Đề Cương Thảo luận Nhà Nước Pháp Luật lần 2

10 696 6
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 19:30

Họ tên: Lớp: CÂU HỎI Câu 1: Nêu đối tượng điều chỉnh Luật Hành chính, Luật Dân sự, Luật Kinh tế Lấy ví dụ quan hệ xã hội đối tượng điều chỉnh ngành luật CÂU HỎI THẢO LUẬN ÔN TẬP HỌC PHẦN: NHÀ NƯỚC PHÁP LUẬT TRẢ LỜI Khái niệm điều chỉnh pháp luật: trình Nhà nước dùng pháp luật tác động lên hành vi chủ thể, thông qua tác động lên quan hệ xã hội Đối tượng điều chỉnh pháp luật: quan hệ xã hội mà Nhà nước thấy cần phải tác động pháp luật Pháp luật điều chỉnh quan hệ xã hội theo hai hướng: Những quan hệ xã hội không phù hợp với ý chí Nhà nước, Nhà nước điều chỉnh theo hướng hạn chế, loại trừ chúng Những quan hệ xã hội phù hợp với ý chí Nhà nước Nhà nước ghi nhận bảo vệ Phương pháp điều chỉnh ngành luật cách thức tác động đến quan hệ xã hội pháp luật Phương pháp điều chỉnh yếu tố quan trọng để xác định ngành luật có phải ngành luật độc lập hay không Ngoài ra, phương pháp điều chỉnh góp phần xác định phạm vi điều chỉnh ngành luật trường hợp quan hệ xã hội có chỗ gần kề đan xen với Mỗi ngành luật có đối tượng phương pháp điều chỉnh khác Cụ thể : Đối tượng điều chỉnh Luật Hành : Luật Hành điều chỉnh quan hệ xã hội phát sinh hoạt động quản lí hành Nhà nước (còn gọi hoạt động chấp hành - điều hành) Ví dụ : Ông Nguyễn Long Hoàng Vinh đến UBND phường quận Gò Vấp đăng kí khai sinh cho Khi đó, quan hệ ông Vinh UBND phường luật Hành điều chỉnh việc đăng kí khai sinh hoạt động quản lí hành Nhà nước Các quan hệ xã hội thuộc phạm vi điều chỉnh luật hành gồm nhóm: a Nhóm 1: Những quan hệ quản lý phát sinh trình quan hành nhà nước thực hoạt động chấp hành điều hành phạm vi quan hành nhà nước (ngoại trừ hoạt động quan hệ công tác nội bộ), với mục đích đảm bảo trật tự quản lý, hoạt động bình thường quan hành nhà nước Nhóm thường gọi ngắn gọn nhóm hành công Nói cách ngắn gọn, quan hệ pháp luật hành công hình thành bên chủ thể mang tư cách có thẩm quyền hành nhà nước tham gia vào quan hệ pháp luật hành Ðây nhóm quan hệ thuộc đối tượng điều chỉnh luật hành Thông qua việc thiết lập quan hệ loại này, quan hành nhà nước thực chức Những quan hệ đa dạng, phong phú bao gồm quan hệ chia thành nhóm nhỏ sau: a.1 Quan hệ dọc : - Quan hệ hình thành quan hành nhà nước cấp với quan hành nhà nước cấp theo hệ thống dọc Ðó quan nhà nước có cấp trên, cấp phụ thuộc chuyên môn kỷ thuật, cấu, tổ chức Ví dụ: Mối quan hệ Chính phủ với UBND tỉnh Cần Thơ; Bộ Tư pháp với Sở Tư pháp - Quan hệ hình thành quan hành nhà nước có thẩm quyền chuyên môn cấp với quan hành nhà nước có thẩm quyền chung cấp trực tiếp nhằm thực chức theo quy định pháp luật Ví dụ: Mối quan hệ Bộ Tư pháp với UBND tỉnh Cần Thơ; Sở Thương mại tỉnh Cần Thơ với UBND huyện Ô Môn - Quan hệ quan hành nhà nước với đơn vị, sở trực thuộc Ví dụ: Quan hệ Bộ Giáo dục - Ðào tạo với Trường đại học Cần Thơ, Giữa Bộ Y tế bệnh viện nhà nước a.2 Quan hệ ngang : - Quan hệ hình thành quan hành nhà nước có thẩm quyền chung với quan hành nhà nước có thẩm quyền chuyên môn cấp Ví dụ: Mối quan hệ UBND tỉnh Cần Thơ với Sở Thương mại tỉnh Cần Thơ ; Giữa Chính Phủ với Bộ Tư pháp - Quan hệ quan hành nhà nước có thẩm quyền chuyên môn cấp với Các quan phụ thuộc mặt tổ chức theo quy định pháp luật thực trường hợp sau: + Một định vấn đề quan phải đồng ý, cho phép hay phê chuẩn quan lĩnh vực quản lý Ví dụ: Mối quan hệ Bộ Tài với Bộ Giáo dục - Ðào tạo việc quản lý ngân sách Nhà nước; Sở Lao động Thương binh -Xã hội với Sở khác việc thực sách xã hội Nhà nước + Phải phối hợp với số lĩnh vực cụ thể Ví dụ: Thông tư liên Bộ Bộ giáo dục đào tạo phối hợp với Bộ tư pháp ban hành vấn đề liên quan đến việc đào tạo cử nhân Luật Thông tư liên ngành Bộ trưởng Bộ tư pháp phối hợp với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao liên quan đến lĩnh vực tội phạm ban hành - Quan hệ quan hành nhà nước địa phương với đơn vị, sở trực thuộc trung ương đóng địa phương Ví dụ: quan hệ UBND tỉnh Cần Thơ với Trường đại học Cần Thơ b/ Nhóm : quan hệ quản lí phát sinh trình quan Nhà nước ổn định công tác nội Ví dụ : Chánh án phân công Thẩm phán xử án quan hệ Chánh án Thẩm phán luật Hành điều chỉnh nhằm ổn định nội c/ Nhóm : quan hệ Nhà nước ủy quyền cho nhân số tổ chức xã hội thực hoạt động quản lí hành nhà nước số trường hợp cụ thể Ví dụ : Chủ tọa phiên tòa xét xử, có người gây rối trật tự phiên tòa Lúc đó, Chủ tọa phiên tòa quyền định xử phạt vi phạm hành (hoạt động quản lí hành Nhà nước) người gây rối Ví dụ : Người huy tàu (đã rời cảng) người huy máy bay (đã rời sân bay) có quyền tạm giữ người gây rối theo thủ tục hành Đối tượng điều chỉnh Luật Dân : Đối tượng điều chỉnh Luật Dân nhóm quan hệ tài sản quan hệ nhân thân phát sinh trình sản xuất, phân phối, lưu thông, tiêu thụ sản phẩm hàng hoá nhằm thoả mãn nhu cầu ngày tăng thành viên xã hội a/ Quan hệ tài sản : - Luật Dân điều chỉnh số quan hệ tài sản mang tính hàng hóa, tiền tệ, đền bù ngang giá phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày - Quan hệ luật Dân bao gồm: quan hệ sở hữu; quan hệ hợp đồng dân sự; quan hệ bồi thường; quan hệ thừa kế Ví dụ: Bà Trương Mộng Linh đại diện Sở Giáo dục - Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đến cửa hàng kinh doanh vi tính Tín Thành Đạt hợp đồng mua 30 máy vi tính cho Sở Giáo dục - Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh b/ Quan hệ nhân thân: quan hệ người với người giá trị tinh thần : “ Điều 32 Quyền bảo đảm an toàn tính mạng, sức khoẻ, thân thể : Cá nhân có quyền bảo đảm an toàn tính mạng, sức khoẻ, thân thể Khi phát người bị tai nạn, bệnh tật mà tính mạng bị đe dọa người phát có trách nhiệm đưa đến sở y tế; sở y tế không từ chối việc cứu chữa mà phải tận dụng phương tiện, khả có để cứu chữa 3- ” ( Trích Điều 32 Bộ luật Dân năm 2005) Quan hệ nhân thân chia làm loại : + Quan hệ nhân thân liên quan đến tài sản nghĩa quan hệ nhân thân làm tiền đề phát sinh quan hệ tài sản phát sinh sở xác định quan hệ nhân thân như: quyền tác giả tác phẩm văn học nghệ thuật, khoa học kỹ thuật, + Quan hệ nhân thân không liên quan đến tài sản quan hệ người với người lợi ích tinh thần tồn cách độc lập không liên quan đến tài sản quan hệ tên gọi, quan hệ danh dự công dân tổ chức Quan hệ nhân thân không liên quan đến tài sản Luật dân thể chế hoá Hiến pháp 1992 bao gồm họ tên, bí mật đời tư, quyền cá nhân hình ảnh, quyền bảo vệ danh dự, nhân phẩm uy tín, Đối tượng điều chỉnh Luật Kinh tế : Đối tượng điều chỉnh luật kinh tế quan hệ kinh tế luật kinh tế tác động vào, bao gồm nhóm quan hệ phát sinh trình quản lý kinh tế nhóm quan hệ kinh tế phát sinh trình kinh doanh doanh nghiệp với Ví dụ : Ông Quách Văn Minh Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Quách Minh kí kết hợp đồng bán bột mì cho công ty cổ phần Á Châu quan hệ điều chỉnh Luật Kinh tế a/ Nhóm quan hệ phát sinh trình hoạt động sản xuất kinh doanh chủ thể kinh doanh với Ví dụ : Góp vốn để thành lập công ty b/ Các hoạt động mang tính tổ chức quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh Ví dụ : quan hệ quan tài với kinh tế, kế hoạch đầu tư với kinh tế c/ Nhóm quan hệ phát sinh nội doanh nghiệp, nội đơn vị kinh tế, tổ chức máy hoạt động kinh tế nội đơn vị d/ Nhóm quan hệ phát sinh việc giải tranh chấp hoạt động kinh doanh thương mại phá sản Câu 2: Tự lấy ví dụ vi phạm hành phân tích yếu tố cấu thành vi phạm hành a Tình : Tháng 9/2008, Bộ tài nguyên môi trường phát vụ việc sai phạm công ty Bột Vedan (Công ty TNHH Vedan Việt Nam) Theo công ty Vedan ngày sả nước thải bẩn (chưa qua xử lý) trực tiếp sông Thị Vải (Đồng Nai) suốt 14 năm qua kể từ vào hoạt động (1994): khoảng 45000m3/1tháng Hành động gây ô nhiễm nặng cho dòng sông Thị Vải, gây chết sinh vật sống sông ảnh hưởng trầm trọng đến sức khỏe người dân ven sông b Cấu thành vi phạm pháp luật : * Chủ thể: Công ty Vedan (thuộc Công ty TNHH Vedan Việt Nam) công ty thực phẩm với 100% vốn đầu tư Đài Loan Được xây dựng từ năm 1991 Có giấy phép hoạt động từ năm 1994 Dẫn đến, tổ chức có đầy đủ trách nhiệm pháp lý thực hành vi trái pháp luật * Khách thể : Việc làm công ty Vedan xâm hại đến quy tắc quản lý nhà nước: vi phạm trật tự quản lý nhà nước, làm tổn hại đến quan hệ xã hội pháp luật bảo vệ * Về mặt khách quan : - Yếu tố : Hành vi nguy hiểm: sả nước thải bẩn chưa qua xử lý sông Thi Vải : 45000m3/1tháng Đây hành vi trái pháp luật hành - Yếu tố : Hậu xảy : dòng sông bị ô nhiễm nặng, phá hủy môi trường sống làm thủy sản chết hàng loạt, gây thiệt hại cho hộ nuôi thủy sản ảnh hưởng trầm trọng đến sức khỏe người dân sống ven sông - Yếu tố : Mối quan hệ nhân - yếu tố : Những thiệt hại (yếu tố 2) hành vi trái pháp luật công ty Vedan gây trực tiếp gián tiếp (yếu tố 1) * Về mặt chủ quan: - Lỗi: lỗi cố ý gián tiếp Vì, Công ty Vedan thực hành vi nhận thấy trước hậu quả, không mong muốn để hậu xảy - Động : nhằm giảm bớt chi phí xử lý nước thải - Mục đích: Theo quy định công ty Vedan phải đầu tư khoảng chục triệu để xử lý 1m3 dịch thải đậm đặc Đáng từ 15%-20% vốn đầu tư cho việc xử lý nước thải Công ty Vedan dành 1,5% vốn cho việc Câu 3: Phân biệt Cán bộ, Công chức, Viên chức Giống nhau: Cán bộ, Công chức, Viên chức công dân VN biên chế Khác nhau: Cán Công chức Viên chức - Được bầu, phê chuẩn- - Được tuyển dụng - Được tuyển dụng bổ nhiệm để giữ chức bổ nhiệm vào thông qua hình thức danh theo nhiệm kỳ ngạch, chức vụ thi tuyển xét - Nơi làm việc: Cơ chức danh (thẩm phán, tuyển Có ký hợp quan Đảng, Cơ quan nhà KSV, …) * Những đồng làm việc nước, Tổ chức Chính trị - người có ký hợp đồng - Nơi làm việc: Xã hội từ cấp huyện trở lao động chắn đơn vị nghiệp lên công công lập Ví dụ: Cơ quan Đảng: Bí chức - Hưởng lương từ thư, phó bí thư quận ủy, - Nơi làm việc: Tổng Bí thư, Thường trực + Cơ quan Đảng, tổ quỹ lương đơn chức CT-XH từ cấp vị nghiệp công ban bí thư … Cơ quan nhà nước: Chủ huyện trở lên Ví dụ: lập tịch, phó chủ tịch HĐND chuyên viên ban công quận, chủ tịch, phó chủ nhân lao động thành tịch UBND, chủ tịch đoàn, chuyên viên ban tổ nước, chủ tịch quốc hội, chức quận ủy, trưởng phó trưởng thủ tướng phủ, phòng, chánh án TANDTC, Viện phòng ban quận, trưởng VKSNDTC, phó chuyên viên phòng ban quận thủ tướng Tổ chức trị - Xã + Làm việc QĐND hội: Chủ tịch, phó chủ trừ sĩ quan, quân nhân tịch, Ủy viên thường trực, chuyên nghiệp, CNQP Ủy viên thường vụ Đoàn Ví dụ: kế toán thi đậu TNCS: bí thư, phó bí thư, công chức tuyển dụng vào quan Ủy viên thường vụ - Hưởng lương từ ngân Quân đội Trên thực tế + Làm việc CAND sách trừ sĩ quan, hạ sĩ quan * Cán cấp xã: công dân Việt Nam, bầu cử giữ chức vụ theo nhiệm kỳ Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, người đứng đầu tổ chức trị - xã hội Câu 4: Ông A bà B vợ chồng hợp pháp, có tài sản chung 600 triệu đồng Bà B có tài sản riêng 180 triệu đồng Hai người có hai chung C (17 tuổi) D (15 tuổi) Bà B có riêng E (20 tuổi, không bị bệnh tâm thần có khả lao động) Năm 2005, bà B chết tai nạn giao thông Bà B lập di chúc hợp pháp cho M (em họ) 100 triệu đồng, chuyên nghiệp + Làm việc máy lãnh đạo, quản lý đơn vị nghiệp công lập - Hưởng lương từ ngân sách * Công chức cấp xã: công dân Việt Nam tuyển dụng giữ chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước * Xác định di sản thừa kế để lại bà B chết : - Căn điều 27, 28 Luật Hôn nhân gia đình năm 2000 (nay điều 33, 66 Luật Hôn nhân Gia đình năm 2014) khối tài sản chung có giá trị 600 triệu đồng chia đôi để nhập vào phần di sản thừa kế bà B - Căn Điều 32, Luật Hôn nhân gia đình năm 2000 (nay Điều 43 Luật Hôn nhân Gia đình năm 2014) khối tài sản riêng có giá trị 180 triệu đồng nhập vào phần di sản thừa kế bà B - Từ nêu trên, tổng giá trị di sản thừa kế bà B để lại là: 300 triệu đồng + 180 triệu đồng = 480 triệu đồng * Xác định người thừa kế : - Những người thừa kế theo Pháp luật bao gồm : ông A, C, D E Nếu di sản chia theo pháp luật người thừa kế nhận phần thừa kế có giá trị : 480 triệu đồng/4 = 120 triệu đồng - Những người thừa kế theo di chúc bao gồm : M (em họ), Quỹ từ thiện - Những người hưởng thừa kế không phụ thuộc vào di chúc bao gồm : Ông A, C (17 tuổi) D (15 tuổi) * Chia thừa kế : Điều 669 Bộ luật Dân năm 2005 quy định: người thừa kế không phụ thuộc nội dung di chúc gồm cha, mẹ, vợ, chồng, 18 tuổi khả lao động Theo đó, Những người đương nhiên hưởng 2/3 suất người thừa kế theo pháp luật di sản chia theo pháp luật Do ông A, C (17 tuổi) D (15 tuổi) thuộc diện người thừa kế không phụ thuộc nội dung di chúc vậy, người phải hưởng kỷ phần bắt buộc : 120 triệu đồng x 2/3 = 80 triệu đồng Số tiền lại sau trừ kỷ phần bắt buộc là: 480 triệu đồng - (80 triệu đồng x 3) = 240 triệu đồng Trước chết, bà B lập di chúc hợp pháp cho M (em họ) 100 triệu, cho quỹ từ thiện 200 triệu Tuy nhiên, số tiền lại sau trừ kỷ phần bắt buộc (240 triệu đồng) không đủ để chia theo di chúc Nên chia cho quỹ từ thiện 200 triệu đồng Hãy chia thừa kế bà B chết sau: Tỉ lệ chia theo di chúc ông/bà M quỹ từ thiện : Nghĩa là, ông M hưởng phần phần di sản theo di chúc Quỹ từ thiện hưởng phần Vậy, số tiền ông/bà M hưởng : 240 triệu đồng/3 = 80 triệu đồng Số tiền quỹ từ thiện : 240 triệu đồng/3 x = 160 triệu đồng Người E bà B không hưởng di sản thừa kế không di sản để chia Như vậy, di sản thừa kế bà B trường hợp chia sau : Ông A = C = D = 80 triệu đồng Ông/bà M = 80 triệu đồng Quỹ từ thiện = 160 triệu đồng Câu 5: Phân Phân biệt Công ty TNHH TV với Doanh nghiệp Tư nhân biệt công ty Tiêu Công ty TNHH TV DNTN trách nhiệm chí Công ty trách nhiệm hữu hạn Doanh nghiệp tư nhân hữu hạn thành viên doanh doanh nghiệp cá thành viên với nghiệp tổ chức nhân làm chủ tự chịu doanh nghiệp cá nhân làm chủ sở hữu trách nhiệm toàn tư nhân, công Chủ sở hữu công ty chịu trách tài sản ty trách nhiệm nhiệm khoản nợ hoạt động doanh hữu hạn nghĩa vụ tài sản khác công nghiệp nhiều thành ty phạm vi số vốn điều viên với công lệ công ty ty cổ phần Công ty trách nhiệm hữu hạn Doanh nghiệp tư nhân thành viên không không phát hành bất quyền phát hành cổ phần kỳ loại chứng khoán Cá nhân, tổ chức sở Mỗi cá nhân hữu nhiều công ty quyền thành lập doanh TNHH thành viên nghiệp tư nhân Phân biệt Công ty TNHH nhiều thành viên với Công ty Cổ phần : Tiêu Công ty TNHH nhiều thành Công ty Cổ phần chí viên Thành viên tổ chức, Cổ đông tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên cá nhân; số lượng cổ đông không vượt năm mươi tối thiểu ba không hạn chế số lượng tối đa Công ty trách nhiệm hữu hạn Vốn điều lệ chia không quyền phát hành thành nhiều phần cổ phần gọi cổ phần Công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán loại để huy động vốn Phần vốn góp thành viên Cổ đông có quyền tự chuyển nhượng theo chuyển nhượng cổ phần quy định pháp luật cho người khác Câu Hãy nêu hành vi tham nhũng, tác hại tham nhũng, vấn đề công khai minh bạch quan, tổ chức, đơn vị KM : Tham nhũng hành vi người có chức vụ, quyền hạn, lợi dụng chức vụ, quyền hạn vụ lợi * Những đặc trưng : + Do người có chức vụ, quyền hạn thực + Có động cơ, mục đích vụ lợi : để đạt lợi ích vật chất tinh thần Các Hành vi tham nhũng : - Tham ô tài sản - Nhận hối lộ - Lạm dụng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn - Nhũng nhiễu vụ lợi - Không thực nhiệm vụ, công vụ vụ lợi - Lợi dụng chức vụ, quyền hạn bao che cho người phạm pháp vụ lợi, cản trở, can thiệp trái pháp luật vào hoạt động kiểm tra, tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án vụ lợi Câu 7: Trình bày quan điểm nội dung dân chủ sở 1- Khái niệm chất dân chủ : *Khái niệm dân chủ: Hiện nay, bàn khái niệm dân chủ, có nhiều quan điểm tiếp cận với nhiều góc độ khác nhau: - Từ điển Bách khoa Việt Nam định nghĩa: Dân chủ, hình thức tổ chức thiết chế trị xã hội dựa việc thừa nhận nhân dân nguồn gốc quyền lực, thừa nhận nguyên tắc bình đẳng tự Dân chủ vận dụng vào tổ chức hoạt động tổ chức thiết chế trị định - Theo Hồ chủ tịch: Dân chủ có nghĩa dân chủ dân làm chủ Là chủ, biểu vị xã hội, tính tích cực trị địa vị pháp lý người dân Làm chủ, hành động dân, biểu lực thực hành dân chủ, thước đo trình độ phát triển ý thức dân của dân với tư cách chủ thể quyền lực, thực ủy quyền chân vào thể chế trị thể chế nhà nước - Dân chủ hình thức tổ chức thiết chế trị xã hội dựa việc thừa nhận nhân dân nguồn gốc quyền lực, thừa nhận nguyên tắc bình đẳng tự - Dân chủ với tính cách chế độ trị, hình thái nhà nước (nhà nước dân chủ) thống hai mặt: dân chủ chuyên Tuy nhiên, khái niệm dân chủ, cách chung hiểu: Khái niệm: Dân chủ hình thức trị - nhà nước xã hội Vì lại nói dân chủ hình thức trị - nhà nước xã hội + Nói dân chủ hình thức trị xã hội: khía cạnh hiểu, dân chủ quyền nhà nước thuộc nhân dân, biểu việc tuyên bố thức thiểu số phục tùng đa số, thừa nhận quyền tự do, bình đẳng công dân, thừa nhận nhân dân cội nguồn quyền lực, chủ thể quyền lực + Nói dân chủ hình thức nhà nước xã hội: Nhà nước dân chủ nhà nước thừa nhận bảo đảm quyền tự bình đẳng công dân, quyền phải quy định cụ thể Hiến pháp pháp luật nhà nước → Đây nguyên tắc dân chủ * Bản chất dân chủ: Để hiểu rõ chất dân chủ phải xem xét nhiều góc độ: + Dân chủ sản phẩm xã hội loài người, gắn với giai cấp trình đấu tranh giai cấp + Dân chủ hình thái nhà nước, mà thừa nhận quyền ngang dân cư việc xác định cấu tổ chức nhà nước quản lý xã hội + Dân chủ xem xét với tư cách phương thức phong trào trị - xã hội quần chúng, quyền thực nhân dân + Dân chủ với tư cách hệ thống quyền hành, tự trách nhiệm công dân quy định hiến pháp pháp luật, hình thức nhà nước, hình thức tổ chức thực quyền lực xã hội + Dân chủ với tư cách chế độ trị Song với nghĩa chung nhất, dân chủ quyền lực thuộc nhân dân Vì mà trình độ dân chủ chế độ nhà nước xác định mức độ thực nguyên tắc toàn quyền thuộc nhân dân, nhân dân tham gia quản lý nhà nước Dân chủ xã hội có đối kháng giai cấp luôn chứa đựng mâu thuẫn chất giai cấp thống trị với tính nhân dân Nội dung thực dân chủ sở: Thứ nhất, quy định quyền người dân sở thông tin pháp luật, chủ trương, sách Nhà nước Thứ hai, có quy chế hình thức để nhân dân, cán bộ, công chức sở bàn bạc tham gia ý kiến vào chủ trương, sách, nhiệm vụ công tác chuyên môn, công tác cán quyền, quan, đơn vị Thứ ba, có quy định việc để nhân dân bàn định dân chủ loại việc liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân Thứ tư, hoàn thiện chế để nhân dân, công dân, cán công chức sở trực tiếp thông qua mặt trận, đoàn thể, ban tra nhân dân kiểm tra, giám sát hoạt động quyền, thủ trưởng quan, đơn vị Thứ năm, mở rộng hình thức tổ chức tự quản để nhân dân, công nhân, cán bộ, công chức tự bàn bạc thực khuôn khổ pháp luật việc mang tính xã hội hoá, có hỗ trợ quyền, quan, đơn vị Thứ sáu: xác định rõ trách nhiệm tổ chức tốt việc tiếp dân, giải khiếu nại, tố cáo trả lời thắc mắc nhân dân Thứ bảy, xác định trách nhiệm tổ chức quyền, thủ trưởng quan, đơn vị sở định kỳ
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề Cương Thảo luận Nhà Nước Pháp Luật lần 2, Đề Cương Thảo luận Nhà Nước Pháp Luật lần 2, Đề Cương Thảo luận Nhà Nước Pháp Luật lần 2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay