNN thực thi quyền hành pháp, phục tùng phục vụ quyền hành pháp thân quyền lực trị Trong quyền hành pháp, tính chất hành pháp thể hiện: Tính chấp hành (tính chất thi hành pháp luật): khả làm cho pháp luật thực thực tế sức mạnh nhà nước, hay nói cách khác khả đưa pháp luật vào đời sống quan nắm giữ quyền hành pháp Tính hành Nhà nước: hoạt động quản lý, điều hành phục vụ tất lĩnh vực hoạt động đời sống xã hội hành công (hành nhà nước) giữ vị trí đặc biệt quan trọng Ngoài tính chất chấp hành, quan hành pháp Việt Nam xác định CQHCNN, thực chức quản lý, điều hành Tính hành làm cho quyền hành pháp có tính độc lập tương đối, có khả phát huy tính chủ động, sáng tạo việc quản lý lĩnh vực đời sống xã hội Trong CQHCNN, chủ thể hoạt động QLHCNN CQHC, người có thẩm quyền theo quy định Pháp luật thực hoạt động QLHC Chủ thể quan quyền lực nhà nước (Quốc Hội HĐND cấp) bầu Vì vậy, hoạt động CQHCNN mang tính chấp hành điều hành Tức thực quyền hành pháp Bên cạnh đó, hệ thống quan: quyền lực, xét xử kiểm sát thực quyền lập pháp tư pháp không thuộc hệ thống QLHCNN chế vận hành có công tác hành chế độ công vụ, công tác tổ chức cán … phần công tác phải tuân thủ quy định thống hành nhà nước Trong khoa học hành chính, quyền hành pháp thống hai quyền: quyền lập quy quyền hành Quyền lập quy quyền ban hành văn QPPL luật, để cụ thể hoá luật pháp quan lập pháp ban hành tất lĩnh vực đời sống xã hội… Quyền lập quy quyền trung tâm quyền hành pháp, chủ yếu Chính phủ thực Ngoài quy định cho chủ thể khác Thủ tướng Chính phủ, Thủ trưởng quan ngang Bộ, UBND cấp Văn lập quy chủ yếu đề cập vấn đề: chi tiết thi hành Luật, Nghị Quốc Hội, Pháp lệnh, Nghị UBTVQH, Lệnh, định Chủ tịch nước, Văn CQHCNN cấp trên; vấn đề liên quan đến tổ chức máy hệ thống CQHCNN; vấn đề cần thiết chưa đủ điều kiện để xây dựng thành luật, pháp lệnh; thực chức QLNN Quyền lập quy cho phép chủ thể QLHCNN đề quy tắc ứng xử có giá trị thi hành luật, nghĩa áp dụng rộng rãi đảm bảo thực băng sức mạnh quyền lực nhà nước Ban hành văn QPPL (lập quy) hình thức pháp lý quan trọng hoạt động chủ thể QLHCNN nhằm thực chức năng, nhiệm vụ Thông qua văn QPPL, CQHCNN quy định quy tắc xử chung, nhiệm vụ, quyền hạn nghĩa vụ cụ thể bên tham gia quan hệ QLHCNN; xác định rõ thẩm quyền thủ tục tiến hành hoạt động QLNN Ví dụ: Sau Quốc Hội ban hành Luật đất đai năm 2013, Chính phủ ban hành văn lập quy Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành số điều Luật Đất đai; Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định bồi thường hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất…Trên sở đó, Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 quy định chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất Quyền hành quyền tổ chức quản lý, điều hành tất mặt, giải quan hệ xã hội phát sinh QLHCNN cách sử dụng quyền lực Nhà nước Quyền hành bao gồm quyền tổ chức nhân quan hành chính, quyền tổ chức thực thi áp dụng pháp luật mối quan hệ tổ chức với cá nhân, tổ chức với tổ chức cá nhân với đời sống xã hội Ví dụ: Theo Nghị định 34/2010/NĐ-CP quy định phạt 20-30 triệu đồng hành vi “chiếm dụng đường phố để … bày bán hàng hóa” (Khoản 5, Điều 15 xử phạt cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm sử dụng, khai thác phạm vi đất dành cho đường bộ), Chủ tịch UBND Phường phạt ông B 20 triệu đồng có hành vi bày bán loại hàng hóa lấn chiếm lòng lề đường UBND Phường 3, quận Gò Vấp cấp Giấy kết hôn; Giấy khai sinh; Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân … Câu 2: Anh (chị) trình bày chủ thể, khách thể QLHCNN? Trả lời: Chủ thể QLHCNN - Chủ thể QLHCNN quan hành nhà nước, người có thẩm quyền theo quy định Pháp luật thực hoạt động quản lý hành - Chủ thể QLHCNN có đặc điểm bản: + Có tính quyền lực nhà nước gắn liền với thẩm quyền pháp lý, tách rời thẩm quyền hành không chủ thể VD: cảnh sát giao thông hết làm việc (tức thời gian địa điểm công vụ) nghỉ hưu không chủ thể QLHCNN + Lĩnh vực hoạt động rộng; thực quản lý đa dạng lĩnh vực đời sống xã hội + Thực hoạt động quản lý thông qua định hành hành vi hành - Có 03 loại chủ thể QLHCNN: + CQHCNN: bao gồm CQHCNN thẩm quyền chung CQHCNN thẩm quyền riêng CQHCNN thẩm quyền chung: thành lập theo Hiến pháp; chế hoạt động kết hợp tập thể lãnh đạo với quyền hạn, trách nhiệm người đứng đầu; thực chức quản lý chung, tổng hợp; Người đứng đầu bầu kết hợp bầu phê chuẩn; thẩm quyền ký văn ký thay mặt số văn QLHCNN, thay mặt tập thể + thẩm quyền người đứng đầu CQHCNN thẩm quyền riêng: thành lập theo Hiến pháp văn luật; chế hoạt động hoạt động theo chế độ thủ trưởng; thực chức quản lý ngành, lĩnh vực; Người đứng đầu bổ nhiệm kết hợp bổ nhiệm phê chuẩn; thẩm quyền ký văn không ký thay mặt tất văn QLHCNN, ký trực tiếp liên tịch + CBCC lãnh đạo, nhà nước trao quyền: bao gồm lãnh đạo quản lý (được bầu bổ nhiệm) chuyên môn (không bầu, không bổ nhiệm nhà nước tuyển dụng thông qua thi tuyển, xét tuyển) + Tổ chức, cá nhân ủy quyền: tổ chứcđược nhà nước ủy quyền CQHCNN (ví dụ tình nguyện viên an toàn giao thông); cá nhân nhà nước ủy quyền cán bộ, CCNN (ví dụ Trưởng ban điều hành dân phố, tổ dân phố) Khách thể QLHCNN - Được hiểu mà chủ thể hướng tới thực tác động, điều chỉnh đến đối tượng, thực tế, khách thể QLHCNN chức năng, nhiệm vụ, phạm vi, địa bàn quản lý quan hành người có thẩm quyền Bao gồm: + Trật tự Quản lý tất lĩnh vực đời sống KT-XH + Hoạt động quan, tổ chức + Là hành vi hoạt động người pháp luật điều chỉnh Khách thể QLHCNN hành vi hoạt động người pháp luật điều chỉnh Vì vậy, chủ thể QLHCNN phải xử xử lý người có hành vi pháp luật theo quy định pháp luật Hành vi người không pháp luật điều chỉnh hành vi khách thể QLHCNN Vì vậy, chủ thể không phép xử lý hành vi pháp luật pháp lý mà xử quy phạm đạo đức, tập quán, phù hợp với tình cảm, đạo đức tốt đẹp người Việt Nam - Đặc điểm khách thể QLHCNN: + Hành vi gắn với người tạo hành vi, trách nhiệm liên đới chịu trách nhiệm hành vi Hành vi thực hành động không hành động + Quan hệ chủ thể khách thể mang tính ước lệ (tương đối) người vừa chủ thể, vừa khách thể + Khách thể luôn vận động, có khả tự điều chỉnh để thích nghi với hoàn cảnh môi trường điều kiện hoạt động + Tính đa dạng hành vi, có người có nhiều nhành vi, hành vi người liên quan đến người khác, đến xã hội người có mối quan hệ chặt chẽ với + Hiểu mặt khách thể, công tác QLHCNN tạo vững ổn định XH, tạo điều kiện cho khách thể luôn vận động phát triển Mối quan hệ chủ thể khách thể: - Chủ thể phải có quyền uy quyền uy sở phục vụ khách thể QLHCNN - Chủ thể thực tác động quản lý, khách thể tiếp nhận tác động ấy, trực tiếp sản sinh trình vật chất, tinh thần để đáp ứng nhu cầu người - Chủ thể tồn khách thể, vậy, phải quan tâm đáp ứng yêu cầu, nhu cầu đáng, hợp pháp khách thể - Khách thể quản lý hành tiền đề, nguyên nhân dẫn đến tồn xuất chủ thể, khách thể tồn chủ thể không cần thiết - Tùy thuộc vào điều kiện, tính chất, mối quan hệ, mức độ khách thể thay đổi chủ thể cần thay đổi cho phù hợp Chủ thể khách thể quản lý tồn cách song song không phủ định Thông qua sách quản lý Nhà nước, chủ thể quản lý tác động lên khách thể quản lý để thực thi chức năng, nhiệm vụ Nhà nước giao phó Thông qua nhu cầu hoạt động khách thể quản lý đòi hỏi chủ thể quản lý phải tạo điều kiện cho khách thể hoạt động hành lang pháp lý, điều kiện tiêu chuẩn kỹ thuật Trong lĩnh vực, chủ thể khách thể phân biệt riêng rẽ, nhiều lĩnh vực chủ thể khách thể ngược lại Chủ thể quản lý làm nảy sinh tác động quản lý Khách thể quản lý chịu tác động chủ thể để sản sinh giá trị vật chất tinh thần đáp ứng nhu cầu xã hội Chủ thể quản lý tồn nhu cầu xã hội, khách thể quản lý, không quan tâm đến khách thể, chủ thể tồn hoạt động mục đích Khách thể chủ thể tách biệt tương đối Con người vừa chủ thể vừa khách thể quản lý Vì hoàn cảnh đối tượng chủ thể quản lý hoàn cảnh khác họ khách thể quản lý Với tư cách chủ thể thực thi công vụ, cán bộ, công chức nhà nước sử dụng quyền lực nhà nước để thực thi nhiệm vụ theo thẩm quyền quan, với tư cách khách thể phải thực nghĩa vụ pháp lý theo quy định pháp luật Câu 3: Anh (chị) trình bày phân tích đặc điểm QLHCNN? Trả lời: Quản lý hành nhà nước hoạt động thực thi quyền hành pháp, tác động có tổ chức điều chỉnh quyền lực nhà nước dối với trình xã hội hành vi hoạt động người, quan hành nhà nước từ trung ương đến sở tiến hành để thực chức năng, nhiệm vụ Nhà nước nhằm trì tính ổn định phát triển mối quan hệ xã hội trật tự pháp luật đáp ứng nhu cầu, yêu cầu hợp pháp, đáng công dân, tổ chức Quản lý hành nhà nước có đặc điểm sau: QLHCNN mang tính quyền lực đặc biệt, tính tổ chức chặt chẽ cao tính mệnh lệnh đơn phương Nhà nước Tính quyền lực để phân biệt hoạt động QLNN với hoạt động quản lý khác Quyền lực QLHCNN bắt nguồn từ quyền lực Nhà nước mà quan có quyền lực kể Đảng, tổ chức trị - xã hội khác - Quyền lực đặc biệt quyền lực nhà nước, chủ thể QLHCNN sử dụng chủ yếu để tác động bên CQHCNN, mang tính bắt buộc phải thi hành - Tính tổ chức chặt chẽ thể hiện: Hệ thống CQHCNN tổ chức cách thông suốt từ trung ương đến sở, thể tính thứ bậc hành chặt chẽ tổ chức hoạt động nội quan toàn hệ thống Các CQHCNN hoạt động phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định pháp luật Trong trình hoạt động, quan hành nhà nước phải đảm bảo thực mối quan hệ: trên, dưới, ngang, dọc theo quy định pháp luật - Tính mệnh lệnh đơn phương xuất phát từ ý chí bên chủ thể QLHCNN: “quyền lực - phục tùng” Nó thể bất bình đẳng ý chí chủ thể QLHCNN với khách thể, đối tượng QLHCNN - Biểu mệnh lện đơn phương: + Chủ thể QLHC đơn phương ban hành mệnh lệnh cá biệt hay đặt quy định bắt buộc bên kia, buộc bên phải phục tùng, đồng thời kiểm tra việc thực mệnh lệnh, quy định + Chủ thể QLHCNN đáp ứng bác bỏ yêu cầu, kiến nghị khách thể quản lý, đối tượng QLHC + Chủ thể QLHCNN áp dụng biện pháp cưỡng chế hành + Trước ban hành định QLHCNN có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp khách thể QLHCNN, chủ thể ban hành phải tham khảo ý kiến khách thể QLHCNN có mục tiêu chiến lược, có chương trình, kế hoạch để thực mục tiêu, chiến lược Mục tiêu đích mà chủ thể cần phải đạt thời điểm định, chức đầu tiên, để chủ thể đưa hình thức phương pháp quản lý định Mục tiêu QLHCNN mục tiêu tổng hợp bao gồm: trị, KT, văn hóa, xã hội, ANQP, ngoại giao mục tiêu có tính chất lâu dài có tính thức bậc hành tạo thành hệ thống mục tiêu từ Trung ương đến sở Công tác QLHCNN hoạt động có mục đích định hướng Vì vậy, phải có chương trình, kế họach dài hạn, trung hạn hàng năm Có tiêu vừa mang tính định hướng, vừa mang tính pháp lệnh; có hệ thống pháp luật vừa áp dụng thực thi triệt hoạt động quản lý, vừa tạo hành lang pháp lý cho hoạt động đặt quản lý QLHCNN có tính chủ động, sáng tạo, linh hoạt việc điều hành, phối hợp hoạt động, phát huy sức mạnh tổng hợp để tổ chức phát triển lĩnh vực đời sống xã hội, sống người phạm vi quản lý phân công, phân cấp theo thẩm quyền theo nguyên tắc tập trung dân chủ Chủ động QLHCNN việc chủ thể luôn trạng thái làm chủ hoạt động mình, không để tình khác chi phối Sáng tạo việc chủ thể có ý tưởng, tư mới, phương pháp quản lý làm cho việc với suất, chất lượng, hiệu cao hơn, tốt so với tư duy, phương pháp cũ Linh hoạt việc chủ thể QLHCNN ban hành định hành chính, thực hành vi hành chính, xử lý tình hành nhanh nhạy, phù hợp với thực tế, không trái với quy định pháp luật Tính chủ động sáng tạo thể rõ nét haotj động xây dựng, ban hành VB QPPL hành để điều chỉnh hoạt động QLNN Tính chủ động sáng tạo quy định thân phức tạp, đa dạng, phong phú đối tượng quản lý đòi hỏi chủ thể quản lý phải áp dụng biện pháp giải tình phát sinh cách có hiệu Tuy nhiên, chủ động sáng tạo không vượt phạm vi nguyên tắc pháp chế XHCN kỷ luật Nhà nước QLHCNN có tính liên tục ổn định tổ chức hoạt động Tính liên tục QLHCNN xuất phát từ hoạt động liên tục khách thể QLHCNN, xuất phát từ quy trình QLHCNN nói chung quy trình ban hành, tổ chức thực kiểm tra việc thực định QLHCNN nói riêng Như Điều Hiến pháp năm 2013 quy định: "… Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nhân dân làm chủ; tất quyền lực nhà nước thuộc Nhân dân mà tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân đội ngũ trí thức" thể quán quan điểm Đảng Nhà nước ta đề cao quyền làm chủ nhân dân Hiến pháp nhà nước dân, dân dân, đồng thời thể đất nước Việt Nam nhân dân làm chủ, nhân dân chủ thể quan trọng xây dựng bảo vệ đất nước Chính vậy, quan QLHCNN nhân dân, nên hoạt động quản lý phải có tính liên tục để đáp ứng nhu cầu hợp pháp nhân dân Tính liên tục cần phải đảm bảo tính kế thừa, đặc biệt kế thừa nguồn nhân lực trách nhiệm pháp lý, đạo lý QLHCNN Liên tục để tránh lối làm việc hô hào, theo phong trào Tính tương đối ổn định QLHCNN trước hết phải ổn định tổ chức máy nhà nước nhân sự, chủ trương, sách … không nên thay đổi liên tục, làm xáo trộn, rối loạn quản lý Tính ổn định nhằm để đảm bảo hoạt động lưu trữ hồ sơ, giấy tờ Ðó nói trách nhiệm quan HCNN xã hội Chủ thể QLHCNN phải bình tĩnh, sáng suốt, thận trọng đưa định có tính liên quan đến tính ổn định tổ chức hoạt động hệ thống CQHCNN QLHCNN có tính chuyên môn hóa nghề nghiệp cao Tính chuyên môn hóa QLHCNN xuất phát từ phân công lao động QLHCNN Mỗi phận quan, cán công chức phận phân công đảm nhiệm nhiệm vụ cụ thể phù hợp với chuyên môn mà cán đào tạo Ví dụ: Một người có cử nhân, muốn trở thành cán công chức Tư pháp quận phải đào tạo có chuyên môn luật QLHCNN, QLHC công, QL công nghề, ngành với hệ thống nguyên tắc, nguyên lý, nội dung khoa học Bên cạnh tính khoa học, QLHC đòi hỏi kỹ nhà quản lý, nghệ thuật quản lý, tính chuyên môn đội ngũ CBCC Tránh chủ quan, kinh nghiệm QLHCNN Đây nghiệp vụ nhà nước hành khoa học, văn minh, đại QLHCNN không coi nghề mà nghề tổng hợp, phức tạp, sáng tạo nghề Cán công chức HCNN chuyên môn sâu mà phải có kiến thức rộng nhiều lĩnh vực Câu 4: Phân biệt khiếu nại tố cáo? Trả lời: Theo Luật khiếu nại 2011, khiếu nại việc công dân, quan, tổ chức cán bộ, công chức theo thủ tục Luật quy định, đề nghị quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại định hành chính, hành vi hành quan hành nhà nước, người có thẩm quyền quan hành nhà nước định kỷ luật cán bộ, công chức có cho định hành vi trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp Theo Luật tố cáo 2011, tố cáo việc công dân theo thủ tục Luật quy định báo cho quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết hành vi vi phạm pháp luật quan, tổ chức, cá nhân gây thiệt hại đe dọa gây thiệt hại lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp công dân, quan, tổ chức Khiếu nại tố cáo quyền trị công dân, ghi nhận văn pháp luật có giá trị pháp lý cao Hiến pháp, luật Khiếu nại tố cáo phương thức thực quyền tự do, dân chủ, góp phần giải vấn đề xã hội, giảm xúc nhân dân Đây phương thức để nhân dân thực quyền kiểm tra, giám sát thực quyền làm chủ nhân dân Khiếu nại, tố cáo hướng tới bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân bảo đảm pháp luật thực thi nghiêm minh, bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa nhằm xây dựng nhà nước pháp quyền Đồng thời nguồn thông tin quan trọng để đánh giá tính khả thi sách, tình trạng pháp chế QLLHCNN, góp phần củng cố mối liên hệ Nhà nước công dân Tuy nhiên, khiếu nại tố cáo hai khái niệm hoàn toàn khác Việc phân biệt khiếu nại với tố cáo có ý nghĩa quan trọng việc giúp công dân thực quyền khiếu nại, quyền tố cáo thủ tục quan có thẩm quyền giải khiếu nại, tố cáo; đồng thời giúp cho CQNN giải khiếu nại, tố cáo nhanh chóng, kịp thời, xác, tránh nhầm lẫn, sai sót giải khiếu nại, tố cáo Giữa Khiếu nại tố cáo khác điểm sau: Một là, chủ thể thực khiếu nại, tố cáo: Chủ thể thực quyền khiếu nại công dân, quan, tổ chức có cho quyền lợi bị xâm hại định hành chính, hành vi hành quan hành nhà nước, người có thẩm quyền quan hành nhà nước Cán bộ, công chức có quyền khiếu nại định kỷ luật họ Vậy, chủ thể thực khiếu nại cá nhân, quan hay tổ chức cá nhân, quan hay tổ chức phải bị tác động trực tiếp định hành chính, hành vi hành chính, định kỷ luật buộc việc Chủ thể thực quyền tố cáo cá nhân, người cụ thể Cá nhân có quyền tố cáo hành vi vi phạm mà biết được, hành vi vi phạm tác động trực tiếp không tác động đến người tố cáo Hai là, mục đích khiếu nại, tố cáo: Mục đích khiếu nại nhằm bảo vệ khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp người khiếu nại Mục đích tố cáo không để bảo vệ quyền lợi ích người tố cáo mà để bảo vệ lợi ích Nhà nước, xã hội tập thể, cá nhân khác nhằm trừng trị kịp thời, áp dụng biện pháp nghiêm khắc để loại trừ hành vi trái pháp luật xâm phạm đến lợi ích Nhà nước, tập thể, cá nhân Ba là, đối tượng khiếu nại, tố cáo: Đối tượng khiếu nại định hành chính, hành vi hành định kỷ luật cán bộ, công chức Những định hành vi phải tác động trực tiếp đến quyền lợi ích hợp pháp người khiếu nại Đối tượng tố cáo rộng nhiều, công dân có quyền tố cáo hành vi vi phạm pháp luật quan, tổ chức, cá nhân gây thiệt hại đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp quan, tổ chức, người khác Như vậy, hành vi vi phạm pháp luật người bị tố cáo tác động trực tiếp không ảnh hưởng đến quyền lợi người tố cáo, người tố cáo có quyền tố cáo Có thể thấy định hành chính, hành vi hành định kỷ luật cán bộ, công chức quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có biểu trái pháp luật xâm hại đến quyền lợi ích người không ảnh hưởng trực tiếp gián tiếp đến quyền lợi người biết định hành chính, hành vi hành không trở thành đối tượng khiếu nại mà trường hợp người phát định hành chính, hành vi hành trái pháp luật có quyền tố cáo Bốn là, quyền nghĩa vụ người khiếu nại, người tố cáo: Người khiếu nại tự uỷ quyền cho người khác khiếu nại quan có thẩm quyền giải khiếu nại Người tố cáo phải tự (không uỷ quyền cho người khác) tố cáo hành vi vi phạm pháp luật đến tổ chức, quan quản lý nhà nước Người khiếu nại quyền rút khiếu nại Người tố cáo không rút tố cáo phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung tố cáo mình, cố ý tố cáo sai thật phải bồi thường thiệt hại Người khiếu nại có quyền khiếu nại lần thứ hai khởi kiện vụ án hành Toà án không đồng ý với định giải khiếu nại (mà không cần phải có cho việc giải khiếu nại không pháp luật) Còn người tố cáo tố cáo tiếp có cho việc giải tố cáo quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền không pháp luật thời hạn quy định mà tố cáo không giải không khởi kiện án Năm là, thẩm quyền giải quyết: Cơ quan người có trách nhiệm nhận giải khiếu nại lần đầu quan có người thực hành vi hành người định hành Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với định giải khiếu nại lần đầu thời hạn quy định mà khiếu nại không giải có quyền khiếu nại lần hai đến Thủ trưởng cấp trực tiếp người có thẩm quyền giải khiếu nại lần đầu khởi kiện vụ án hành Toà án theo quy định Luật tố tụng hành Cơ quan có trách nhiệm giải tố cáo quan quản lý nhà nước thực chức có trách nhiệm giải tố cáo thuộc chức quan Trong trường hợp quan quản lý nhà nước tiếp nhận tố cáo xét thấy trách nhiệm giải tố cáo không thuộc chức quan phải chuyển đơn đến quan có thẩm quyền thông báo cho người tố cáo biết Hành vi bị tố cáo có dấu hiệu tội phạm quan tiến hành tố tụng giải theo quy định pháp luật tố tụng hình Người đứng đầu quan có thẩm quyền giải tố cáo mà bị tố cáo họ thẩm quyền giải đơn tố cáo hành vi vi phạm pháp luật thân Người đứng đầu quan có thẩm quyền giải tố cáo có quyền giải đơn tố cáo hành vi vi phạm quy định nhiệm vụ, công vụ người thuộc quan, tổ chức mà quản lý trực tiếp Sáu là, chất khiếu nại, tố cáo: Bản chất khiếu nại việc người khiếu nại đề nghị người có thẩm quyền giải khiếu nại xem xét lại định hành chính, hành vi hành chính, chất tố cáo việc người tố cáo báo cho người có thẩm quyền giải tố cáo biết hành vi vi phạm pháp luật Giải khiếu nại việc quan, người có thẩm quyền giải khiếu nại xác minh, kết luận định giải khiếu nại Trong đó, giải tố cáo việc quan, người có thẩm quyền giải tố cáo xác minh, kết luận nội dung tố cáo (thực tế có hành vi vi phạm pháp luật theo đơn tố cáo không), để từ áp dụng biện pháp xử lý phù hợp với tính chất, mức độ sai phạm hành vi vi phạm thông báo cho người tố cáo biết kết giải tố cáo, không định giải tố cáo Bảy thời hạn giải quyết: Thời hạn giải khiếu nại: vào số lần khiếu nại người khiếu nại Đối với khiếu nại lần đầu không 30 ngày, kể từ ngày thụ lý 45 ngày vùng sâu, vùng xa lại khó khăn (vụ việc phức tạp thời hạn giải kéo dài không 45 ngày, kể từ ngày thụ lý không 60 ngày, vùng sâu, vùng xa lại khó khăn) Thời hạn giải khiếu nại lần hai không 45 ngày, kể từ ngày thụ lý không 60 ngày vùng sâu, vùng xa lại khó khăn (đối với vụ việc phức tạp thời hạn giải khiếu nại kéo dài không 60 ngày, kể từ ngày thụ lý không 70 ngày vùng sâu, vùng xa lại khó khăn) Thời hạn giải tố cáo 60 ngày, kể từ ngày thụ lý, vụ việc phức tạp thời hạn giải 90 ngày, kể từ ngày thụ lý Trường hợp cần thiết, người có thẩm quyền giải tố cáo gia hạn giải lần không 30 ngày; vụ việc phức tạp không 60 ngày Câu 5: Anh (chị) trình bày phân tích yêu cầu Quyết định QLHCNN? Quy trình ban hành tổ chức thực Quyết định QLHCNN? Trả lời: Khái niệm tính chất Quyết định QLHCNN - Quyết định QLHCNN kết thể ý chí chủ thể QLHCNN, ban hành sở pháp luật để thực luật theo trình tự hình thức văn văn theo quy định pháp luật nhằm định sách, đặt ra, sửa đổi bãi bỏ quy phạm pháp luật hành làm phát sinh, thay đổi hay chấm dứt quan hệ pháp luật hành cụ thể để thực chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền quan người có chức vụ theo quy định pháp luật Quyết định hành mệnh lệnh điều hành chủ thể QLHCNN thông qua theo thể thức định nhằm thực mục đích hay công việc cụ thể Quyết định hành chứa đựng quyền lực Nhà nước, góc độ định hành vi quan hành nhà nước (hoặc cá nhân, tổ chức có thẩm quyền) nhằm đưa quy định chung giải vấn đề pháp lý hành cụ thể tập thể hay cá nhân, có ý nghĩa bắt buộc tuân thủ Ngoài ra, chứa đựng mục tiêu mà chủ thể mong muốn đạt tới thi hành định phương tiện để thực chúng - Các định hành hiểu loại hình định Nhà nước nên có tính chất như: + Có tính ý chí quyền lực Nhà nước: kết thể ý chí quan hành Nhà nước có thẩm quyền thực nhân danh quyền lực Nhà nước + Có tính pháp lý: thể hậu pháp lý chúng tạo Quyết định hành tác động vào đời sống xã hội việc đưa sách, sửa đổi, bãi bỏ quy phạm pháp luật hành chính; làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt phục hồi quan hệ pháp luật hành + Có tính luật, chấp hành luật: nghĩa nội dung định hành phải phù hợp với Hiến pháp, luật văn quan Nhà nước cấp trên, ban hành theo trình tự hình thức pháp luật quy định Chúng ban hành để thực 10 Phối hợp hiệu với quan, đơn vị liên quan việc thực cải cách thủ tục hành (như … ) Việc kiểm tra, đôn đốc thực cải cách thủ tục hành lãnh đạo đơn vị quan tâm W: Điểm yếu Chưa có đội ngũ cán chuyên trách để thực công tác cải cách hành chính, chủ yếu kiêm nhiệm Vẫn số cán lớn tuổi, có trình độ chuyên môn trung cấp cao đẳng; trình độ chưa đồng Đội ngũ cán đạt trình độ lý luận trị, chuyên môn, ngoại ngữ, tin học theo tiêu chuẩn quy định loại chức danh cán thấp Việc mua sắm trang thiết bị sở vật chất để đáp ứng cho việc thực cải cách hành phục vụ nhân dân chưa đủ O: Cơ hội Quận ủy, UBND quận quan tâm tới việc thực cải cách hành quan, thông qua thường xuyên có hướng dẫn chương trình cải cách thủ tục hành quận; mở lớp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ công tác cải cách hành Việc phối hợp, huy động cấp, ngành, đơn vị quan có chức liên quan để làm nhiệm vụ thực cải cách thủ tục hành phạm vi, nhiệm vụ đơn vị ngày quan tâm Kinh phí mua sắm trang thiết bị sở vật chất để đáp ứng cho việc thực cải cách hành phục vụ nhân dân UBND quận chấp thuận phê duyệt T: Đe dọa, thách thức Trong thời gian qua, đơn vị tập trung chủ yếu vào thực nhiệm vụ chuyên môn, việc hoàn thành chương trình đào tạo, bồi dưỡng cải cách hành chậm Cải cách thủ tục hành đụng chạm trực tiếp đến lợi ích không thân cán bộ, công chức nên nhiều trường hợp biểu làm cầm chừng, thiếu kiên Nhận thức tầm quan trọng, mục đích, ý nghĩa công tác cải cách thủ tục hành chưa ngang tầm Cải cách thủ tục hành công việc phức tạp, nhạy cảm chưa làm tốt công tác tư tưởng nên chưa tạo thông suốt trí cao Việc kiểm tra, đôn đốc thực cải cách thủ tục hành chưa thường xuyên Những khó khăn vướng mắc trình triển khai thực chưa xem xét, giải kịp thời để tháo gỡ; việc triển khai thực thiếu đồng Năng lực, trình độ số đội ngũ cán bộ, công chức hạn chế, bất cập, việc hướng dẫn quan chuyên môn chưa cụ thể không thường xuyên Kinh phí thực công tác mua sắm trang thiết bị sở vật chất để đáp ứng cho việc thực cải cách hành Câu 12: Trong nội dung cải cách hành chính, theo anh (chị) nội dung cải cách bất cập quan anh (chị), sao? Hãy nêu nguyên nhân đề xuất giải pháp? Trả lời: Sơ lược cải cách hành nhà nước - Cải cách hành nhà nước có khái niệm sau: 29 Theo nghĩa rộng: trình thay đổi bản, lâu dài, liên tục bao gồm cấu quyền lực hành pháp tấc hoạt động có ý thức máy nhà nước nhằm đạt hợp tác phận cá nhân mục đích chung cộng đồng phối hợp nguồn lực để tạo hiệu lực, hiệu quản lý sản phẩm phục vụ nhân dân thông qua phương thức tổ chức thực quyền lực Theo nghĩa hẹp: trình thay đổi nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu hành chính, cải tiến tổ chức, chế độ, phương pháp hành cũ, xây dựng chế độ phương pháp hành lĩnh vực quản lý máy HCNN - Cải cách hành nhà nước trở thành yêu cầu khách quan, cấp bách, xuất phát từ lý luận thực tiễn sau: Cải cách hành nhà nước xuất phát từ yêu cầu nghiệp đổi Cải cách hành nhà nước xuất phát từ yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền thật dân, dân, dân Cải cách hành nhà nước xuất phát từ yêu cầu khắc phục yếu kém, hạn chế, khuyết điểm tổ chức hoạt động hành nhà nước Cải cách hành nhà nước xuất phát từ yêu cầu hội nhập, mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác quốc tế - Trong năm qua, Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 Nghị 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011, với sáu nội dung sau: Cải cách thể chế Cải cách thủ tục hành Cải cách tổ chức máy hành nhà nước Xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Cải cách tài công Hiện đại hóa hành Trong 06 nội dung cải cách hành chính, nội dung cải cách bất cập quan Hiện công tác quan …………… Đơn vị có chức năng, nhiệm vụ ………… Là đơn vị trực thuộc UBND quận Gò Vấp, năm, đơn vị thực cải cách hành nội dung theo đạo UBND thành phố UBND quận đạt kết khả quan nội dung Cải cách tổ chức máy; Xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Cải cách tài công; Hiện đại hóa hành Với kết khả quan … Tuy nhiên, nội dung triển khai nhiều bất cấp, mà có lẽ xu hướng chung đất nước, Cải cách thủ tục hành chính, cụ thể: Các thủ tục hành tồn số tượng mang tính phổ biến như: rườm ra, trùng chéo, cứng nhắc (hợp pháp chưa hợp lý, chưa phù hợp thực tế) Vẫn thủ tục cũ, lẫn lộn Bên cạnh đó, việc ban hành thủ tục hành tuỳ tiện Cách thức giải thủ tục chậm trễ qua nhiều khâu trung gian lòng vòng nhiều nguyên nhân chủ quan khách quan Thẩm quyền, trách nhiệm giải thủ tục nhiều không rõ tượng tổ chức, công dân lại nhiều lần 30 Việc rà soát, sửa đổi, bổ sung thủ tục hành năm qua bảo đảm tính đồng Nguyên nhân tồn hạn chế a Về khách quan - Trên nhiều lĩnh vực, biểu chế tập trung quan liêu phổ biến (cả chế, sách, quy định pháp luật hoạt động máy hành nhà nước) chưa xóa bỏ tận gốc - Không vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến nội dung quản lý nhà nước điều kiện chế kinh tế chưa làm rõ để sở định lộ trình giải pháp cải cách phù hợp - Những biểu bất hợp lý chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức máy quan hệ thống hành nhà nước chậm xem xét khắc phục cách triệt để; chế độ công chức, công vụ không rõ ràng b Về chủ quan - Nhận thức tầm quan trọng, mục đích, ý nghĩa công tác cải cách thủ tục hành chưa ngang tầm Cải cách thủ tục hành công việc phức tạp, nhạy cảm chưa làm tốt công tác tư tưởng nên chưa tạo thông suốt trí cao - Cải cách thủ tục hành đụng chạm trực tiếp đến lợi ích không thân cán bộ, công chức nên nhiều trường hợp biểu làm cầm chừng, thiếu kiên quyết, chí tránh né - Việc kiểm tra, đôn đốc thực cải cách thủ tục hành chưa thường xuyên Những khó khăn vướng mắc trình triển khai thực chưa xem xét, giải kịp thời để tháo gỡ; việc triển khai thực thiếu đồng - Năng lực, trình độ số đội ngũ cán bộ, công chức đơn vị hạn chế, bất cập, việc hướng dẫn quan chuyên môn chưa cụ thể không thường xuyên Đề xuất giải pháp khắc phục - Cần phải xác định thật rõ vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng cải cách thủ tục hành nội dung tổng thể cải cách hành nói chung Từ quy định cụ thể nhiệm vụ, trách nhiệm đơn vị việc cải cách, đổi thủ tục hành chính; đặc biệt trách nhiệm cá nhân người đứng đầu quan công tác đạo, tổ chức thực - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thu hút phát huy vai trò nhân dân, tổ chức xã hội, hiệp hội vào công cải cách thủ tục hành chính, trước hết phát bất hợp lý thủ tục hành giám sát CQHCNN CBCC - Cải cách thủ tục hành phải tiến hành đồng thời với đổi chế, sách, hoàn thiện chức quản lý nhà nước, tăng cường phân công, phâp cấp quản lý, điều chỉnh trách nhiệm, thẩm quyền quan hành chế độ công vụ - Thiết lập chế giám sát thường xuyên, có hiệu đảng viên cán bộ, công chức tiếp nhận, xử lý công việc dân Coi trọng chế giám sát nội quan, đơn vị - Tăng cường thực công khai đầy đủ, cụ thể thủ tục hành chính, thẩm quyền trách nhiệm quan, cán bộ, công chức để nhân dân giám sát Thực thường xuyên công tác tra, kiểm tra công vụ hoạt động máy hành để phòng ngừa kịp thời phát hiện, kiên xử lý vi phạm - Tiếp tục nghiên cứu, tổng kết hoàn thiện mô hình "một cửa" giải công việc dân - Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao lực, trình độ đội ngũ cán bộ, công chức Tiếp tục chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức thể nội dung: Về phẩm chất 31 trị tư tưởng; phẩm chất đạo đức, lối sống; trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, lý luận trị, trình độ quản lý nhà nước Câu 13: Áp dụng công cụ SWOT để đánh giá thực trạng hoạt động lựa chọn, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức quan anh (chị) nay? Trả lời: Mô hình phân tích SWOT công cụ hữu dụng cho việc nắm bắt định tình tổ chức kinh doanh nào, phương pháp phân tích chiến lược, rà soát đánh giá vị trí, định hướng công ty hay đề án kinh doanh Được viết tắt chữ Strengths (điểm mạnh), Weaknesses (điểm yếu), Opportunities (cơ hội) Threats (nguy cơ) Hiện nay, hoạt động quan nhà nước, áp dụng mô hình để thực hoạt động QLHCNN Trong đó, có hoạt động lựa chọn, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức Các khái niệm - Cán công dân Việt Nam, bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức trị - xã hội trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau gọi chung cấp tỉnh), huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau gọi chung cấp huyện), biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước - Công chức công dân Việt Nam, tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh quan ĐCS Việt Nam, Nhà nước, tổ chức trị - xã hội trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp máy lãnh đạo, quản lý đơn vị nghiệp công lập ĐCS Việt Nam, Nhà nước, tổ chức trị - xã hội (sau gọi chung đơn vị nghiệp công lập), biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước; công chức máy lãnh đạo, quản lý đơn vị nghiệp công lập lương bảo đảm từ quỹ lương đơn vị nghiệp công lập theo quy định pháp luật Áp dụng công cụ SWOT để đánh giá thực trạng hoạt động lựa chọn, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức quan Hiện công tác quan …………… Đơn vị có chức năng, nhiệm vụ ………… Là đơn vị nghiệp trực thuộc UBND quận, việc lựa chọn, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức quan lãnh đạo quan tâm Trong thời gian qua, hoạt động có vấn đề thể qua công cụ SWOT sau: S: Điểm mạnh Đội ngũ CBCC có trình độ chuyên môn cao, văn hoá tốt nghiệp Đại học, trình độ lý luận trị ngày nâng cao; có lập trường trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, kiên định mục tiêu, đường mà Đảng, Bác Hồ nhân dân lựa chọn; động, sáng tạo, hăng hái thực đường lối, chủ trương, sách đổi Đảng Nhà nước Trình độ, kiến thức lực quản lý kinh tế, quản lý xã hội cán ngày nâng cao Đội ngũ cán trẻ, giỏi, động chiếm số đông; có trình độ chuyên môn đa dạng, bao gồm: Kỹ sư xây dựng; Cử nhân hành chính; Kỹ sư địa chính; Kỹ sư trắc địa; Kỹ sư 32 cầu đường; Kỹ sư quản lý đất đai; Cử nhân luật; Cử nhân kinh tế; Cử nhân tài chính-ngân hàng; Cử nhân kinh tế kỹ thuật; Văn thư - Lưu trữ… nên đáp ứng nhiệm vụ trị giao Số đông cán giữ đạo đức, phẩm chất cách mạng, lối sống lành mạnh, giản dị, gắn bó với nhân dân Đội ngũ cán lãnh đạo có lĩnh kinh nghiệm lãnh đạo trị, vận động nhân dân, tích cực tiến hành đổi Đã đào tạo bồi dưỡng cán lý luận trị, quân sự, quan điểm, đường lối Đảng, quản lý hành chính, quản lý kinh tế, luật pháp W: Điểm yếu Trình độ đội ngũ cán công chức không đồng phận … Vẫn số cán lớn tuổi, có trình độ chuyên môn trung cấp cao đẳng Đội ngũ cán đạt trình độ lý luận trị, chuyên môn, ngoại ngữ, tin học theo tiêu chuẩn quy định loại chức danh cán đạt 33,33% O: Cơ hội Quận ủy, UBND quận quan tâm tới việc sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ, công chức quan, thông qua chương trình đột phá nguồn nhân lực; Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hệ thống trị công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, từ thường xuyên mở lớp đào tạo, bồi dưỡng trung cấp hành chính trị; lớp cử nhân trị; tố tụng hành chính; lớp xây dựng, lớp luật … Đội ngũ cán quy hoạch đơn vị Quận ủy phê duyệt đông Đã bước đầu huy động cấp, ngành quan có chức làm tham mưu trực tiếp xây dựng đội ngũ cán Việc đánh giá, sử dụng cán dân chủ, tập thể trước Từng bước tiêu chuẩn hóa cán bộ, kết hợp độ tuổi, loại, hệ cán Công tác sử dụng, quản lý cán công chức đơn vị thực gắn với việc thực nhiệm vụ trị, tiêu kinh tế-xã hội UBND quận giao Chi bộ, Lãnh đạo đơn vị xem công tác quản lý, sử dụng cán công chức nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trình lãnh đạo, đạo, điều hành nhằm thực tốt mục tiêu, chương trình, kế hoạch đề UBND quận phê duyệt T: Đe dọa, thách thức Trong thời gian qua, đơn vị tập trung chủ yếu vào thực nhiệm vụ chuyên môn, việc hoàn thành chương trình kéo dài theo kế hoạch ban đầu; chương trình học quan cấp tổ chức chủ yếu đào tạo cán quy hoạch Bên cạnh đó, thân cán viên chức đời sống kinh tế khó khăn, có nhỏ nên việc tự học tập, nâng cao trình độ hạn chế định; từ việc đầu tư thực Chương trình nâng cao, đào tạo, bồi dưỡng chất lượng nguồn nhân lực CBCC hạn chế, chất lượng thấp Kinh phí thực công tác lựa chọn, bố trí, sử dụng, đào tạo cán bộ, công chức quan Những sách cán bộ, sách tiền lương, nhà ở, phương tiện lại, điều kiện làm việc bất hợp lý, chưa tạo động lực phát huy tài CBCC 33 Câu 14: So sánh cán công chức cấp sở? Nội dung quản lý cán bộ, công chức? Nguyên tắc chung lựa chọn, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức? Trả lời: Khái niệm (Điều Luật Cán công chức 2008) - Cán công dân Việt Nam, bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức trị - xã hội trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau gọi chung cấp tỉnh), huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau gọi chung cấp huyện), biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước - Công chức công dân Việt Nam, tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh quan Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức trị - xã hội trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp máy lãnh đạo, quản lý đơn vị nghiệp công lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức trị - xã hội (sau gọi chung đơn vị nghiệp công lập), biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước; công chức máy lãnh đạo, quản lý đơn vị nghiệp công lập lương bảo đảm từ quỹ lương đơn vị nghiệp công lập theo quy định pháp luật - Cán Công chức cấp xã (cấp sở): Theo nghĩa rộng: người làm việc cấp sở Nhà nước trả khoản lương định liên quan đến phụ cấp làm việc, hưởng chế lượng lương bảo hiểm Theo nghĩa hẹp: thuật ngữ để người làm việc cho CQQLNN cấp sở Cán xã, phường, thị trấn (sau gọi chung cấp xã) công dân Việt Nam, bầu cử giữ chức vụ theo nhiệm kỳ Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, người đứng đầu tổ chức trị - xã hội Công chức cấp xã công dân Việt Nam tuyển dụng giữ chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc UBND cấp xã, biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước So sánh a Điểm giống Theo quy định Luật Cán bộ, công chức cán công chức có tiêu chí chung là: Công dân Việt Nam; biên chế; Hưởng lương từ ngân sách nhà nước (trường hợp công chức làm việc máy lãnh đạo, quản lý đơn vị nghiệp công lập tiền lương bảo đảm từ quỹ lương đơn vị nghiệp công lập theo quy định pháp luật); Giữ công vụ thường xuyên; Làm việc công sở; phân định theo cấp hành (cán trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; cán cấp xã; công chức trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; công chức cấp xã) b Điểm khác - Cán gắn với chế bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ Những người đủ tiêu chí chung cán bộ, công chức mà tuyển vào làm việc quan Đảng, Nhà nước, tổ chức trị- xã hội thông qua bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ chức danh theo nhiệm kỳ xác định cán 34 Hưởng lương toàn từ NSNN; có hình thức kỷ luật; thực chế độ tập sự; Nghỉ hưu theo Bộ luật lao động tùy vào vị trí kéo dài - Công chức: xác định sở tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh Những người đủ tiêu chí chung cán bộ, công chức mà tuyển vào làm việc quan, đơn vị Đảng, Nhà nước, tổ chức trị - xã hội, máy lãnh đạo, quản lý đơn vị nghiệp công lập thông qua quy chế tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh xác định công chức; Hưởng lương từ NSNN từ hoạt nghiệp có thu (đối với công chức làm việc đơn vị nghiệp); có hình thức kỷ luật; phải thực tập tuyển dụng; Nghỉ hưu theo Bộ luật lao động - Cán bộ, Công chức cấp sở phân loại: + Cán cấp xã: Cán chuyên trách, không chuyên trách ((Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND; Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam (áp dụng xã, phường, thị trấn có hoạt động nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có tổ chức Hội Nông dân Việt Nam); Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam)) + Công chức cấp xã đảm nhận chức danh chuyên môn (Trưởng CA, Chỉ huy trưởng Quân Sự, Văn phòng-Thống kê, ĐC-XD-Đô thị môi trường/đối với phường, thị trấn; Địa chính-Nông nghiệp-Xây dựng môi trường/đối với xã; Tài - Kế tóan; Tư pháp - Hộ tịch; VH-XH) Nội dung quản lý cán bộ, công chức (Điều 65 Luật CB,CC 2008), gồm 05 nội dung: Ban hành tổ chức thực văn quy phạm pháp luật cán bộ, công chức; Xây dựng kế hoạch, quy hoạch cán bộ, công chức; Quy định chức danh cấu cán bộ; Quy định ngạch, chức danh, mã số công chức; mô tả, quy định vị trí việc làm cấu công chức để xác định số lượng biên chế; Các công tác khác liên quan đến quản lý cán bộ, công chức quy định Luật Nguyên tắc chung lựa chọn, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức a Nguyên tắc đảm bảo tiêu chẩn CBCC bố trí sử dụng - Tiêu chuẩn chung: Có tinh thần yêu nước, tận tuỵ phục vụ nhân dân, kiên định mục tiêu ĐLDT CNXH Cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, có ý thức kỷ luật, trung thực, không hội, gắn bó với nhân dân Có trình độ hiểu biết trị, trình độ chuyên môn, đủ lực sức khỏe đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giao Ngoài tiêu chuẩn chung cán lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đoàn thể nhân dân phải: Có lĩnh trị vững vàng, lực dự báo định hướng phát triển, tổng kết thực tiễn, tham gia xây dựng đường lối, sách, Pháp luật… Gương mẫu đạo đức lối sống, khả tập hợp quần chúng, đoàn kết cán Có kiến thức khoa học lãnh đạo quản lý - Cán lãnh đạo lực lượng vũ trang phải: 35 + Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Đảng, Nhân dân, sẵn sàng hy sinh bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ đất nước + Có tinh thần cảnh giá cách mạng cao, giữ gìn bí mật quân sự, quốc gia + Nắm vững vận dụng sáng tạo quan điểm Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng HCM, vấn đề quản lý KT - XH b Nguyên tắc khách quan công Nguyên tắc đòi hỏi việc lựa chọn, bố trí, sử dụng cán phải vào nhu cầu thực tế công việc, vào hệ thống văn nhà nước, quan có thẩm quyền ban hành c Nguyên tắc tập trung dân chủ Tính tập trung thể hiện: cấp có quyền hạn trách nhiệm tham gia vào việc lựa chọn, phê chuẩn, bổ nhiệm, quản lý, điều động CBCC phạm vi thẩm quyền Tính dân chủ thể hiện: tổ chức lấy ý kiến nhận xét, đánh giá cùa nhiều người, nhiều phận CBCC Thực tốt nguyên tắc góp phần đẩy lùi bệnh hình thức, quan liêu, tham nhũng, nguy độc đoán, chuyên quyền … d Nguyên tắc tương xứng với yêu cầu công việc Nguyên tắc đòi hỏi lựa chọn, bố trí, sử dụng cán phải xem xét phẩm chất, trình độ, lực kinh nghiệm có CBCC đáp ứng yêu cầu công việc thực thi công vụ có hiệu e Nguyên tắc đảm bảo cấu hợp lý nhóm CBCC Nguyên tắc đòi hỏi lựa chọn, bố trí, sử dụng cán cần phải kết hợp tốt để có cấu hợp lý ngưới già - trẻ, người địa phương nơi khác tới, nam - nữ, ngạch bậc khác nhau, nhằm phát huy sức mạnh tập thể, tổ chức nhờ việc bổ sung cho kiến thức, kinh nghiệm, chuyên môn, nghiệp vụ…của nhóm CBCC khác f Nguyên tắc đảm bảo việc lựa chọn, bố trí, sử dụng CBCC phải dựa quy hoạch CBCC Nguyên tắc đòi hỏi quan, tổ chức phải xây dựng sách, biện pháp để tạo nguồn CBCC, đặc biệt lãnh đạo, nhằm đảm bảo tính chủ động ổn định hoạt động quan, tổ chức nói chung công tác cán nói riêng Đây sở để thực hoạt động đào tạo, bồi dưỡng dựa vào nhu cầu công việc Câu 15: Trình bày dấu hiệu hoạt động công vụ? Hãy trình bày nghĩa vụ công chức thi hành hoạt động công vụ? Trả lời: Những dấu hiệu hoạt động công vụ Đặc trưng số hoạt động thường xác định dựa nhiều tiêu chí Hệ thống tiêu chí phản ánh: mục tiêu hoạt động; nguồn lực cần cho hoạt động (bao gồm quyền lực, nguồn tài chính, vật chất); phương thức tiến hành hoạt động Công vụ loại hoạt động đặc biệt, có nét đặc trưng, dấu hiệu riêng thể sau: a Về mục tiêu hoạt động công vụ Mọi hoạt động công vụ có mục tiêu tổng quát bao trùm công vụ đề nhằm phục vụ nhà nước, phục vụ nhân dân, lợi ích nhân dân 36 Với chất nhà nước ta nhà nước nhân dân, nhân dân nhân dân nên công vụ nhà nước mục đích riêng, tự thân nó, không mục đích riêng, mục tiêu công vụ phải dân, phục vụ cho lợi ích nhân dân Mục tiêu bao quát chi phối hoạt động công vụ cán bộ, công chức máy nhà nước, chi phối toàn công vụ nhà nước Xã hội hoá cao phải đáp ứng yeu cầu, nhu cầu hợp pháp, đáng, phục vụ nhiều người Duy trì bảo đảm an ninh, an toàn trật tự xã hội Tăng trưởng phát triển b Về nguồn lực để thực thi công vụ Quyền lực nhà nước trao cho, có tính pháp lý Hoạt động công vụ bảo đảm ngân sách nhà nước; toàn kinh phí cho máy nhà nước hoạt động, tiền lương cán bộ, công chức lấy từ ngân sách nhà nước Do cán bộ, công chức người làm cho nhà nước thực c Cách thức thực Hướng đến mục tiêu Hệ thống thứ bậc Phân công, phân cấp Thủ tục quy định trước Công khai: hoạt động công vụ cần phải công khai Bình đẳng: Hoạt động công vụ phải đảm bảo người cung cấp dịch vụ thông qua công vụ bình đẳng Có tham gia chủ thể có liên quan Hoạt động công vụ không thực thi quan nhà nước mà có tham gia nhân dân, chủ thể khác Nhà nước trao quyền d Nguyên tắc thi hành công vụ - Nền công vụ có thực mang tính phục vụ nhân dân hay không tuỳ thuộc vào việc tôn trọng, thực nguyên tắc công vụ Các nguyên tắc công vụ quốc gia bao gồm: Nguyên tắc tuân thủ pháp luật (hiến pháp, luật văn quy phạm pháp luật khác, quy định chung) Đúng quyền hạn trao Chịu trách nhiệm với công vụ thực Thống trình thực thi công vụ cấp, ngành, lãnh thổ; Nguyên tắc công khai Nguyên tắc minh bạch - Ngoài nguyên tắc chung mà công vụ quốc gia thường đề cập Luật Cán công chức năm 2008, đưa nhóm nguyên tắc thực thi công vụ cần tuân thủ: Tuân thủ Hiến pháp pháp luật Bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp tổ chức, công dân Công khai, minh bạch, thẩm quyền có kiểm tra, giám sát Bảo đảm tính hệ thống, thống nhất, liên tục, thông suốt hiệu Bảo đảm thứ bậc hành phối hợp chặt chẽ Nghĩa vụ công chức thi hành hoạt động công vụ 37 Ở Việt Nam, Luật Cán công chức năm 2008 xác định rõ nghĩa vụ cán công chức bao gồm nhóm nghĩa vụ: trung thành với Đảng, với nhà nước với nhân dân; nghĩa vụ thực thi công vụ; nghĩa vụ người đứng đầu quan tổ chức Điều 8, 10 Luật quy định cụ thể nhóm nghĩa vụ cán bộ, công chức sau: a Nghĩa vụ công chức Đảng, Nhà nước nhân dân Trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ danh dự Tổ quốc lợi ích quốc gia Tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến chịu giám sát nhân dân Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, sách Đảng pháp luật Nhà nước b Nghĩa vụ công chức thi hành công vụ Thực đúng, đầy đủ chịu trách nhiệm kết thực nhiệm vụ, quyền hạn giao Có ý thức tổ chức kỷ luật; nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế quan, tổ chức, đơn vị; báo cáo người có thẩm quyền phát hành vi vi phạm pháp luật quan, tổ chức, đơn vị; bảo vệ bí mật nhà nước Chủ động phối hợp chặt chẽ thi hành công vụ; giữ gìn đoàn kết quan, tổ chức, đơn vị Bảo vệ, quản lý sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài sản nhà nước giao Chấp hành định cấp Khi có cho định trái pháp luật phải kịp thời báo cáo văn với người định; trường hợp người định định việc thi hành phải có văn người thi hành phải chấp hành không chịu trách nhiệm hậu việc thi hành, đồng thời báo cáo cấp trực tiếp người định Người định phải chịu trách nhiệm trước pháp luật định Các nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật c Nghĩa vụ công chức người đứng đầu Ngoài việc thực quy định nghĩa vụ trên, cán bộ, công chức người đứng đầu quan, tổ chức, đơn vị phải thực nghĩa vụ sau đây: Chỉ đạo tổ chức thực nhiệm vụ giao chịu trách nhiệm kết hoạt động quan, tổ chức, đơn vị; Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thi hành công vụ cán bộ, công chức; Tổ chức thực biện pháp phòng, chống quan liêu, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí chịu trách nhiệm việc để xảy quan liêu, tham nhũng, lãng phí quan, tổ chức, đơn vị; Tổ chức thực quy định pháp luật dân chủ sở, văn hóa công sở quan, tổ chức, đơn vị; xử lý kịp thời, nghiêm minh cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý có hành vi vi phạm kỷ luật, pháp luật, có thái độ quan liêu, hách dịch, cửa quyền, gây phiền hà cho công dân; Giải kịp thời, pháp luật, theo thẩm quyền kiến nghị quan có thẩm quyền giải khiếu nại, tố cáo kiến nghị cá nhân, tổ chức; Các nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật Câu 16: Phân biệt tra hành tra chuyên ngành? 38 Trả lời: Trong loại hình tra quy định Luật Thanh tra số 56/2010/QH12, có Thanh tra Nhà nước, Thanh tra nhân dân, Thanh tra hành chính, Thanh tra chuyên ngành Trong đó, Thanh tra hành tra chuyên ngành có điểm khác cần phân biệt Các khái niệm Theo Luật Thanh tra 2010 Quốc hội: - Thanh tra hành hoạt động tra quan nhà nước có thẩm quyền quan, tổ chức, cá nhân trực thuộc việc thực sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn giao - Thanh tra chuyên ngành hoạt động tra quan nhà nước có thẩm quyền theo ngành, lĩnh vực quan, tổ chức, cá nhân việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định chuyên môn - kỹ thuật, quy tắc quản lý thuộc ngành, lĩnh vực Phân biệt tra hành tra chuyên ngành Luật Thanh tra phân biệt hai loại quan tra: Thanh tra tổ chức theo cấp hành (Thanh tra Chính phủ, Thanh tra cấp tỉnh, Thanh tra cấp huyện) tra theo ngành lĩnh vực (đảm nhận chức tra hành chức tra chuyên ngành) Sự phân biệt tra hành tra chuyên ngành xuất phát từ quan niệm coi tra chức thiết yếu quản lý nhà nước Mục đích quản lý nhà nước xét cho bảo đảm cho hoạt động xã hội tuân thủ theo quy định pháp luật, bảo đảm cho công dân thực quyền mình, tạo điều kiện phát huy lực sản xuất xã hội Để đạt mục đích đó, Nhà nước phải phải thực hai nhiệm vụ tăng cường biện pháp nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý mặt đời sống kinh tế - xã hội phải thường xuyên hoàn thiện, loại trừ khuyết tật trình vận hành máy nhà nước Tương ứng với hai nhiệm vụ hai loại hình hoạt động tra: tra chuyên ngành (hướng vào xã hội, đối tượng quản lý) tra hành (hướng vào thân máy quản lý) a Về tra hành Theo quy định Luật Thanh tra, tra hành hoạt động tra nội bộ máy nhà nước; tra quan cấp quan, đơn vị, cá nhân cấp (thuộc quyền quản lý trực tiếp); tra chủ thể quản lý với chủ thể quản lý khác Thanh tra hành mang tính kiểm soát nội (được hiểu theo nghĩa rộng nội máy nhà nước hay nội máy quan nhà nước, thường theo hệ thống) Chủ thể: trực thuộc CQHCNN thẩm quyền chung Mục đích cụ thể hoạt động tra hành làm máy, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật quản lý, điều hành Đối tượng hoạt động tra hành phải quan nhà nước công chức nhà nước (trực thuộc mặt tổ chức) Hoạt động tra hành không hướng vào đối tượng doanh nghiệp mà phải hướng vào việc xem xét, đánh giá việc thực pháp luật, nhiệm vụ hiệu quản lý máy nhà nước Phạm vi: hẹp chủ yếu tra mang tính nội Thanh tra hành phải tổ chức đoàn tra, phải có định tra tra chuyên ngành tổ chức đoàn thực tra viên độc lập sở phân công nhiệm vụ 39 Việc đánh giá trách nhiệm quản lý nhà nước trình tra thường không coi mục tiêu số một, mục tiêu xuyên suốt Thanh tra hành chính, với đối tượng quan nhà nước cán bộ, công chức nhà nước chủ yếu áp dụng biện pháp kỷ luật hành Khi có kết luận tra, tra hành quyền xử lý mà có quyền kiến nghị b Về tra chuyên ngành Việc chuyển đổi chế quản lý từ chế kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang chế kinh tế thị trường định hướng XHCN kéo theo loạt thay đổi Đối tượng chịu tra, kiểm tra đa dạng hơn, phức tạp với gia tăng số lượng tổ chức kinh tế thuộc thành phần kinh tế trình xã hội hoá nhiều lĩnh vực, Nhà nước không can thiệp trực tiếp biện pháp hành chính, mà quản lý xã hội thông qua công cụ quản lý vĩ mô, luật pháp cho thành phần kinh tế hoạt động phát triển thực chức tra, kiểm tra, kiểm soát chủ yếu Trong chế quản lý mới, phương thức, cách thức, mục đích nội dung tra doanh nghiệp mang tính hành giống tra quan, đơn vị, cá nhân máy nhà nước mà cần phải có thay đổi Mỗi ngành, lĩnh vực đời sống kinh tế-xã hội có quan quản lý nhà nước Vì thế, việc tra, kiểm tra đơn vị, cá nhân việc chấp hành pháp luật lĩnh vực phải tiến hành chuyên sâu, quan quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực thực Đó lý việc xuất hoạt động tra chuyên ngành Luật tra Chủ thể: trực thuộc CQHCNN thẩm quyền riêng Mục đích hoạt động tra chuyên ngành: bảo đảm chấp hành pháp luật quan, tổ chức, cá nhân, bảo đảm trật tự, kỷ cương hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoạt động kinh tế tài chính, kinh tế xã hội lĩnh vực khác đời sống kinh tế xã hội Đối tượng tra chuyên ngành có phạm vi rộng nhiều so với tra hành chủ yếu khu vực tư (không trực thuộc tổ chức), chẳng hạn tra vệ sinh an toàn thực phẩm, tra chất lượng mũ bảo hiểm xe máy, tra tài nguyên môi trường, tra việc khám chữa bệnh hay hành nghề y dược tư nhân, tra xây dựng … Phạm vi: rộng nhiều so với tra hành Thanh tra chuyên ngành tra đoàn tra tra viên độc lập Thanh tra chuyên ngành có quyền xử phạt hành Khi có kết luận tra, tra hành có quyền xử lý quyền kiến nghị Một đặc điểm tra chuyên ngành tổ chức hoạt động thường Chính phủ quy định sở đề nghị bộ, ngành phụ thuộc vài tính chất, phạm vi, đặc điểm bộ, ngành (lĩnh vực giáo dục; lĩnh vực y tế, ngoại giao, tài …) Câu 17: Anh (chị) trình bày nguyên tắc giai đoạn ban hành thủ tục hành chính? Trả lời: Khái niệm - Thủ tục hành trình tự thời gian, không gian cách thức giải công việc quan hành nhà nước có thẩm quyền mối quan hệ với 40 quan, tổ chức cá nhân công dân, giải công việc hành nội quan, tổ chức Nó giữ vai trò đảm bảo cho công việc đạt mục đích định, phù hợp với thẩm quyền quan nhà nước cá nhân, tổ chức uỷ quyền việc thực chức quản lý nhà nước - Thủ tục hành có đặc điểm sau: Do CQNN có thẩm quyền xây dựng ban hành; Thực theo trình tự thực thẩm quyền CQHCNN Thủ tục hành đa dạng phức tạp; Tính khoa học khách quan thủ tục hành lệ thuộc vào nhận thức quan xây dựng quan ban hành thực thủ tục hành Yêu cầu thực thủ tục hành thường lệ thuộc vào thực tế trình giải công việc Việc thực thủ tục hành lệ thuộc vào yêu cầu phát triển KT-XH yêu cầu QLNN giai đoạn - Hiện nay, phải tiến hành cải cách thủ tục hành vì: Văn ban hành nhiều, số nhiều văn chất lượng, tính khả thi thấp Cũng có quy định văn ban hành rõ đưa thực thi hạn chế Cải cách thủ tục hành nặng giải pháp tình thế, thiếu cách nhìn tổng thể mang tính hệ thống Cải cách thủ tục hành mang tính thử nghiệm chính, kể mô hình cửa mà số địa phương thực Chất lượng dịch vụ công mà nhà nước cung cấp cho dân thấp Trong số lĩnh vực cải cách thủ tục hành tiến hành tương đối tích cực nhiều lĩnh vực làm chậm Trình độ nghiệp vụ cán , công chức tham gia giải thủ tục hành yếu Việc công khai hoá thủ tục hành chưa quan tâm mức Do tình hình thực tế thời kỳ đầu cải cách hành nhà nước nhiều vấn đề đặt chưa thể giải Các nguyên tắc xây dựng thực thủ tục hành a Khi xây dựng thủ tục hành chính, phải đảm bảo nguyên tắc - Trên sở Luật nhằm thực luật, đảm bảo pháp chế - Phù hợp với thực tế, với yêu cầu khách quan phát triển kinh tế - xã hội - Đơn giản, dễ hiểu, công khai, thuận lợi cho việc thực b Khi thực thủ tục hành chính, phải đảm bảo nguyên tắc - Đảm bảo xác, khách quan, công minh - Các bên tham gia thủ tục hành bình đẳng trước pháp luật - Thủ tục hành thực đơn giản tiết kiệm - Giải nhanh chóng, thời gian quy định yêu cầu công dân Đồng thời, tăng cường quản lý chặt chẽ để tránh sơ hở lợi dụng thủ tục hành gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức c Nhiệm vụ CQHCNN CBCC thực thủ tục hành - Ban hành quy định rõ ràng chế độ công vụ - Công khai hóa thủ tục hành 41 - Phối hợp liên kết với việc giải thủ tục hành - Đội ngũ CBCC phải có trình độ chuyên môn cao, có đạo đức thực thủ tục hành - Trang bị đầy đủ sở vật chất cần thiết, trụ sở văn minh lịch … - Thường xuyên thực kiểm soát thủ tục hành Các giai đoạn ban hành thủ tục hành Thủ tục hành tổng thể hành động diễn theo trình tự thời gian, chia làm giai đoạn Đối với thủ tục giải vụ việc cá biệt - cụ thể, việc giải quyền tự do, nghĩa vụ pháp lý thể nhân, pháp nhân QLHCNN có nét chung quy định thủ tục thực phạm vi hoạt động CQHCNN CQHCNN thực Thủ tục hành giải vụ việc riêng biệt - cụ thể có 04 giai đoạn sau: a Đưa vụ việc giải (khởi xướng vụ việc) Hành vi đưa vụ việc giải thuộc quyền hạn CQNN có thẩm quyền CQNN có thẩm quyền tự vào sáng kiến vụ việc công dân, tổ chức để đề vụ việc cần giải quyết; trường hợp vụ việc pháp luật quy định CQNN có thẩm quyền buộc phải đưa vụ việc giải Các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo công dân, vụ việc vi phạm pháp luật trật tự quản lý, công việc cần giải quan hệ HCNN … bắt đầu thực thủ tục hành Giai đoạn phải tiến hành nhiều hành vi mang tính thủ tục: triệu tập người có liên quan; tập hợp chứng cứ, hồ sơ, lập biên văn có giá trị pháp lý để dưa vụ việc giải quyết; thực biện pháp cần thiết theo quy định pháp luật b Xem xét định giải vụ việc - Là giai đoạn trung tâm thủ tục hành - Trong giai đoạn này, CQNN có thẩm quyền thực nhiệm vụ giao theo quy trình định: Nghiên cứu, xem xét biểu vụ việc Thu thập, xác minh cần thiết Đánh giá khách quan toàn diện vụ việc xảy Ra định vụ việc Đây hành vi có ý nghĩa quan trọng mặt pháp lý kết thúc giai đoạn - Thời hạn định, trình tự, nội dung, hình thức định, trình tự công bố định … phải phù hợp với thủ tục giải quyết, vụ việc định quy định chi tiết pháp luật Đây định hành cá biệt ban hành hoạt động áp dụng pháp luật quan, công chức HCNN có thẩm quyền c Thi hành định Là tách nhiệm bên tham gia vào thủ tục hành khiếu nại kháng nghị d Khiếu nai xem xét lại định bị khiếu nại xem xét lại định phát tình tiết Là giai đoạn xảy sau định trường hợp sau định thi hành 42 Việc xem xét lại định ban hành thực xuất cứ: khiếu nại đương trực tiếp phải thực định quan hữu quan; kháng nghị Viện kiểm sát; có ý kiến quan cấp quan ban hành định quan định đề xướng Việc khiếu nại tiến hành hai cách xem xét (xử phạt hành chính) ba cách xem xét (thủ tục thực theo Pháp lệnh khiếu nại tố cáo) Ví dụ: Ban Bồi thường ban hành Quyết định số 20/QĐ-BBT ngày 10/01/2012 thủ tục hành Quy trình bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt Nhà nước thu hồi đất để thực dự án đầu tư xây dựng để người dân quan chức có liên quan biết quy trình bồi thường, thuận tiện tổ chức thực hiện, liên hệ công tác, thực chức kiểm tra giám sát (….) 43
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề Cương Thảo Luận Khoa học Hành chính phần 1, Đề Cương Thảo Luận Khoa học Hành chính phần 1, Đề Cương Thảo Luận Khoa học Hành chính phần 1, b. Về nguồn lực để thực thi công vụ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay