Bài giảng thể dục 9 chương 7 nhảy xa (3)

9 169 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 19:24

Chương 7: Tiết 27: Nhảy xa – chạy bền Kiểm tra cũ: Câu 1: Động tác sau mô tả nội dung học nào? Nhảy cao Nhảy xa Bật nhảy Ném bóng Câu 2: Quan sát hình cho biết giai đoạn nhảy xa? Chạy đà Trên không Giậm nhảy Tiếp đất Nhảy xa: - Một số động tác bổ trợ phát triển sức mạnh chân - Đà bước giậm nhảy rơi xuống hai chân - Đà ba bước giậm nhảy rơi xuống hai chân - Bật xa - Ôn hoàn thiện giai đoạn kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi b Nhảy xa: Chia thành nhóm: - Nhóm thực hiện, nhóm đứng hố cát quan sát nhận xét - Nhóm thực hiện, nhóm đứng hố cát quan sát nhận xét Đội hình tập luyện  Giáo viên quan sát nhắc nhở     III Chạy bền: Chạy địa hình tự nhiên: - Nam: 800m - Nữ : 600m - Gv: Yêu cầu HS : +chạy theo nhóm HS + Nam thực vòng sân trường, Nữ vòng +Chạy không cười, nói Phải hít thở +Sau đích phải thả lỏng hít thở sâu Củng cố: Câu 1: Theo em vào giai đoạn để xác định kiểu nhảy xa a Chạy đà b Giậm nhảy c Trên không d Tiếp đất Câu : Nhảy xa kiểu ngồi có giai đoạn? a Hai giai đoạn b Bốn giai đoạn c Ba giai đoạn d Năm giai đoạn Thả lỏng: - Thả lỏng bắp, thân người, rũ cổ tay, cổ chân - Nhận xét ưu khuyết điểm tiết học Hướng dẫn HS tập luyện nhà Luyện tập chạy nhanh 60m chuẩn bị kiểm tra Chạy đà giậm nhảy bước không (3-5lần), bật cao ôm gối 1’ -               
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng thể dục 9 chương 7 nhảy xa (3), Bài giảng thể dục 9 chương 7 nhảy xa (3), Bài giảng thể dục 9 chương 7 nhảy xa (3)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay